Presseetik

Søren Pind skal stå i spidsen for udvalg, der skal sikre nye retningslinjer for medierne

Kulturministeriet har nedsat et udvalg, der skal undersøge, hvordan regler om presseetik og mediers ansvar kan blive mere tidssvarende

Tidligere justitsminister for Venstre Søren Pind skal som formand stå i spidsen for det udvalg, der skal opdatere og styrke det nuværende medieansvarssystem.

Det oplyser Kulturministeriet, der netop har præsenteret udvalget.

Udvalget bliver nedsat, efter at regeringen og aftalepartierne bag medieaftalen tidligere på året besluttede at nedsætte netop et sådant udvalg. Det skal undersøge, hvordan rammerne omkring mediernes ansvar kan gøres mere tidssvarende. Det skal ske for at styrke borgernes retssikkerhed i en tid, hvor oplysninger nemmere og hurtigere spreder sig på digitale og sociale medier.

”Medierne spiller en fuldstændigt afgørende rolle for vores demokrati. Men mediebilledet har udviklet sig radikalt de senere år – det går meget stærkt på nettet og på de sociale medier. Og nogle gange går det også for stærkt. Det kan få konsekvenser for borgernes retssikkerhed og svække tilliden til medierne,” siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

Bred vifte af medlemmer

Samtidig ønsker man med udvalget at sætte fokus på bloggere og influenceres indhold.

”Det er afgørende, at mediebranchen, der til daglig har dilemmaerne tæt inde på livet, selv tager ansvar for at komme med nogle anbefalinger og formulere løsninger. Af den grund har udvalget også en meget bred repræsentation.”

”Jeg glæder mig over, at Søren Pind har takket ja til at være formand for udvalget. Med sin erfaring som bl.a. justitsminister og hans alsidige baggrund er han den helt rigtige person til posten,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Udvalget arbejder under Kulturministeriet og Justitsministeriet og består foruden Søren Pind, der i dag er bestyrelsesformand i Danish Cyber Defence, af følgende medlemmer:

 • Stig Ørskov, administrerende direktør for JP/Politikens Hus
 • Pernille Holbøll, ansvarshavende chefredaktør hos B.T.
 • Tine Johansen, formand i Dansk Journalistforbund
 • Mads Brandstrup, direktør i Danske Medier
 • Lea Korsgaard, bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og bestyrelsesformand for Zetland
 • Sandy French, nyhedsdirektør for DR Nyheder
 • Lene Sarup, journalist på Jysk Fynske Medier og journalistrepræsentant i Pressenævnet
 • Thomas Breinholt, fakta- og dokumentarchef på TV 2
 • Anders Langballe, journalist og forfatter
 • Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær hos Red Barnet
 • Mette Marie Lei Lange, influencer, tidligere digital redaktør på Modemagasinet ELLE
 • Lisbeth Kiel, jurist og bestyrelsesformand for influencere og bloggere i Dansk Journalistforbund
 • Heidi Højmark Helveg, advokat hos CO:PLAY
 • Peter Lambert, advokat hos Lassen Ricard
 • Roger Buch, forskningslektor ved Danmarks Journalisthøjskole
 • Magnus Bjerg, digital journalist og Knight-fellow fra MIT
 • Morten E. G. Jørgensen, kontorchef, Justitsministeriet
 • Steen Kyed, afdelingschef, Kulturministeriet

Her er udvalgets arbejdsområder

Pressenævnet

Udvalget skal overveje, om de nuværende rammer for Pressenævnets virke er tidssvarende, og hvordan nævnets rolle skal se ud fremover. Udvalget kan i den forbindelse undersøge, hvordan de vejledende regler for god presseskik udmøntes i Pressenævnets praksis, fx hvad angår retten til at blive glemt i de digitale medier og beskyttelsen af privatlivet. Udvalget kan desuden undersøge, i hvilket omfang medierne efterlever Pressenævnets afgørelser om god presseskik, og overveje, om der er behov for at give nævnet yderligere reaktionsbeføjelser. Udvalget kan derudover undersøge, om sagsbehandlingstiden ved Pressenævnet kan nedbringes, og om der er behov for øget vejledning af borgere og virksomheder om muligheden for at indbringe en sag for Pressenævnet.

Medieombudsmand

Udvalget skal undersøge, hvordan der kan etableres en medieombudsmand efter svensk forbillede, som kan undersøge sager på eget initiativ og har til opgave at bidrage til god publicistisk praksis gennem meningsdannelse, medieetisk debat og initiativer.

Det forudsættes, at udvalget i den forbindelse afdækker de svenske erfaringer med Medieombudsmanden og overvejer fordele og ulemper herved i en dansk kontekst. Udvalget kan opstille forskellige modeller for en eventuel dansk medieombudsmand, herunder organiseringen heraf.

De presseetiske regler

Udvalget skal undersøge, om de brancheetiske normer og standarder understøtter mediernes ansvar for den demokratiske samtale, herunder om de i tilstrækkelig grad understøtter en ansvarlig nyhedsformidling. Udvalget skal herunder undersøge, hvordan de brancheetiske normer og standarder i mediebranchen kan styrkes i form af de vejledende regler for god presseskik. Ikke mindst i lyset af medieudviklingen og den øgede hastighed i nyhedskredsløbet. Udvalget skal i den forbindelse inddrage erfaringer og perspektiver fra andre brancher med eksplicitte branchenormer og standarder.

Nye medieaktører

Udvalget skal undersøge bloggere og influenceres ansvarsforhold med hensyn til det indhold, de publicerer og viderebringer. Udvalget kan i den forbindelse overveje, hvordan influencere og bloggere kan stilles til ansvar i tilstrækkelig grad, herunder om der f.eks. er behov for at pålægge dem et redaktørlignende ansvar.

Genoprejsning for digitale ærekrænkelser

Udvalget skal overveje, hvordan der kan etableres en lettere og smidigere proces for genoprejsning og eventuel godtgørelse for navnlig digitale ærekrænkelser begået af medier eller enkeltpersoner, fx på mediets hjemmeside eller på de sociale medier, herunder mulighederne for at indføre en ordning i stil med småsagsprocessen ved domstolene.

Kilde: Kulturministeriet

0 Kommentarer