Valg

Moderaterne freder medieaftale, men vil alligevel drøfte centralt punkt

Moderaternes spidskandidat i København mener, at man har en forpligtelse til at lytte til opråbet fra det danske filmmiljø

Moderaterne ønsker ikke at genåbne den medieaftale, der blev indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne i maj.

Det fortæller Jon Stephensen, der er spidskandidat for partiet, som ifølge flere meningsmålinger kan blive tungen på vægtskålen i en kommende regeringsdannelse:

”Vi bakker op om den medieaftale, der er lavet, og vi går ikke ind for, som nogle borgerlige partier gør, at åbne den igen og snakke 20 procent beskæring på DR. Det går vi ikke ind for. Vi bakker op om den og går heller ikke ind for et frasalg eller en privatisering af P3,” siger han.

”Det synes vi ikke er vejen frem, for vi synes, det er vigtigt med et stærkt public service-medie lige netop nu,” fortsætter han.

Vil alligevel drøfte central del af forliget

Her henviser han blandt andet til, at der i dag er en konstant nyhedsstrøm på mange platforme:

”Der er meget fake news og mange måder at få nyheder på i dag over nettet og alt muligt, og der tror jeg bare, at det er vigtigt, at vi har et sted, hvor vi har en fornemmelse af, at der er dansk public service. Og det har måske aldrig været vigtigere, at vi har det,” siger han.

Når I siger, at I ønsker at frede den medieaftale, der er lavet, så gælder det ikke kun de ting, der vedrører DR, men også de andre elementer i aftalen?

”Ja,” siger Jon Stephensen.

Og så alligevel. I interviewet med Journalisten siger Jon Stephensen også, at man er imod streamingafgiften på seks procent, som er en central del af finansieringen af medieforliget.

Du siger, at I ønsker at bevare medieforliget, men er uenige i streamingafgiften?

”Jeg mener, at vi bliver nødt til at genåbne den del af det, for det viser sig at have påvirket filmmiljøet voldsomt negativt.”

Vi spørger, om du vil frede medieforliget, hvor du så siger, at I bakker op om den medieaftale, der er lavet, og at I ligesom de borgerlige partier ikke vil åbne den igen og lave 20 procent beskæringer på DR?

”Men vi bliver nødt til at se på de meget uheldige konsekvenser, som streamingafgiften ser ud til at have på produktionsmiljøet. Det tror jeg, der er bred enighed om.”

Men når du så siger det, er det vel de facto en genåbning af medieforliget?

”Det vil jeg nu ikke sige. Jeg siger, at man bliver nødt til særskilt at kigge på det.”

Mener ikke, forlig skal genåbnes

Jon Stephensen forklarer, at han mener, at man godt kan diskutere streamingafgiften særskilt uden at genåbne medieforliget, og at partiets ønske om at frede medieforliget hænger sammen med, at der har været kontante udmeldinger om nedskæringer på DR fra flere borgerlige partier.

”Vi har en forpligtelse til at sørge for, at vi lytter til opråbet fra det danske filmmiljø, som står for et hav af arbejdspladser og indtjening,” siger han.

”Lad mig sige det på den måde, at jeg ikke vil genåbne det, men at jeg lige nu er reelt bekymret for det opråb, der kommer fra en næsten samlet filmbranche omkring streamingafgiften. Sådan vil jeg sige det. Jeg er ikke med på i første omgang at genåbne det.”

Så du mener godt, at man uden at genåbne medieforliget kan tage et væsentligt element af medieforliget ud og genforhandle den del?

”Jeg siger, at jeg reelt er bekymret for det opråb, og at vi står bag medieforliget og ikke ønsker at genåbne det. Men dog skal det siges, at jeg reelt er bekymret for det næsten samlede opråb, der kommer fra den danske filmbranche omkring streamingafgiften. Det er det, jeg siger.”

”Jeg ved godt, det er en del af medieforliget, men for mig har det store dyr i åbenbaringen været DR, da det er det, De Konservative og Venstre har sagt, man vil beskære med 20 procent og privatisere dele af.”

0 Kommentarer