Undersøgelse

Kan jeg blive gammel i mit fag? Gå på opdagelse i DJ-medlemmernes bekymring for fremtiden

Hvem frygter, at stillingerne forsvinder, og hvem er mest bange for at blive anset for at være for gammel?

Utallige fyringsrunder, høje produktionskrav og frygten for, at robotter overtager arbejdet. Det er nogle af de ting, der får medlemmer af DJ til at se på fremtiden med bekymring, viser en undersøgelse lavet af fagbladet Journalisten.

Men hvor er bekymringen størst, og hvilke forskelle er der på fag og alder?

Her kan du gå på opdagelse i nogle af undersøgelsens hovedresultater.

På tværs af alle medlemmer er 63 procent bekymrede for, om de kan blive i faget frem til pensionsalderen. Bekymringen er mest udbredt blandt medlemmer, der arbejder med de visuelle fag – fotografer med 73 procent bekymrede og inden for grafik/layout/illustration med 77 procent bekymrede. Færrest bekymrede er der blandt kommunikationsmedlemmerne, der ligger på 56 procent.

Blandt de medlemmer, der er bekymrede for deres karrieremuligheder, overvejer mere end hver anden på et tidspunkt at forlade branchen. På tværs af faggrupper svarer 55 procent ja til det spørgsmål, og der er ikke markante forskelle mellem de fire faggruppers svar.

Men hvad er det egentlig ved fremtiden, der er så bekymrende?

Præsenteret for forskellige valgmuligheder, hvor man kan sætte flere kryds, svarer flest på tværs af faggrupperne, at de frygter at blive anset for at være for gamle.

Begrundelsen med næstflest svar er frygten for, at stillingerne forsvinder, bekymringen for at miste den energi, som faget kræver, kommer ind på en tredjeplads. ↓

Kigger man specifikt på kommunikationsfolkenes bekymringer, er det også frygten for at blive anset for at være for gammel, der er den suverænt mest udbredte. Nummer to på listen er en bekymring for, at der kommer for mange nye opgaver, som kommunikatørerne ikke mestrer eller forstår godt nok. ↓

Anderledes forholder det sig hos fotograferne. Her er den klart største bekymring ikke frygten for at blive opfattet som gammel, men frygten for, at mange stillinger forsvinder, og at det, som fotograferne kan, ikke bliver efterspurgt i fremtiden. ↓

Hos de visuelle medlemmer, som arbejder med grafik, layout og illustration, svarer 37 procent, at de er bekymrede for, at arbejdet bliver outsourcet og overtaget af robotter. Det er klart højere end de andre faggrupper. Men også i denne faggruppe er det frygten for at blive anset for at være for gammel, der fylder mest. ↓

For journalisterne er det – ligeledes – frygten for at blive anset for at være for gammel, der fylder mest. Men også bekymringen for, at stillingerne forsvinder, ligger højt. Det frygter 60 procent af journalisterne. Til sammenligning er det en bekymring, som kun 25 procent af kommunikatørerne går rundt med. ↓

I undersøgelsen handlede en række spørgsmål om at blive ældre.

Vi spurgte blandt andet, om der i medie- og kommunikationsbranchen generelt bliver set ned på mennesker over 50 år alene på grund af deres alder. Det svarede 59 procent ja til. Andelen af DJ-medlemmer med den opfattelse stiger gradvist, jo ældre man bliver. ↓

Spørger man specifikt de DJ-medlemmer, der allerede har rundet 50 år, oplever langt de fleste faktisk, at deres nuværende arbejdsplads og kunder sætter pris på deres erfaring i kraft af deres alder. Det gælder især i kommunikationsfaget.

Men én ting er at blive påskønnet af sine nuværende kunder, chefer og kolleger. Noget andet er, hvor meget alder betyder, når der skal fyres medarbejdere eller ansættes nye.

Her svarer 34 procent af medlemmerne over 50 år, at de har fornemmelse af, at de på grund af deres alder har mistet et job eller er blevet fravalgt i en jobansøgning. Blandt kommunikatørerne er andelen oppe på 44 procent.

 

Om undersøgelsen

Fagbladet Journalisten har via mail spurgt alle DJ-medlemmer, undtagen studerende og pensionister, hvordan de ser på fremtiden. Undersøgelsen er lavet i perioden 1. februar til 8. februar 2023.

2.386 ud af 13.805 medlemmer har svaret på hele spørgeskemaet, og det giver en svarprocent på 17 procent.

Af pladshensyn omfatter graferne kun medlemmer over 20 år inden for områderne journalistik, kommunikation, fotografi og grafik/layout/illustration.

 

1 Kommentar

Tine Bøge Pedersen
6. MARTS 2023
Vigtig undersøgelse, men hvorfor i alverden bakker I, journalistfaget fagblad, ikke op med noget ordentlig research, som kan bekræfte, afvise eller perspektivere bekymringerne, gætterierne og følelserne.
Hvor mange jobs forsvinder i hvilke brancher? Hvilken aldersprofil har nyansatte i journalist- og kommunikationsjob, fotograf, grafik etc.? Her bør I vel kunne trække på nogle tal, I allerede har i forbundet eller A-kassen.
Undersøg fx nogle af de store mediearbejdspladser inkl. stat og kommuner (Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads); tjek aldersprofilen på ansatte samt aldersprofilen på nyansatte. Udstræk denne undersøgelse til forskellige faggrupper og brancher.
Der er en kaskade af helt oplagte spørgsmål, som kunne researches ordentligt og give et meget stærkere og mere præcist talgrundlag, bedre udgangspunkt for interviews, meget vægtigere historier og et bedre grundlag for forbundet, når I/de skal tale medlemmernes sag ift. politikere, arbejdsgivere og kunder/borgere - alt sammen blot ved at anvende nogle af fagets grundværktøjer.
Venlig hilsen
Tine