Rettelser

Ændringer i gamle artikler

Journalisten tilstræber, at kritik rejst i vores artikler mod navngivne personer står mål med kritikkens udbredelse.

Den ansvarshavende redaktør kan i særlige tilfælde vurdere, at en artikel, der er publiceret online og nævner en kilde ved navn, efterfølgende skal ændres af hensyn til kilden.

Journalisten har tre måder at foretage disse rettelser i gamle artikler på:

  • Anonymisering. Et navn erstattes af initialer alle steder i artiklen.
  • Afindeksering. En artikel gøres ikke-søgbar i søgemaskiner som Google. Den er stadig publiceret på Journalisten.dk, men eksempelvis en søgning på kildens navn vil ikke få artiklen til at dukke op.
  • Afpublicering. Artiklen fjernes fra Journalisten.dk. Dette betragtes som det mest vidtgående indgreb.

Journalisten overvejer kun at gøre brug af anonymisering, afindeksering eller afpublicering, hvis kilden eller en repræsentant herfor henvender sig og tydeligt kan dokumentere, at artiklens skadevirkning ikke står mål med de historiske og journalistiske argumenter for ikke at foretage ændringer.

Hvis Journalisten foretager anonymisering eller afindeksering, skal det fremgå klart både af underrubrikken og artiklen.

Ved afindeksering skal der i underrubrikken stå: "Denne artikel er blevet afindekseret den xx kl xx, så den kun i begrænset omfang kan findes via søgemaskiner. Der er ikke ændret i artiklen."

Ved anonymisering skal der i underrubrikken stå: ”En kilde i denne artikel er blevet anonymiseret den xx kl xx. Der er ellers ikke ændret i artiklen.”

Ved både anonymisering og afindeksering skal der – ligesom ved andre væsentlige ændringer i artikler på Journalisten.dk – være en uddybende forklaring inklusiv tidspunkt i kursiv under artiklen.

Journalisten skal i internt elektronisk arkiv gemme originale versioner af det først publicerede materiale. Det skal her fremgå, hvornår og hvorfor navnet er slettet.

 

Markering af ændringer i allerede offentliggjorte artikler på Journalisten.dk

Det skal altid markeres i underrubrikken, hvis der laves meningsbærende rettelser, opdateringer eller præciseringer i artikler på Journalisten.dk.

Det betyder, at der til sidst i underrubrikken i kort form skal stå (opdateret/præciseret/rettet 14.22: XX).

Denne tekst typograferes altid i fed og i parentes.

Samtidig skal meningsbærende rettelser, opdateringer og præciseringer altid markeres uddybende i bunden af artiklen.

Det skal her fremgå klart, hvad der er ændret og hvornår. Denne tekst er i kursiv og uden parentes.

Mindre ændringer, fx stavemåder, titler, sprog og formuleringer, kan gennemføres uden markering af ændringerne.

 

Løbende opdateringer

I forbindelse med vigtige nyhedshistorier, hvor Journalisten.dk opdaterer en artikel løbende, markerer vi det med formuleringen ”opdateres” i underrubrikken samt nederst i artiklen. Når opdateringen er afsluttet, markeres det i underrubrikken med ”(Opdateret kl. X)”, samt under artiklen med en beskrivelse samt tidspunkt i kursiv.

 

(Senest opdateret 20/1 2014)