Overenskomst

Ny overenskomst indgået på TV 2

TV 2 og DJ er blevet enige om en ny overenskomst, der for første gang nogensinde indeholder en freelanceaftale, der sikrer automatiske lønstigninger i takt med de fastansattes. Rettet 3. marts klokken 10:22

TV 2 og DJ er blevet enige om en ny overenskomst, der gælder de næste tre år.

Overenskomsten rummer ifølge DJ mange af de elementer, DJ’s forhandlingsdelegation havde ønsket at få med. Blandt dem en freelanceaftale og lønstigninger på 8,25 procent over de næste tre år.

Det oplyser Dansk Journalistforbund på sin hjemmeside.

Freelanceaftale for første gang

Det er første gang i TV 2’s historie, at overenskomsten rummer en aftale for stationens freelancere. Aftalen sikrer blandt andet automatiske lønstigninger i takt med de fastansattes.

Derudover videreføres en række rettigheder, som indtil nu var nedfældet i en såkaldt Freelancererklæring, som var en erklæring fra TV 2’s side om, hvordan man havde i sinde at behandle freelancere.

Aftalen sikrer de 517 overenskomstansatte en gennemsnitlig lønstigning på 4.145 kroner om måneden over de næste tre år.

Det svarer til omtrent 8,25 procent.

Basislønnen for alle kommer i 2025 til at ligge på 31.375 kroner, mens resten af pengene fordeles efter medarbejdernes individuelle lønforhandlinger med ledelsen.

Nu skal overenskomsten forbi Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse og dernæst til afstemning hos de overenskomstansatte DJ-medlemmer på tv-stationen.

Indfører fritvalgsordning

Den nye overenskomst rummer også en såkaldt Fritvalgsordning, som gør medarbejderne i stand til selv at vælge, om den sjette friuge og sabbatordningen skal afvikles som frihed, udbetales som løn eller indbetales til pension. Dermed er det op til den enkelte medarbejder at vælge én gang om året, hvad man foretrækker at gøre med de to fritvalgsuger.

”Aftalen giver faste rammer og mere tryghed for de fleksible freelancere, og de fastansatte får mere fleksibilitet i forhold til, om de vil prioritere frihed, større pensionsopsparing eller mere i løn,” udtaler DJ-formand Tine Johansen til Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

Under de nuværende regler har nye medarbejdere skullet vente i seks år på at få glæde af tv-stationens sabbatordning. Under den nye ordning kan medarbejderne også spare op til fem uger op.

Nye pensionsregler og flere tillidsfolk

Aftalen rummer også et nyt pensionsloft, så TV 2 i løbet af perioden når op på 11 procents pensionsindbetaling af de første 38.000 kroner i lønnen. Dertil kommer et bidrag fra medarbejderen på 4 procent.

De ansatte får også mulighed for at udvide korpset af tillidsrepræsentanter fra de nuværende seks til otte. Det skyldes blandt andet, at der er flere overenskomstansatte end nogensinde på TV 2, og at freelancerne nu også bliver aftaledækket.

Elever og journalistpraktikanter er ikke omfattet af aftalen, men er i stedet afhængige af resultatet af Dansk Journalistforbunds forhandlinger med DEA, som tidligere hed Danske Medier Arbejdsgiver (DMA).

Rettelse 3. marts klokken 10.22: I første udgave af denne artikel fremgik det, at medarbejderne på TV 2 over tre år får omkring ni procent i lønstigninger over de næste tre år. Efterfølgende har TV 2’s ledelse kontaktet Journalisten for at præcisere, at lønnen stiger med 8,25 procent over de næste tre år. De resterende procentpoint op til de godt 9 procent udgøres af udgifter til fritvalgsordningen og hævningen af pensionsloftet. Det er dermed ikke penge, der vil blive en del af de enkelte medarbejders lønforhandlinger.

0 Kommentarer