Svindel

Nævn har lukket radio- og tv-kanal efter henvendelser fra bagmandspolitiet

En tv-kanal har udøvet 'groft misbrugt' af offentlige midler, og en radiokanals udgifter har karakter af privatforbrug

Radio- og tv-nævnet har i 2021 trukket stikke på både en radiokanal og en tv-kanal efter henvendelse fra Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som bagmandspolitiet.

Det skriver nævnet i sin årsberetning.

Der er tale om den lokale tv-kanal CityTV Copenhagen, som i løbet af året kom under nævnets skærpede tilsyn, da det blev vurderet, at foreningen ikke overholdte tilskudsbetingelserne, og fordi det økonomiske grundlag for den fortsatte drift var i fare. Samtidig var nævnet i tvivl om, hvorvidt den økonomiske styring hos foreningen var tilstrækkelig.

Under det skærpede tilsyn kom Radio- og tv-nævnet frem til, at CityTV Copenhagen ikke kunne levere fyldestgørende oplysninger om økonomien, og at der er foregået ’groft misbrug’ af det udbetalte driftstilskud.

CityTV Copenhagen har fået inddraget programtilladelsen fuldstændig, og nævnet har besluttet, at flere de tilbageholdte driftstilskud fra 2020 og 2021 bortfalder, og at et udbetalt tilskud skal betales tilbage. Der er tale om samlet 1,5 millioner kroner.

Lokalradios tilskud blev brugt privat

Radiokanalen Radio Kultur har også fået inddraget sin sendetilladelse.

Ifølge Radio- og tv-nævnet levede radioen hverken op til kravene om lokalt indhold, som kan have særlig interesse for befolkningen i lokalområdet.

Samtidig havde kanalen ikke brugt sit driftstilskud i overensstemmelse med reglerne, og flere udgifter havde ifølge nævnet karakter af privatforbrug.

Udover at inddrage sendetilladelsen har nævnet krævet tilbagebetaling af driftstilskuddet for hele den periode, Radio Kultur havde sendetilladelse, som løber op i samlet 402.830,62 kroner.

Flere skal tilbagebetale

Radio- og tv-nævnet har derudover ført tilsyn med ikke-kommercielle radio- og tv-kanalers årsregnskaber.

Det har mundet ud i flere tilbagebetalingskrav.

Foreningen Pitch skal tilbagebetale 413.426 kroner, fordi den ikke har overholdt kravene til egenproduktion og har fået en anden forening til at producere sine programmer.

Foreningen Tvdot skal tilbagebetale 815.587 kroner på baggrund af tilsyn med årsregnskabet fra 2019, mens Dit Lokal TV skal betale 405.652 kroner tilbage for at lagt dele af sin produktion ud til eksterne i 2020.

Nævnet har også rejst et tilbagebetalingskrav på 776.092 kroner overfor foreningen Tvung. Heller ikke her var kravene til egenproduktion blevet overholdt. Det blev indskærpet for foreningen i efteråret, og efter at have rettet op har foreningen kunnet få tilskud for 2022.

0 Kommentarer