Lyttertal

Nu reagerer minister på Radio4’s lyttertal

Radio4 har siden efteråret haltet markant efter det gamle Radio24syvs lyttertal på samme tidspunkt i kanalens levetid, viser et svar til Folketingets Kulturudvalg  

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt er ikke imponeret over Radio4’s lyttertal og relevans for danskerne.

Det fremgår af et svar til Folketingets Kulturudvalg, der efter ønske fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har bedt ministeren sammenligne Radio4’s lyttertal med det gamle Radio24syvs lyttertal måned for måned i de første fire år og tre måneder af de to radiostationers levetid.

Af tallene fremgår det, at Radio4 særligt siden september sidste år har haltet markant efter sin forgænger på samme FM-frekvens.

I januar i år havde Radio4 således i gennemsnit 213.000 ugentlige lyttere mod Radio24syvs 408.000 lyttere på samme tidspunkt i radioens levetid. Du kan se alle tallene i tabellen her.

I forlængelse af tallene konstaterer ministeren, at alle Danmarks public service-virksomheder skal være deres samfundsopgave bevidst.

”Jeg håber derfor også for Radio4, at den fremover bliver mere relevant for danskerne og dermed forbedrer lyttertallene, idet jeg henholder mig til Radio- og tv-nævnets udtalelse,” skriver Jakob Engel-Schmidt i svaret.

Påfaldende lave lyttertal

Netop Radio- og tv-nævnet var i januar sidst ude for at afkræve Radio4 en redegørelse for, hvordan man vil få lyttertal og gennemslagskraften op.

Konkret fandt nævnet det påfaldende, at en statsstøttet public service-radiokanal, som sender på et allerede veletableret FM-bånd, ikke har et højere lytterantal og større gennemslagskraft.

Som et led i den krævede redegørelse meldte Radio4 i maj sidste år ud, at public service-stationen havde sat et mål om at nå 350.000 ugentlige lyttere i 2022. Men det blev ikke nået. I snit fik Radio4 77.000 færre lyttere i 2022 end håbet.

Mål står stadig ved magt

Radio4 gik i luften i november 2019, hvor kanalen overtog den nu lukkede Radio24syvs plads på FM-båndet.

Lyttertallene har fra dag ét været fulgt nøje, og Radio4’s administrerende direktør, Anne-Marie Dohm, har flere gange været ude og forsvare kanalen. Blandt andet har hun argumenteret med, at flere vælger at sætte en podcast i ørerne i stedet for at tænde for liveradio, og at radiolytningen generelt er faldende.

Senest sagde hun dog i januar til MediaWatch, at målet om de 350.000 lyttere fortsat står ved magt.

”Om lytterne vælger at høre indholdet, når det passer dem bedst, eller på et tidspunkt, hvor det bliver udsendt, gør ikke den store forskel. Men vi synes stadig, at der er et potentiale i FM i forhold til at øge den lytning. Derfor vil vi have den drevet op,” sagde Anne-Marie Dohm.

0 Kommentarer