Freelanceundersøgelse

Hver tredje freelancer tjener under 250.000 kroner om året

Med DJ’s spritnye freelanceundersøgelse får forbundet helt nye indsigter i medlemmernes økonomi. En økonomi, som på flere fronter er presset

Hver femte freelancer eller selvstændig vurderer, at deres overordnede lønindkomst er faldet inden for de seneste fem år, hver tredje mener ikke, at de bliver betalt godt nok, mens 38 procent er eller har været stresset på grund af økonomi.

Det er bare et lille udpluk af de data, som er kommet ud af Freelanceundersøgelsen 2023, som er igangsat af DJ.

Her har 1.010 DJ-medlemmer, der primært er freelancere, selvstændige eller tidsbegrænset ansatte, svaret på en lang række spørgsmål om deres arbejdsliv.

Helt overordnet svarer 60 procent af respondenterne, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være freelancer/selvstændig.

Økonomi er en stor bekymring

Men man kommer ikke udenom, at nogle freelancere oplever at have sværere ved at tjene penge end tidligere.

Ifølge undersøgelsen oplever hver femte, at deres indkomst har været faldende over de seneste fem år. De fleste af dem svarer, at det skyldes enten færre opgaver eller pres på priserne.

”Det er nedslående, at så mange oplever, at de bliver tilbudt mindre for deres arbejde,” siger Allan Boye Thulstrup, næstformand i DJ.

Det fremgår også af undersøgelsen, at 35 procent af respondenterne angiver, at de tjener under 250.000 kroner om året.

Der skal man have in mente, at det også inkluderer studerende, som freelancer ved siden af studiet, hvilket ifølge Allan Boye Thulstrup ”slører tallene en smule”.

”Men ikke desto mindre er det et udtryk for, at der virkelig er nogle brancher, som er pressede. Og at det går ud over freelancerne først.”

Tendens at blive betalt mindre

Her nævner han eksempelvis film- og tv-branchen, som i forhold til for to år siden, hvor alt var guld og grønne skove, i dag er gået mere eller mindre i stå.

”Hvis man er i den branche, kan jeg godt forstå, hvis man oplever, at ens indtjening har været faldende,” siger han.

Er det en generel tendens, at de, der bestiller arbejde fra freelancere, betaler mindre?

”Tallene fra undersøgelsen er den bedste indikator, og baseret på dem må jeg sige ja. For når så mange af vores medlemmer oplever, at priserne falder, så ser virkeligheden sådan ud.”

”Det er selvfølgelig noget, der bekymrer os i forbundet. Faldende priser er udtryk for, at vi skal blive bedre til at forklare folk, hvorfor de er mere værd, og hjælpe dem med at udvikle deres forretning til at tage mere per opgave eller i timen,” siger Allan Boye Thulstrup.

Fører til stress

40 procent af respondenterne svarer, at de enten har været på supplerende dagpenge eller fulde dagpenge i en eller flere perioder af deres freelancetilværelse.

De økonomiske udfordringer som freelancer kan også få konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø.

38 procent siger i undersøgelsen, at de enten har eller har haft stress på grund af økonomi.

”Det er et skræmmende tal, at så mange har så svært ved at få enderne til at mødes, at det gør en stresset eller i dårligt humør,” siger Allan Boye Thulstrup.

Stress på grund af arbejdsmængde og ensomhed i dagligdagen angives også som kilde til et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Ønsker kollektive aftaler

Helt overordnet er Allan Boye Thulstrup med undersøgelsen blevet overrasket over, hvor forskellige freelancere og selvstændige i DJ er. Både når det gælder eksempelvis indtjening, kompetencer, og hvilke brancher man befinder sig i.

Til trods for den store forskellighed, er der dog flere ønsker, som går igen hos medlemmerne.

50 procent af de adspurgte mener, at det har højeste prioritet at sikre kollektive aftaler for freelancere, mens det også er meget højt på ønskelisten med støtte til efteruddannelse og kurser samt politisk påvirkningsarbejde i forhold til relevant lovgivning.

Det er ønsker, der bliver lyttet til, forsikrer Allan Boye Thulstrup.

”Det bekræfter os i, at netop de tre områder fylder rigtig meget i medlemmernes hverdag. Og det passer meget godt overens med den freelancestrategi, vi vedtog på delegeretmøde.”

”Kollektive aftaler er et stort fokuspunkt for os. I første omgang i forhold til det nye ophavsretsdirektiv, fordi ophavsret fylder relativt mere for freelancere/selvstændige end for fastansatte typisk.”

2 Kommentarer

Christian Lindhardt
14. SEPTEMBER 2023
Hej Jens
Spørgsmålet er formuleret således:
Hvad var din indtægt (fratrukket udgifter) / dit årsresultat før skat i 2021-2022?
Jens Panduro
8. SEPTEMBER 2023
Tjener 250.000? Mon ikke der skulle have stået omsætter for 250.000?