Arbejdsmarked

Reformforslag kan ramme DJ-medlemmer på livskvaliteten

Regeringens reformkommission anbefaler at afskaffe seniorjobordningen. Det vil ramme en i forvejen udsat gruppe, siger a-kasse-direktør

Regeringen har allerede skrevet i regeringsgrundlaget, at den ’fremadrettet’ vil afskaffe seniorjobordningen. Nu foreslår regeringens reformkommission at gøre det samme.

”Ordningen har flere uhensigtsmæssigheder – herunder fastholdelse i offentlig forsørgelse eller støttet beskæftigelse. Samtidig bidrager en afskaffelse af seniorjobordningen til færre målgrupper i beskæftigelsessystemet,” skriver kommissionen i sin rapport tirsdag.

Linda Garlov, direktør i AJKS, siger, at hun har ’svært ved at forstå og vil være rigtigt ked af’, hvis seniorjobordningen bliver ofret som en del af regeringens reformprogram.

”Seniorjobordningen er rigtig fin,” siger hun og peger på, at ordningen er med til at forlænge tilknytningen til arbejdsmarkedet for en gruppe lønmodtagere, som ellers kan have svært ved at få foden indenfor.

”Sådan som jeg hører vores medlemmer tale om det, så handler det mest om livskvalitet. Selvfølgelig er der noget økonomi i, at man har haft den rettighed, men det handler lige så meget om, at du ikke bliver smidt helt ud af arbejdsmarkedet,” siger Linda Garlov.

En ordning for dem, som står svagest

Seniorjobordningen er for ledige, som har opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før efterlønsalderen, og som indbetaler til efterløn. Ifølge tal fra AJKS er der aktuelt omtrent 2.800 medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordningen, ud af i alt knap 25.000 a-kasse-medlemmer. AJKS har dog ikke tal for, hvor mange som har benyttet retten til et seniorjob.

”Det er ikke et voldsomt stort tal. Vi har bare oplevet, at for dem, der har benyttet retten, har det været rigtig fint at kunne gøre nytte frem for at gå arbejdsløse,” siger Linda Garlov.

Ifølge hende er der tale om en ordning for ”nogen af dem, som står allersvagest på arbejdsmarkedet”. Typisk har de mistet dagpengeretten, fordi de har været ledige i to år. Og oveni melder flere ældre medlemmer, at de føler sig diskrimineret af deres alder, når de søger job. Så sent som i sidste uge viste et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, at sandsynligheden for at blive ansat i et job falder, i takt med at alderen stiger. Derfor falder seniorjobbene et tørt sted, mener Linda Garlov.

”Vores medlemmer har været rigtig glade for den mulighed, fordi vi ofte oplever den aldersdiskrimination, at det er rigtig svært at få et job, når man er kommet op i 60’erne. Der har seniorjobordningen givet en mulighed for, at man kunne bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Linda Garlov.

0 Kommentarer