Lokaljournalists foto får kommune til at melde sig selv til Datatilsynet

Egedal Kommune undersøgte muligheden for at anmelde lokalavis efter afsløringer om dokumentsjusk. Kommunen trækker nu i land og melder sig selv, men avis kan stadig blive undersøgt

Lokalavisen Egedal var egentlig blevet tilbudt at dække en politiøvelse på den lukkede folkeskole Toftehøjskole i Ølstykke, men pludselig stod avisens journalist med personfølsomme oplysninger om en elev i hånden.

Under politiets øvelse blev avisens journalist opmærksom på en række tilsyneladende forladte flyttekasser.

Det var oven på dem, at journalisten fandt et chartek med dokumenter, der blandt andet indeholdt beskrivelser af en elevs diagnose, og at eleven er blevet udredt på børnepsykiatrisk afdeling. Journalisten fotograferede dele af dokumentet, lagde efterfølgende de fortrolige papirer ned i en af kasserne og lavede en historie om kommunens opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Det er den håndtering, som sidenhen har fået Egedal Kommune til at varsle, at kommunen vil anmelde hændelsen til Datatilsynet.

”Vores dataansvarlige er nu i gang med at vurdere, om Lokalavisen ved at tage billedet har overtrådt persondatalovgivningen,” lød det blandt andet fra kommunens velfærdsdirektør, Søren Trier, i et svar til Lokalavisen Egedal.

Men der bliver imidlertid ingen anmeldelse af Lokalavisen, hedder det nu fra kommunen – og det glæder lokalavisens chefredaktør, Palle Høj:

”Hvis kommunen ville melde os, så ville det ske ud fra en vurdering af, at vi overtrådte nogle regler. Det har kommunen så vurderet ikke er tilfældet. Det er rart nok,” siger han.

Anmelder sig selv

Men selv om kommunen ikke vil anmelde Lokalavisen Egedal, havner hændelsen alligevel på Datatilsynets bord.

For Egedal Kommune har anmeldt sig selv, efter at lokalavisen har dokumenteret, at de personfølsomme oplysninger tilsyneladende ikke var opbevaret korrekt. Dermed skal tilsynet også vurdere, om Lokalavisen har overtrådt lovgivningen, vurderer advokat Claus Guldager med speciale i persondataret.

”Kommunen har vel den største udfordring og må i det mindste påregne, at Datatilsynet udtaler kritik. Mediets retsstilling afhænger meget af, hvordan man har behandlet de personoplysninger, man nu har af dokumentationsårsager,” siger han.

Claus Guldager vurderer desuden, at mediet kan slippe for konsekvenser, hvis altså den eneste årsag til fotograferingen af de fortrolige dokumenter har været med henblik på at dokumentere kommunens uansvarlighed.

Egedal Kommune bekræfter, at lokalavisens dækning er en del af den anmeldelse, kommunen har sendt til Datatilsynet. Ifølge kommunen skyldes det, at Datatilsynet skal have et ’relativt detaljeret’ indblik i det brud, der måtte være sket på persondataretten.

Kommunen skriver i den forbindelse, at bruddet ”primært er forårsaget af journalistens adfærd”, og at det derfor er ”nødvendigt at inddrage journalisten i beskrivelsen”.

Egedal Kommune: Det er et brud på tilliden

I et skriftligt svar til Journalisten oplyser Egedal Kommune, at man har valgt at anmelde hændelsen til Datatilsynet efter rådgivning med kommunens sikkerhedskoordinator.

”Vi er selvfølgelig stadig rigtig ærgerlige over, at journalisten, som vi har givet tilladelse til at følge politiet på en øvelse, på en nedlagt skole, vælger at bryde vores tillid og tage disse billeder. Var der ikke blevet taget billeder, havde vi ikke haft brug for at foretage en anmeldelse,” skriver kommunen i et mailsvar.

Men der er ikke tale om et brud på tilliden, mener Palle Høj fra Lokalavisen Egedal. Ifølge chefredaktøren har journalisten bag historien blot udført sit arbejde:

”Det er ikke sådan, at vores journalist har brudt døre ind. Han er kommet til skolen og konstaterer ved at kigge sig omkring, at der ligger oplysninger om en tidligere elev. Selv om han er taget ud på skolen for at lave noget andet, så bliver det vores opgave at fortælle, at kommunen har efterladt dokumenter flydende på en lukket skole.”

Kommunen er under alle omstændigheder desuden forpligtet til at anmelde hændelsen, selv om man i et mailsvar til Journalisten påstår det modsatte. Det vurderer blandt andre advokat Vibeke Borberg. De fortrolige dokumenter er i første omgang ikke blevet opbevaret korrekt, lyder hendes vurdering:

”Et databrud skal anmeldes til Datatilsynet, medmindre det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for den registrerede. Det er ikke tilfældet her, og der skal derfor ske anmeldelse, uanset om der er taget billeder eller ej,” siger hun.

Hun bakkes op af Claus Guldager:

”Der er efter min opfattelse tale om et anmeldelsespligtigt brud, hvis uvedkommende – politiet og en journalist – får adgang til følsomme personoplysninger, der åbenbart har ligget frit tilgængeligt, men dog i en aflåst skole. Det tyder på, at den dataansvarlige har sløset med datasikkerheden,” siger han.

0 Kommentarer