Det kræver tårnhøjt snit at komme ind på Kommunikation på DMJX

Kun fem uddannelser i landet har et højere snit end kommunikation i hovedstaden. Til gengæld falder snittet for journalistik på RUC

Det gennemsnit, der kræves for at komme ind på DMJX’ kommunikationsuddannelse i København, har taget et nøk op ad, og uddannelsen er nu den, der kræver det sjette-højeste snit i hele landet.

10,9 skal eksamensbeviset lyde på i gennemsnit, og det er kun følgende uddannelser, der ligger over:

  • Konservator, Det Kongelige Akademi: 11,3.
  • International Business, Copenhagen Business School: 11,1.
  • International Business and Politics, Copenhagen Business School: 11,1.
  • Arkitekt, Det Kongelige Akademi: 10,9.
  • Jordemoder, Københavns Professionshøjskole (sommerstart): 10,9
  • Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: 10,9.

Kommunikationsuddannelsen i Aarhus ligger også i den høje ende, hvor kravet er et gennemsnit på 10,3.

På de fleste andre uddannelser på DMJX kommer de studerende ind via optagelsesprøve.

RUC’s gennemsnit i frit fald

Den anden vej går det for den eneste journalistuddannelse, hvor karaktergennemsnittet er adgangsgivende. På Roskilde Universitetscenter er gennemsnittene for alle tre linjer med journalistik nemlig faldet i forhold til sidste år.

På RUC fungerer det sådan, at man søger ind på en bacheloruddannelse, som så delvist består af undervisning i journalistik.

På den største af dem, den humanistiske bachelor+journalistik, er gennemsnittet faldet fra 9,0 sidste år til 8,4 i år. Dermed fortsætter snittet med at falde, som det har gjort hvert år siden 2017. Det hænger tæt sammen med et faldende antal ansøgere – i år søgte 419 ind på den retning sammenlignet med 447 sidste år og 487 i 2017.

På RUC’s næststørste journalistuddannelse, som hedder Samfundsvidenskabelig Bachelor + Journalistik, ses samme tendens med færre ansøgere og et faldende gennemsnit. Her lyder gennemsnittet nu på 8,3.

Den mindste af retningerne hedder Humanistisk-Teknologisk Bachelor + Journalistik, og her er bunden decideret faldet ud af snittet i år. Fra 6,8 sidste år lyder det i år på blot 3,7, og kun 69 personer har søgt om de 19 pladser.

0 Kommentarer