Fyringer

Sjællandske skærer 30 stillinger væk

Sjællandske kom ud af 2022 med et stort underskud, og starten på 2023 har ikke været, som koncernen håbede på

Sjællandske Medier skal skære omkring 30 stillinger væk.

Det fremgår af en mail, som ledelsen har sendt ud til samtlige medarbejdere her til formiddag.

De omkring 30 stillinger skal findes ”fordelt nogenlunde ligeligt i salg og i redaktioner”, fremgår det af mailen, som Journalisten er i besiddelse af.

Besparelserne i salg bliver sat i gang øjeblikkeligt og forventes gennemført inden udgangen af april, mens afskedigelserne hos redaktionerne starter på tirsdag. De forventes at være på plads i slutningen af maj.

”Vi tilstræber, at processen sker så hensigtsmæssigt som muligt og har fokus på, at al kommunikation og eksekvering tager udgangspunkt i de berørte medarbejdere.”

Det er bare et halvt års tid siden, at Sjællandske Medier sidst skulle spare et betragteligt beløb, og i den forbindelse tilbød man samtlige ansatte en frivillig fratrædelse. I slutningen af september lå det klart, at koncernen mistede 11 journalister og fotografer, der havde søgt om en sådan aftale.

Kæmpe underskud i 2022

Sjællandske Medier offentliggjorde forleden sit årsregnskab for 2022, der viste et underskud på intet mindre end 91,4 millioner kroner. Året før lød underskuddet på 16,2 millioner kroner. Og 2023 er indtil videre ikke gået som håbet.

”Annoncemarkedet er fortsat meget udfordret, og omkostningerne er fortsat meget høje på grund af priserne generelt, men især på papir.”

”Alle gør deres bedste for at lykkes med at nå budgetterne, men det er ikke tilstrækkeligt,” lyder det i mailen til medarbejderne.

Ud over de omtrent 30 stillinger, der skal spares væk, vil der også blive gennemført en række andre ændringer, der skal spare på udgifterne i koncernen.

”Der er ikke noget perspektiv i bare at skære i omkostningerne. Det er afgørende, at tilpasningerne gøres på en sådan måde, at det styrker mulighederne fremadrettet. En vigtig del af tilpasningen er derfor en ændring i måden, vi er organiseret på.”

Ændrer på organisationen

Kræfterne i huset skal derfor fremover bruges mere fokuseret på at lave lokalindhold, mens administration skal barberes, fremgår det af mailen:

”Vores lokale tilstedeværelse er vigtig, men også omkostningstung. Derfor er det meget vigtigt, at al tid lokalt bruges til at lave unikt lokalt indhold og salg. Al administration og øvrige defokuserende opgaver forsøges reduceret til et minimum og samles hos færre personer.”

Det betyder samtidig, at Sjællandske vil inddele organisationen anderledes fremover, så der laves fire lokale redaktioner med tilhørende salgsenheder.

”Vi tror på, at ved at inddele Sjælland i nogle ”naturlige” områder, som binder op mod fire lokale redaktioner og salgsenheder, kan vi samarbejde og hjælpe hinanden bedre i disse områder, når der er behov for lokalt træk på ekstra ressourcer, spidsbelastninger, personalefravær med videre,” står der i mailen.

Journalisten forsøger at få interview med ansvarshavende chefredaktør Louise Pettersson.

0 Kommentarer