Portræt

Lennart Sten: ”Nogle kolleger synes sikkert, jeg er for pæn”

I 25 år har Lennart Sten været journalist på TV 2, heraf de fleste år som tillidsmand. Den hårdeste oplevelse var forløbet om MeToo-dokumentaren, der blev skrottet

Hvordan opnår man som tillidsmand de bedste resultater? Ved at stå hårdt på sin ret eller ved at søge kompromiset?

Hovedtillidsmand Lennart Sten, der fejrer 25-års jubilæum som journalist på TV 2, tror, at det er en fordel at være tæt på ledelsen. Men han ved også godt, at han nogle gange bliver kritiseret af sine egne kolleger på TV 2 for at være lidt for tandløs.

”Nogle kolleger synes sikkert, jeg er for pæn og tager for få af de synlige slagsmål. De føler sig ikke sikre på, at jeg kæmper for deres sag, men det gør jeg altid. Bagefter kommer de tit og siger tak til mig,” forklarer han.

Lennart Sten har siden 2003 været tillidsmand for de TV 2-ansatte i Dansk Journalistforbund, og det er hans klare opfattelse, at vejen til bedre vilkår for medlemmerne sker, ved at tillidsfolkene ”går ind i maskinrummet” og samarbejde med ledelsen.

Faktisk tilbringer han mere tid med ledelsen i TV 2 end med kollegerne. Det har dog ikke gjort ham til ledelsens skødehund, mener han.

”Dem, jeg samarbejder med, ved, at jeg er en hård hund,” forklarer han.

Men det er ikke tillidsfolkenes stil på TV 2 at fejre små og store fremskridt for fulde gardiner.

”Vi er seks tillidsfolk på TV 2, og vi bruger måske ikke så meget tid på at flage for vores sejre, når vi har gjort en indsats for medlemmerne. Men når vi er sammen, kan vi godt snakke om resultater, vi er tilfredse med.”

Nogle gange er du faktisk nødt til at gå en anden vej, end hvad mange medlemmer mener.
Tillidsrepræsentant Lennart Sten

Et af de seneste eksempler er, at det er lykkes tillidsfolkene at hæve antallet af fastansatte DJ-medlemmer på arbejdspladsen, blandt andet ved at flere freelancere nu har fået fast arbejde.

”Det er ikke et resultat, vi har truet os til. Det er et langt bearbejdningsarbejde af ledelsen, og det krævede også mod af de freelancere fra TV 2, der var parate til at stikke hovedet frem,” siger han.

Modvind efter MeToo-dokumentar

Lennart Sten forklarer, at det som tillidsvalgt nogle gange kan være fristende at stille sig op i de utilfredse kollegers hylekor.

”Det sikrer dit genvalg som tillidsmand, men det er ikke sikkert, det giver det bedste resultat for medlemmerne på lang sigt. Nogle gange er du faktisk nødt til at gå en anden vej, end hvad mange medlemmer mener,” siger han.

Da TV 2’s ledelse i 2021 for eksempel skrinlagde dokumentaren om MeToo på TV 2, mente Lennart Sten, at det var den rigtige beslutning.

”Hvis TV 2 selv havde lavet dokumentaren, ville den blive opfattet som utroværdig,” siger han.

Gul og blå

Men det var ikke en populær beslutning blandt alle medlemmer.

Flere end 150 medarbejdere på TV 2 sendte et brev til ledelsen, hvor de kritiserede beslutningen om at droppe dokumentaren, og i brevet var Lennart Sten også skydeskive for kritikken på grund af hans opbakning til at skrotte projektet.

”Mine kolleger har udtrykt tvivl om, hvor de har mig, og hvad jeg mener, og om jeg har deres ryg. Ordet mistillid er ikke sagt endnu, men det er meget tæt på. Vi står med et hvepsebo i hænderne, og det stikker og svier, og vi kan ikke gøre en disse ved det,” sagde Lennart Sten dengang til Berlingske.

Hvis tillidsmanden havde stået alene på det tidspunkt, var vedkommende knækket.
Lennart Sten

I dag siger han om forløbet:

”Du skal ikke vælge at blive tillidsrepræsentant, hvis du er bange for konflikter, fordi de er der hele tiden. Man får meget at vide – også på den hårde måde,” siger Lennart Sten.

Faktisk er hele forløbet om MeToo det hårdeste, han nogensinde har oplevet som tillidsmand:

”I perioder var jeg både gul og blå. Når TV 2 blev omtalt, var det, som om pressen nærmest kunne skrive hvad som helst. Gamle ting blev gravet op og fik endnu en tur i møllen. Og jeg skulle forholde mig til det hele.”

Han er glad for, at han i den periode var en del af et hold tillidsfolk.

”Hvis tillidsmanden havde stået alene på det tidspunkt, var vedkommende knækket.”

Skidtsnak og sladder

Omvendt er det gode ved afdækningen af MeToo-sagerne og den hårde tone på TV 2, at det banede vejen for en tiltrængt kulturforandring med deltagelse af ledelse og medarbejdere, der skal gøre TV 2 til Danmarks bedste arbejdsplads, forklarer Lennart Sten.

Kulturforandringen betyder blandt andet et opgør med det, som Lennart Sten betegner som ”medlemsklubberne” på TV 2.

Der har været mange medlemsklubber med skidtsnak og sladder, og nogle af dem har sikkert også handlet om Lennart Sten.
Lennart Sten

Medlemsklubberne er uformelle grupper af medarbejdere, hvor kritik og løse antagelser bliver luftet, uden at den person, som sladderen omhandler, har kendskab til det og derfor ikke kan forsvare sig mod beskyldningerne.

En medlemsklub kan for eksempel bestå af folk, der er utilfredse med en bestemt chef, en kollega – eller tillidsmanden.

”Der har været mange medlemsklubber med skidtsnak og sladder, og nogle af dem har sikkert også handlet om Lennart Sten,” fortæller Lennart Sten.

Han forklarer, at der godt kan være noget sandt i det, der bliver sladret om i medlemsklubberne. Men han ser frem til, at de forsvinder.

”De er usunde, fordi de er bygget på skidt, og heldigvis skal der ikke så meget til for at opløse dem.”

Gåtur i Hareskoven

Lennart Sten var i den første del af sin karriere ansat på blandt andet TV Midtvest og TV 2 Østjylland, men langt størstedelen af sit arbejdsliv har han tilbragt på TV 2, hvor han i alt har været tillidsrepræsentant i 19 år.

I den mellemliggende periode har antallet af medlemmer på TV 2 rundet 600, og når Lennart Sten skal forklare, hvorfor han bliver ved med at være tillidsmand, er det især, fordi det giver ham en dyb tilfredsstillelse, når han og de andre tillidsfolk kan hjælpe kolleger i modgang.

”Det er en stor glæde for mig at opleve folk, som har været nede at ligge, komme tilbage igen og være med til at køre de tophistorier, der gør en forskel. Det giver så meget energi at se folk vokse,” siger han.

Medarbejdere i krise, der har behov for at snakke med deres tillidsmand, bliver ofte inviteret ud til en gåtur i Hareskoven uden for København, hvor Lennart Sten bor.

Han forklarer, at når han kigger ud over kantinen i København eller Odense, vil andre måske genkende nogle kendte ansigter fra tv.

”Jeg ser nogle kolleger, hvor en af dem engang havde stress eller var i en krise på grund af en skilsmisse. Jeg har en historie med dem alle sammen,” siger han.

 

0 Kommentarer