Publicisme

Stig Ørskov affejer al kritik om kapitalfondslogik

Den administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, svarer igen på kritikken fra de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen

Det er stik imod enhver realitet at påstå, at JP/Politikens Hus skulle være styret af en kapitalfondslogik og have bevæget sig væk fra sin publicistiske kerne, skriver administrerende direktør i JP/Politikens Hus Stig Ørskov i en kronik i Politiken.

Her svarer han på kritik fremsat af blandt andre de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen for JP/Politiken, Magnus Barsøe og Mads Glenn Wehlast, der har kritiseret koncernen for at lade overskud går forud for publicisme.

Magnus Barsøe skrev for en måned siden i en kronik i Politiken, at kapitalsfondslogikken har taget over og skubbet publicismen i baggrunden.

”Vi er blevet et hus, der laver journalistik og udgiver bøger for at tjene penge til nogle højtlønnede på 4. sal, hvoraf mange intet aner om journalistik.”

Også forfatter og antropolog Dennis Nørmark har kritiseret mediekoncernen for at være eksempel på en sygdom, der har ramt organisationer overalt i Vesten, hvor ”virksomheder centraliserer al magt i en ledelse, der spekulerer og opkøber mere, end den investerer og nytænker”.

Ørskov: En fejlagtig gengivelse

Stig Ørskov forklarer i kronikken, at han normalt afstår fra at gå ind i en offentlig polemik på baggrund af den slags indlæg.

”Men da flere af indlæggene bygger på en fejlagtig gengivelse af fakta og realiteter, fortjener Politikens læsere en nøgtern redegørelse for, hvordan vi bedriver publicisme i JP/Politikens Hus,” skriver han.

Stig Ørskov skriver, at kapitalfonde er karakteriseret ved, at de for lånte penge opkøber virksomheder, effektiviserer dem og sælger dem efter en relativt kort periode.

”Kritikken mod kapitalfonde er typisk, at de udpiner virksomhederne med henblik på at skabe enorme kapitalgevinster. Jeg skal ikke her forholde mig til, om den implicitte udskamning af kapitalfonde er rimelig i sin forsimplede generalisering, men blot konstatere, at JP/Politikens Hus drives som alt andet end en kapitalfond,” skriver han.

Han tilføjer, at der trods gode regnskabstal i JP/Politikens Hus er lang vej til ’kapitalfondslogik’, når man ser overskuddet i JP/Politikens Hus gennem årene. ”De seneste 10 år har den gennemsnitlige overskudsgrad for koncernen været 6 procent. I kapitalfondsejede virksomheder er afkastkravet typisk 2-3 gange højere, hvis ikke mere”.

0 Kommentarer