Søren Villemoes frifundet for at kalde Niels Harrit for ’tosse’

Søren Villemoes, der i en kommentar i Weekendavisen har omtalt videnskabsmanden Niels Harrit som en ’tosse’, er i dag blevet frifundet af Københavns Byret i en injuriesag anlagt af den pensionerede lektor

For en måned siden var Niels Harrit og journalist fra Weekendavisen Søren Villemoes i retten.

Harrit havde sagsøgt Søren Villemoes og chefredaktør Anne Knudsen for injurier, efter at Weekendavisen havde bragt en kommentar, skrevet af Villemoes, der omtalte Niels Harrit som "en tosse".

Men Niels Harrit har ikke fået medhold i sagen. Københavns Byret oplyser i dag til Journalisten, at Søren Villemoes og Anne Knudsen er blevet frifundet.

Grunden til, at Niels Harrit gik rettens vej, var, at Søren Villemoes skrev et indlæg i Weekendavisen, hvor han kritiserede Det Kongelige Bibliotek for at have ladet sig presse af den tyrkiske ambassade, som havde fået lov til at hænge en planche op, der afviste, at folkemordet på armenerne havde fundet sted. Søren Villemoes beskriver også i artiklen, at man lige så godt kunne invitere en række holdninger indenfor, der heller ikke har opbakning i den etablerede forskning:

”Skal vi have en planche med kreationistisk plattenslageri op at hænge inde på en af Danmarks fineste oplysningsinstitutioner? Hvorfor ikke bare invitere Niels Harrit og de andre tosser fra 9/11-skeptikermiljøet ind, nu vi er i gang? Hvad med Holocaust-benægtermiljøet?”

Niels Harrit er med dommen blevet pålagt at betale sagens omkostninger på 15.000 kroner.

Harrit havde krævet en undskyldning og en godtgørelse på 25.000 kroner.

Opdateret klokken 16:14: Niels Harrits titel rettet fra 'persioneret professor' til 'pensioneret lektor'. 

8 Kommentarer

Klaus Wendelboe
3. OKTOBER 2013
Den tossede underholdning vil
Den tossede underholdning vil ingen ende tage. Nu bliver dommen (tilsyneladende) anket.

https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/stoette_til_niels_harrits_sagomkostninger/
Lars B. Jørgensen
23. SEPTEMBER 2013
Wow. Man kan også vende det
Wow. Man kan også vende det om og sige, at det da var helt ufatteligt lang tid for en befolkning på fem mio. at bruge på indsamling af sølle 15k. Tænk at de tosser, der tror på Harrit er så armodige....eller bare jævnt han nærige.

Fox News leverer dagligt stof til et segment af mennesker, hvis tiltro til magthavere og "eksperter" er totalt eroderet. Det gør ikke Fox News mere pålidelig.
Josef Hanji
23. SEPTEMBER 2013
Niels Harrit har afholdt over
Niels Harrit har afholdt over 200 foredrag om sin teori om WTC7s kollaps, i 12-15 lande, tusindevis af mennesker har haft mulighed for at danne sig et førstehåndsindtryk af hans teori. Måske netop derfor, tog det kun den danske befolkning 10 dage at samle de 15.000 kr. ind i sagsomkostninger, som byretten pålagde ham at betale. Det virker som et vink med en vognstang, til både pressen, den dømmende og den lovgivende magt om, at folket ønsker at få sandheden at vide.

I en tid med universelt bedrag, vil et at sige sandheden blive betragtet som en revolutionær handling - George Orwell.
Jens Angelsgaard
17. SEPTEMBER 2013
@ Michael Jensen - jeg mener
@ Michael Jensen - jeg mener - at den engelske betegnelse for Niels Harrits stilling ved KU var "Associate professor".
Jens Angelsgaard
17. SEPTEMBER 2013
"Peer reviewed scientific
"Peer reviewed scientific facts" er vores kulturs fælles vedtagne udtryk for den højeste potens af fakta. Søren Villemoes opstiller i Weekendavisen et lighedstegn imellem "naturvidenskabelig intersubjektiv overførbar viden" (Niels Harrits et als peer reviewed artikel om fundet af nanotermit i støvet fra World Trade Centers) og dets modsætning nemlig "kreationisme". "VIDEN = TRO" - hævder Søren Villemoes.

