Nyhedskilder

Kun fire procent af danskerne får nyheder udelukkende fra sociale medier

For de fleste danskere er nyheder fra sociale medier et supplement til nyhedsmedierne – det er ikke en erstatning

To ud af tre danskere har sociale medier som en af deres primære nyhedskilder, men blot fire procent har sociale medier som deres eneste primære nyhedskilde.

Det viser rapporten ’Danskernes brug af sociale medier som nyhedskilder – og deres syn på fake news og disinformation’, som Digital Democracy Centre på Syddansk Universitet står bag.

For langt de fleste bliver de sociale medier mere et supplement end en egentlig erstatning for nyhedsmediernes eget indhold, lyder en af analyserne.

Analyserne i rapporten er blevet til på baggrund af en online-spørgeundersøgelse, hvor 1.337 medlemmer af Epinions onlinebrugerpanel i alderen 18-92 år har responderet.

Fjernsynet er den mest udbredte nyhedskilde

Den mest nyhedskilde hos danskerne er ifølge rapporten stadig nyheder på TV, som 73 procent svarer, at de benytter sig af flere gange ugentligt.

De næstmest udbredte nyhedskilder er nyhedshjemmesider og sociale medier, som 68 procent af respondenterne angiver at benytte som nyhedskilder flere gange ugentligt.

Blandt de sociale medier er det Facebook, der er foretrukket som nyhedskilde blandt respondenterne. Og det kan potentielt give demokratiske udfordringer – specielt når man får nyheder via andre brugeres statusopdateringer.

”Det skyldes, at der herved er en øget risiko for at støde på fake news, disinformation og indhold, som ikke er journalistisk kvalitetssikret eller faktatjekket,” lyder det i rapporten.

Respondenterne er også blevet spurgt ind til deres syn på fake news, og her er 60 procent helt eller delvist enige i, at fake news og disinformation er en udfordring for det danske demokrati.

Kun ganske få procent er uenige i dette. Ifølge rapporten ser synet på fake news ikke ud til at variere ud fra hverken køn, alder eller uddannelsesniveau.

0 Kommentarer