Magtudredning

Lider demokratiet under det høje nyhedstempo? Det skal nu undersøges

Magtudredningen fra 2003 skal opdateres, og i spidsen for forskningsprojektet står professor i statskundskab Michael Bang Petersen

Hvordan har teknologien og medierne udviklet sig, og hvad betyder udviklingen for folkestyret og demokratiets tilstand?

Det er nogle af de spørgsmål, som den såkaldte magtudredning skal forsøge at give svar på. Sidste år blev samtlige partier i Folketinget enige om, at magtudredningen fra 2003 skulle opdateres, og nu er manden, der skal stå i spidsen for det hele, blevet fundet.

Det er Michael Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, der bliver leder af forskningsprojektet, som forventes færdiggjort inden for fem år. Ham kender du måske fra HOPE-projektet, hvor han ofte var i medierne for at tale om danskernes adfærd under coronaepidemien.

”Forskningsprojektet er i bund og grund et forsøg på at tage temperaturen på det danske demokrati, og for mig som politolog er det en drøm at få muligheden for at kigge på noget af det allervigtigste, som samtidig skal kommunikeres bredt ud,” siger han til Journalisten.

Bliver medier undermineret af sociale medier?

Et af de centrale områder i forskningen bliver at dykke ned i det danske medielandskab og undersøge den udvikling, der er sket, siden den seneste magtudredning blev fremlagt.

Den blev afsluttet i 2003, og nærmest symbolsk blev Facebook året efter lanceret. Siden er udviklingen på mediefronten mere eller mindre eksploderet.

En af udfordringerne, som skal undersøges, handler om de sociale mediers indtog, og hvad det har af betydning for den demokratiske samtale.

”Medierne har traditionelt set haft den funktion at kvalificere den offentlige debat. Her er et af spørgsmålene, om den rolle er ved at blive undermineret af de sociale mediers indtog. Hvad betyder det, at folk i højere og højere grad får deres nyheder fra og gennem sociale medier? Og hvad gør det ved den mulighed, som medierne traditionelt har haft for at kvalificere den offentlige debat, rydde ud i misforståelser og holde politikerne ansvarlige for at holde sig til gode lødige argumenter?” spørger Michael Bang Petersen.

Konsekvenser ved højt nyhedstempo

Magtudredningen kommer også til at kigge medierne efter i sømmene. Eksempelvis når det gælder det højere tempo, som nyheder udkommer med i dag.

Her nævner Michael Bang Petersen fremkomsten af eksempelvis TV 2 News og onlinemedierne.

”Hvad gør fremkomsten af disse ved den måde, politik bliver bedrevet på? Kan det betyde, at politikerne ikke har den fornødne tid til at træffe gode og effektive beslutninger? Ud fra den forskningslitteratur, der allerede er her, er der en bekymring for den måde, hvorpå selve medierne er begyndt at fungere på, og om det presser tempoet på det politiske arbejde op.”

En anden ting, som magtudredningen vil dykke ned i på medieområdet, handler om mediernes fokus, og hvad den øgede konkurrence fra sociale medier betyder for måden, man rapporterer om nyheder.

”Denne skærpede konkurrence kan føre til et højere fokus på det, som skaber opmærksomhed, det, som er mere clickbait. Betyder det så, at man begynder at dække politik på en anden måde, som i højere grad handler om det politiske spil på bekostning af den reelle politik?”

”Det kan være med til at underminere noget af den tillid, som borgerne har til politikerne, fordi vi ved, at de mere strategiorienterede måder at dække politik på får folk til at miste lysten i politik og få mindre tillid til politikerne,” siger Michael Bang Petersen.

Indsigter kommer løbende

For Michael Bang Petersen er det vigtigt at understrege, at magtudredningen er et forskningsprojekt, og at opgaven er at kvalificere den politiske og demokratiske samtale om samfundets udfordringer.

”Det er ret svært at løse problemer, som man ikke har en klar diagnose af. Derfor er vores rolle at give den dybeste forståelse af, hvad det præcist er for nogle problemer, vi står over for. I sidste ende er det de politiske beslutningstagere, der skal beslutte, hvad der derfra skal gøres,” siger han.

Arbejdet med magtudredningen forventes at være afsluttet inden for fem år, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal vente så længe på at få del i indsigterne.

”Som leder af magtudredningen skal jeg nu nedsætte resten af forskningsledelsen. Dernæst skal vi hen over efteråret fremlægge en projektplan, som viser, hvad vi mere konkret skal gå i gang med, og allerede der vil der komme indikationer af, hvad vi vurderer som de mest centrale udfordringer,” siger Michael Bang Petersen.

Uddannelses- og forskningsministeriet skriver, at der for 2023 er blevet afsat 20,8 mio. kr. til opdateringen af magtudredningen. Det fremgår af aftalen, at der også skal afsættes finansiering i 2024.

2 Kommentarer

Mei Ellisabet Siff Johannsen
31. MAJ 2023
Bortset fra om nyhedstempoet presser politikernes beslutningsdygtighed - virker det en anelse for indlysende.
I stedet, eller hvis man insisterer, er de spørgsmål, der ikke stilles, måske de vigtigste:
1. Er (broadcast) nyhedsfladen blevet for overfladisk/useriøs i sin dækning?
2. Hvad betyder det for demokratiet, at de "tungere" undersøgende historier i høj grad er sparet væk? Har vi "råd" til det som demokrati?
Jesper Haller
31. MAJ 2023
Ingen grund til en større undersøgelse. Svaret er: "Naturligvis"