Søren Villemoes' udsagn er dermed åbenlyst selvmodsigende: positivistisk videnskab er jo helt evident netop IKKE religiøs "kreationisme". Rent intellektuelt er Villemoes udsagn altså decideret selvmodsigende og uden rationel værdi.
Men det giver mindelser om sproget "Newspeak",
som partiet "Ingsoc" sanktionerer i Orwells klassiker "1984".
Her praktiseres der åbenlyst selvmodsigende termer som fx benævnelsen "blackwhite".

Lad os se nærmere på Villemoes' kommunikation gennem en anvendelse af den dybdepsykologiske lære om projektioner, der iøvrigt burde være børnelærdom i dette land.
I en psykodynamisk analyse af Villemoes' adfærd kan Villemoes' anvendelse af projketionsmekanismen nemt verificeres:
som det er beksrevet i det foregående lader Søren Villemoes SV hånt om almindeligt vedtagne akademiske grundpræmisser for videns skabelse. I sin affekt bliver SV totalt usaglig og fremsætter udsagnet: "Naturvidenskab er religion" -
idet " Niels Harrits Peer reviewed scientific fact = kreationisme"
og kreationisme er per definition en religiøs antagelse.
SVs eget udsagn er altså præcist udtryk for alt - det som SV beskylder Niels Harrit for: nemlig tosserier, uvidenskablighed og fri fantasi imodstrid med virkelighedens realiteter.
SVs sætten lighedstegn imellem naturvidenskabelighed og religiøsitet - to åbenlyse modsætninger - bærer præg af såkaldt "kognitiv dissonans" og "denial" - der er kendetegnet ved et split i afsenderens bevidshed. SVs ræsonnement tangerer dermed psykotisk tænkning. I psykosen ligesom i denial - (benægtelsen af ubehagelige men uigendrivelige realiteter) - bliver almindelig rationalitet sat ud af kraft - og åbenlyse fakta bliver benægtet. Naturvidenskabsfolkene konkluderer ud fra naturvidenskaben.
Det de konkluderer, kan Søren Villemoes tydeligvis IKKE rumme i sit sind. Dermed indtræder projektionsmekanismen - og Søren Villemoes konkluderer - at natuvidenskabsfolkene så må være uvidenskabelige.

Søren Villemoes' reaktion skyldes tilsyneladende en form for regression til et infantilt stadie - hvor sund fornuft, journalistisk research og argumenter reduceres til en slags
"Øv-bøv - Niels Harrit er..." - råben i skolegården.
Og det rækker IKKE i så vigtige spørgsmål som 911 og den tragiske og forfejlede krig imod den åbenlyst syntetiske terror.

Står Søren Villemoes' inkompetente ukvemsord og Lars Trier Mogensens sølvpapirshatteshow i byretten uanstastet hen -
så er Danmark anno 2013-? sat tilbage til en ny orwellificeret version af mellemkrigstidens kollektive psykologi:

de mennesker, der tør tænke klart - skal kaldes ukvemsord, mobbes, nedgøres og ultimativt set fjernes

- fordi den kunstige politiske medievirkelighed - IKKE må udfordres af videnskab og sund fornuft.

Mediebøllerne Villemoes og Mogensen fører an som en slags forvoksede og rollespilsforvirrede teenagebøller,
der som Sarumans dæmoniske, savlende og grinende orker
iført virkelighedsfornægtende skyklapper, sølvpapirshatte og brovtende ukvemsord, forsøger at træde sandheden om 911
og dermed menneskehedens samtidshistoriske skæbne under fode.

Flere