Påmindelse til corona-pressen: Husk at gå kritisk til myndighederne

Politisk redaktør på Avisen Danmark minder om, at pressen skal være mere end bare talerør for myndighederne. ”Vores rolle er også at kontrollere og gå kritisk til de beslutninger, der bliver truffet.” Men i praksis kan det være svært, fortæller journalist

”I en situation, hvor menneskeliv, job og milliarder af kroner er på spil, skal pressen også være kritisk. Myndigheder er ikke sandhedsvidner, der ikke må antastes.”

Sådan skrev Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark, tidligere i dag på Twitter som en kommentar til den ros, Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har fået for sin indsats i forbindelse med coronavirusset.

Thomas Funding er også selv imponeret over direktørens fremtoning. Men han understreger samtidig, at det i den aktuelle situation er vigtigt at huske på, hvad pressen er til for.

”Det er både at oplyse og referere, men det er også at gå kritisk til magthaverne. Det er vores forbandede pligt. Og det er vigtigt at huske i en national krisesituation, hvor den instinktive menneskelige reaktion er, at nu skal vi rykke sammen i bussen,” siger han.

”Vi skal undersøge og spørge kritisk til, om der bliver handlet rettidigt og omsiggribende nok – eller om der handles for meget. De spørgsmål kan for nogle virke upassende overhovedet at stille. Det kan jeg også mærke på mig selv. Det er meget naturligt at tænke, at tiden ikke er til at problematisere. Men vores rolle er også at kontrollere og gå kritisk til de beslutninger, der bliver truffet,” siger Thomas Funding.

Savner tal bag beregninger

Men ifølge Andreas Lindqvist, journalist på Ingeniøren, kan det i praksis være svært faktisk at gå myndigheder efter i kortene i den aktuelle situation. Som eksempel nævner han den model over smittens udvikling med eller uden de aktuelle indsatser, som sundhedsminister Magnus Heunicke har præsenteret

”Sådan nogle modelleringer er jo matematiske beregninger. Og for os som teknisk medie er det interessant at se på baggrunden for de forskellige modelleringer. Ellers er det meget svært at forholde sig kritisk til forudsætningerne bag myndighedernes beslutninger og prioriteringer. Men det kræver, at jeg kan gå ind og se tallene bag. Dem har jeg ikke fået, og derfor kan jeg ikke lave min journalistik,” siger han.

Han fortæller, at han de seneste fire dage har forsøgt at få konkrete tal for, hvor store kapacitetsproblemerne i samfundet kan blive, også regionalt. Men regionerne har henvist til Sundhedsstyrelsen, og styrelsen har ikke haft tid til at svare.

”Hver gang, jeg har prøvet at ringe, har nogle rare, men meget pressede mennesker svaret, at de ikke kan hjælpe. Og de har heller ikke kunnet give mig en angivelse af, hvornår jeg ville få svar på mine spørgsmål,” siger han.

Men er det ikke forståeligt nok?

”Jeg har fuld forståelse for, at de har meget travlt og må prioritere deres ressourcer. Men jeg skal selvfølgelig så vidt muligt også kunne lave mit arbejde,” siger Andreas Lindqvist.

”Der bliver jo virkelig udøvet magt”

Thomas Funding fra Avisen Danmark understreger, mediedækningen generelt har været fin, og at medierne ”i nogen grad” også skal være myndighedernes talerør.

”Men det gælder også om at tjekke og kontrollere, om dem, vi har udstyret med magt, træffer de rigtige beslutninger. Og der bliver jo virkelig udøvet magt i de her dage,” siger han.

På hvilken måde bliver der udøvet magt?

”Konsekvensen af de beslutninger, der er truffet, er jo enorme. Mennesker mister deres job og forsørgelsesgrundlag, virksomheder må lukke osv. Der er rigtig mange penge på spil som konsekvens af de beslutninger, der bliver taget, og derfor er det vigtigt, at vi får stillet de kritiske spørgsmål,” siger Thomas Funding.

 

Kommentarer
10
Henrik Finn Edtwodth Andersen
12.03.20 13:49
Dårlig kommunikation og ledelse fra både regering, statsminister og offentlige myndigheder.

Danmark er et af de hårdest ramte lande i Europa. Der er en årsag

Bør, opfordrer, anbefaler er ikke ledelse og ansvar. Det er det modsatte.

Danmark har stået fuldstændig åben, så folk har kunne vade ind og ud.

Det er regerings og statsministerens ansvar i sidste ende

Danske journalister har ageret mikrofonholdere og har nærmest bukket og undskyldt over for ministre på pressemøder

Er det ikke på tide at I som branche får bare en smule respekt for eget fag?

Det bliver vi nød til at debattere. Ellers lærer vi aldrig

https://www.danmarksfremtid.dk/coronavirus-danmark-hamstring/
Fremhævet af Journalisten
David Wedege
12.03.20 15:07
Nu har jeg set et dansk medie deklarere, at de vil arbejde for at fremhæve troværdige informationer fra "WHO og Sundhedsstyrelsen" i det sociale mediebillede.

Undskyld, men har disse organisationer ikke lige fejlet big time og gør sig nu i dramatisk vendekåberi?

