Debat

Udviklingen i AI sker med en hastighed, der kan virke truende

Trivslen i vores arbejdsliv og truslen fra Artificial Intelligence, AI, udgør store etiske dilemmaer, som vi alle sammen står over for, ikke mindst i medie- og kommunikationsbranchen, mener DJ-næstformand Allan Boye Thulstrup

Når DJ’s fagligt aktive mødes til delegeretmøde søndag og mandag, kommer vi til at tale om mange forskellige ting.

Jeg håber meget, at vi når at diskutere to emner, som helt sikkert vil komme til at fylde rigtig meget for os alle sammen i de kommende år: Trivslen i vores arbejdsliv og truslen fra Artificial Intelligence, AI.

Truslen?

Det er store etiske dilemmaer, vi alle sammen står over for, efterhånden som AI holder sit indtog.

Det gælder ikke mindst medie- og kommunikationsbranchen.

Alene de seneste dage har vi i Politiken kunne læse, at et navneforbud, som en dansk dommer har nedlagt, og som alle danske medier derfor overholder, er ingenting værd i de regelbaserede kredsløb hos en AI, og få dage før handlede en bredt dækket historie om et præmieret fotografi, der ikke var et foto.

Udviklingen i AI sker med en hastighed, der kommer bag på de fleste. Alene tempoet kan virke truende.

Det kan sagtens tænkes, at der kommer mange nye muligheder, nye jobtyper og nye måder at arbejde på, når AI gør sit indtog.

Og forhåbentlig vil fremtiden vise, at AI satte gang i en ny bølge af efterspørgsel efter korrekt, kurateret og troværdig information midt i et hav af auto-genereret indhold.

Men foreløbig ved vi blot, at meget er oppe i luften.

Det gælder etiske dilemmaer.

Det gælder produktion af tekst, grafik, illustrationer, foto, lyd og video.

Det gælder de store udfordringer i forhold til ophavsret, som der skal findes løsninger på.

Og det gælder de AI-ledelsesværktøjer, der overvåger vores adfærd, mens vi arbejder.

Dette er helt sikkert ikke en udtømmende liste over de AI-udfordringer, vi skal tale om i de kommende måneder og år, men det er i hvert fald et godt udgangspunkt for debatten.

… og så den gode nyhed:

I denne uge har vi i Pressens Uddannelsesfond besluttet at sætte et større beløb af til – sammen med Teknologisk Institut – at kortlægge, hvilke kompetencer inden for AI der på kort sigt vil være behov for i medie- og kommunikationsbranchen.

Og hvordan vi kan løfte opgaven med at få de nye kompetencer udbredt til vores medlemmer?

Det er ikke bare spændende og vigtigt – det er en bunden opgave, som skal løses.

Jeg er glad for, at DJ og Danske Medier nu sammen har taget første skridt til at tage det ansvar på sig.

Trivslen

Overvågningen af vores arbejdsvaner taler klart ind i et andet omfattende emne, som ikke kun vedrører vores brancher: Alt for mange mistrives med deres arbejde. Det gælder både dem, der bliver syge af at gå på arbejde, de der ikke har det godt, mens de arbejder, og ikke mindst de løst tilknyttede, som ifølge forskning er langt mere udsatte for at blive syge.

Når store dele af arbejdsstyrken er sat ud af spillet på grund af stress og dårlig trivsel, så er vi langt forbi al snak om, hvorvidt vi har et problem.

Hvis det arbejdsmarked, vi overlader til kommende generationer, er designet på en måde, hvor det gør folk syge, så skal vi være med til at lave det om.
Allan Boye Thulstrup, næstformand, DJ

Hvis det arbejdsmarked, vi overlader til kommende generationer, er designet på en måde, hvor det gør folk syge, så skal vi være med til at lave det om. Det skylder vi de unge mennesker, der i de kommende år kommer ind i vores brancher.

Det var en landvinding for hele fagbevægelsen, da vi for første gang fik en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, der giver de lokale arbejdsmiljøorganisationer bedre adgang til at arbejde med problemet. Og nu skal vi fortsat kæmpe for et stærkere Arbejdstilsyn, som formår at løfte den massive opgave, det er at hjælpe arbejdspladser, der ikke lever op til kravene.

Når tingene går galt, skal vi fortsat have det beredskab, der kan hjælpe medlemmerne.

Men vi skal også sammen finde ud af, hvordan vi bedst arbejder med forebyggelse – hvilke krav giver det mening at have med til bordet, når der skal forhandles overenskomster, individuelle kontrakter og aftaler på plads?

Hvad betyder hjemmearbejde, og den konstante tilgængelighed for arbejdsglæden og for de forventninger, som ledelsen har til os? Og skal vi blive ved med at tilrettelægge arbejdstiden på samme måde som i dag?

Det er alt sammen spørgsmål, som vi ikke kan svare på uden en grundig samtale med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer, for det er usandsynligt, at der er én løsning, der passer alle ansættelsesformer og virksomheder.

Men jeg er overbevist om, at vi bliver nødt til at prøve nye modeller af, hvis vi skal finde ud af, hvordan fremtidens sunde arbejdsliv ser ud.

Jeg glæder mig til de mange vigtige samtaler, vi skal have med hinanden i Kolding – og i de kommende to år.

Allan Boye Thulstrup er næstformand i Dansk Journalistforbund

2 Kommentarer

Allan Secher Boye Thulstrup
21. APRIL 2023
Kære Dorthe.
Først og fremmest håber jeg at du har været i kontakt med vores kompetente rådgivere om din situation.
Du har helt ret i, at det kan tage længere tid at få job, når alderen er forbi 55 år.
Derfor lægger vi også sammen med forbundene i AC pres på regeringen og arbejdsgiverne for at få en ny tilgang til seniorer som en erfaren ressource på arbejdsmarkedet.
Og så kæmper vi selvfølgelig for bedre adgang til sygedagpenge for selvstændige.
Alt det bedste herfra
Allan
Dorthe Meyer
21. APRIL 2023
Hej Allan,
tak fordi du vil hjælpe kommende generationer med at få et bedre arbejdsliv, men hvad med os der allerede er her?

Efter 2 gange kræft på 4 år, så er min freelance tilværelse ikke tryg længere og når man er fyldt 55, så er arbejdsmarkedet lukket land.

Jeg er meget frustreret og vred over at opleve at i de 25 år jeg har været medlem af DJ (som grafisk designer som ovenikøbet har taget en Cand.IT for at forbedre jobmuligheder) stadig ikke kan få fast arbejde!

At være freelancer er ikke trygt når man bliver alvorlig syg! Hjælp os med at få fast arbejde igen.

Tak!
data_usage
chevron_left
chevron_right