Nye tal: 27 TV 2-ansatte har oplevet seksuelle krænkelser det seneste år

”27 er for mange uanset hvad,” siger Anne Engdal Stig Christensen om antallet af uønskede handlinger af seksuel karakter på TV 2, der dog ligger inden for normalfeltet

Tidligere i dag blev resultaterne af den årlige medarbejdertrivselsundersøgelse på TV 2 præsenteret for medarbejderne.

I undersøgelsen er medarbejderne blandt andet blevet spurgt ind til deres oplevelser med krænkende handlinger af seksuel karakter på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder.

Her svarer 27 af de i alt 1.209 medarbejdere, der har svaret, at de har haft mindst en oplevelse af den karakter det seneste år. De fleste tilfælde handler om enten uønskede berøringer eller om kommentarer eller beskeder med seksuelt indhold eller undertoner.

Tallet svarer til, at to procent af medarbejderne har oplevet seksuelle krænkelser, og selv om det ifølge Ennova, der har lavet undersøgelsen for TV 2, er inden for normalfeltet, så er det ifølge TV 2’s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, for mange.

”Det svarer fuldstændigt til resultaterne fra andre større virksomheder, der spørger på samme måde. Men selv om det er det, så skal ingen jo gå på arbejde og opleve handlinger af seksuel karakter fra sin kollega eller chef, og derfor er 27 for mange uanset hvad,” siger hun.

Fællestillidsrepræsentant Lennart Sten er enig:

”Tallene viser mig, at der er 27 mænd på TV 2, som skal tænke over, hvordan de optræder sammen med deres kolleger,” siger han.

Ændret spørgeramme  

Netop TV 2 har i denne uge været i skudlinjen for anklager om seksuelle krænkelser gennem en lang årrække. Det skete i den længe ventede dokumentar ’MeToo: Sexisme bag skærmen’, der udkom mandag på discovery+.

Det seneste år har tv-stationen også gennemført en advokatundersøgelse af seksuelle krænkelser, og Anne Engdal Stig Christensen fortæller, at TV 2 altid har spurgt til oplevelser med uønsket seksuel opmærksomhed i sine medarbejdertilfredsheds-undersøgelser.

Men tidligere har svarmulighederne kun været ja eller nej, og det har vist sig at tegne et ufuldstændigt billede.

”Sidst kunne vi konstatere, at alt så godt ud – stort set ingen oplevede uønsket seksuel opmærksomhed, når vi spurgte. Men samtidig stod vi med advokatundersøgelsen og hele kulturarbejdet, der jo viste, at der VAR brodne kar,” fortæller Anne Engdal Stig Christensen.

I årets undersøgelse havde TV 2 derfor lavet en mere åben og bred spørgeramme, hvor der spørges konkret ind til forskellige handlinger af seksuel karakter.

”Det har gjort, at folk kommer tættere på at forstå, hvad det er, vi taler om, når vi taler handlinger af seksuel karakter. Og så kan vi se, at flere svarer, at det har de faktisk oplevet,” siger Anne Engdal Stig Christensen.

Har I et mål om, hvordan det skal se ud, når I spørger om det samme igen næste år?

”Vi har lige fået præsenteret de her resultater, så nej, det har vi ikke endnu. Men jeg har over for medarbejderne tilkendegivet, at vi skal have bedre resultater på dette område næste gang. Der er et stort ledelsesmæssigt fokus på det her,” siger direktøren.

Kurser vil have præventiv funktion  

Tillidsrepræsentant Lennart Sten håber også, at resultatet er bedre, når TV 2 spørger om det samme næste år.

”Vi kommer nok aldrig ned på 0 – når mennesker arbejder så tæt sammen, som vi gør, så vil der være tilfælde. Men forhåbentlig kan vi løse mange af de ting hen over de næste 12 måneder,” siger han.

Han understreger, at der er mange ting i gang på TV 2 for at rette op på kulturen. Blandt andet har alle chefer skullet igennem et læringsprogram om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger. Det samme skal alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom alle medarbejdere i nyhedsafdelingen har været på et kursus i at sige til og fra og i at give feedback.

”Og jeg håber da, at en del af de 27 er løst på stedet med de værktøjer, vi nu har fået, til at få sagt fra i situationen,” siger han.

Også direktøren tror, at det vil gøre en forskel i fremtiden.

”Det er en enorm læringsproces, som jeg slet ikke er i tvivl om vil have en præventiv funktion,” siger Anne Engdal Stig Christensen.

Rettelse: Vi har tidligere citeret Lennart Sten for, ”at der er 27 mennesker på TV 2, som skal tænke over, hvordan de optræder sammen med deres kolleger.” Det er nu ændret til, ”at der er 27 mænd på TV 2, som skal tænke over, hvordan de optræder sammen med deres kolleger.”

0 Kommentarer