Eksperter, som ville forudsige scenariet i januar og februar, kunne nærmest ikke komme til orde i noget dansk medie. Nu skulle man jo ikke sprede frygt og give indtryk af, at vi ligefrem risikerede at skulle fraråde, nej forbyde, cafébesøg og skolegang.
Fremhævet af Journalisten
Jacob Topsøe
12.03.20 19:29
Danmark har ligesom de øvrige EU-lande ikke evnet at stoppe en epidemi i tide. Det er indtil videre den primære konklusion på alt dette, og det kan bekymre i forhold til håndteringen af fremtidige sygdomme, der kan være endnu mere dødbringende end covid-19.
Fremhævet af Journalisten
Thomas Hoffmann
13.03.20 11:27
Det var da nogle usympatiske kommentarer - hvis de er fra journalister, kommer standen godt nok til at fremstå uhyggeligt snæversynet.

Men det forklarer måske, hvorfor den journalistiske debat tilsyneladende skal handle om at gå mere kritisk til alle i stedet for om, hvordan journalister bidrager bedst til at afvikle en verdensomspændende krisesituation.

I forhold til reaktionshastighed er ét af Boris Johnsons vigtigste modsvar mod coronavirus tilsyneladende at forbyde folk over 70 at rejse på krydstogt. Det står i skærende kontrast til danske myndigheder, som har handlet i god overensstemmelse med forskning og internationale erfaringer - endda sandsynligvis i rette tempo.

Journalister (debattører) burde overveje at slappe af med pegefingeren og i stedet bruge kræfterne på at se indad og køre lidt selvransagelse på medansvar for danskeres paniske reaktioner pga. den meget frygtbaserede dækning. Og så dreje debatten over på, hvordan vi bedst muligt klæder danskerne på at klare sig så godt som muligt gennem krisen.

Ægte vagthunde står vel værn om deres samfund på bedste vis?
Fremhævet af Journalisten
Thorbjørn Halvorsen
13.03.20 14:37
Helt enig med Thomas Funding og Andreas Lindqvist. Det er i situationer som disse, at journalister skal stille sig kritiske an. Det er naivt at tro, der ikke kan være skjulte dagsordner eller halve vinde, når det drejer sig om politik og politikere.
Fremhævet af Journalisten
Else Marie Andersen
13.03.20 17:51
Jeg har undret mig over, at ingen journalister har fulgt den strikse israelske håndtering af Coronavirus og sammenlignet den med de danske myndigheders håndtering noget før!
Alle smittede opspores i Israel OG det offentliggøres, hvor de enkelte smittede har befundet sig hvornår. (Ikke med navn kun et nummer)
Fx blev der i start marts israelsk krav om at gå i hjemmeisolation ved indrejse fra en række lande (ikke kun fra de røde lande men også Tyskland, Frankrig og Spanien).
Israel og Danmark startede ud med cirka det samme antal smittede for en uge siden.
Vi har i dag over 800 smittede. Israel er nede på 127.
Bliver spændende at se, hvordan tallene udvikler sig der ift her den kommende tid. Foreløbig ser det ud til Israel har fat i den lange ende.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
13.03.20 19:39
Det er mit helt klare indtryk, at myndighederne her i Danmark og i de andre EU-lande, har været meget nølende og tilbageholdende overfor den trussel, som Corona-virussen udgør for vores samfund.


De ansvarlige politikere har håbet på, at hvis de startede med at lukke øjnene, så ville problemet være forsvundet af sig selv, når de igen kiggede ud.

Men det er slet ikke tilfældet, og lige nu halser politikerne efter begivenhederne, medens de forsøger at give befolkningerne et indtryk af, at de har styr på tingene - og det er slet ikke tilfældet.
Fremhævet af Journalisten
Preben Brask
14.03.20 16:41
Lukningen af grænserne var en ren politisk beslutning (og formentlig et rent politisk forslag) - så find da ud af, hvem stillede forslaget, hvem stemte imod undervejs (2. afstemning) og hvorfor fandt alle sammen til sidst. (Virkningen af lukningen vil være særdeles begrænset, men betonklodserne som skal hældes ud over de ikke bevogtede grænseovergange, vil garanteret få lov til at ligge, når grænsebevogtningen ophører)
Fremhævet af Journalisten
Jakob Clausen
15.03.20 11:05
Ingen tvivl om at dette er en alvorlig sygdomsepidemi, der er for få senge med respiratorer i DK for nuværende. Måske der skal sættes en indlandsk produktion i gang, eller som Norge, chartre fly til at hente respiratorer. Nødhospitaler skal også indrettes. Arrogancen i sundhedsstyrelsen har været enorm. Ingen tests eller monitorering i lufthavnen, ingen tvungen isolation. I det hele taget har kommunikationen været ulden. Italiens hospitalsansatte intuberer ikke patienter over 60 år, grundet mangel på udstyr. Hvis ikke folk tager dette mere alvorligt, så kan det gå meget galt.
Erhvervslivet kan tænke på hvordan de kan bidrage, og ikke stå med hånden fremme allerede. Det er pinligt at opleve Brian Mikkelsen med tårer i øjnene bede om kompensation på nuværende tidspunkt. Søren Brostrøm har handlet ufatteligt langsomt og arrogant.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
15.03.20 13:51
@Preben Brask, ja lukningen af grænserne er en politisk beslutning, for der er jo ikke andre end politikerne som kan træffe sådan en beslutning.


Og vi kan da højst beklage, at politikerne har ventet så længe med lukningen af grænserne, for hvis grænse-lukningen skulle ha’ været 100% effektivt, så skulle man allerede i starten af året, ha’ lukket EU’s ydre grænser, så Corona-virussen slet ikke kunne spredes fra Kina til Europa.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right