Uddannelse

Hver femte ansøger blev optaget på journalistuddannelsen på DMJX

Det krævede en gennemsnitskarakter på 11,2 for at komme ind på kommunikationsuddannelsen i Emdrup

I år er 61.382 ansøgere blevet optaget på en videregående uddannelsesinstitution. Det fik de kommende studerende at vide midnat mellem torsdag og fredag.

Og det betyder samtidig, at vi er blevet klogere på, hvor mange der er blevet optaget på landets medieuddannelser, hvilket man kan se på en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

På Syddansk Universitet blev knap hver tredje ansøger til journalistuddannelsen optaget. Her havde 343 personer søgt om optagelse, hvoraf 110 personer kom gennem nåleøjet.

På uddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, søgte 3.531 ind på de i alt 516 tilgængelige pladser.

Her søgte 1.019 personer om optagelse på professionsbacheloren i journalistik i Aarhus. Af dem blev 224 optaget, hvilket svarer til optagelsesprocent på knap 22 procent.

På fotojournalistuddannelsen blev kun 12 optaget. 119 personer ansøgte i alt, hvilket svarer til, at godt ti procent af ansøgerne kom ind.

Karaktergennemsnit på over 11,0

Til professionsbacheloren i kommunikation i Emdrup kom 53 ud af 419 ansøger ind på studiet.

De mange ansøgere betød, at det krævede et karaktergennemsnit på 11,2 procent for at komme ind. Det er det fjerdehøjeste karaktergennemsnit blandt alle uddannelser.

Til samme uddannelse i Aarhus blev 52 ud af 407 ansøgere optaget. Her endte karaktergennemsnittet for optagelse på 11,0.

På professionsbacheloren i medieproduktion og ledelse på DMJX i København blev 50 ansøgere optaget ud af i alt 499. Det svarer til, at cirka hver tiende kom ind på uddannelsen.

På uddannelsen som tv- og medietilrettelægger kom 37 ud af 400 ansøgere ind. Alle via kvote to.

På Roskilde Universitet blev 67 ud af 401 ansøger optaget på den humanistiske bacheloruddannelse, hvor journalistik indgår. Her krævede det et gennemsnit på 8,8 for at komme ind.

På den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, hvor journalistik også indgår, blev 61 ud af 217 ansøgere optaget. Her krævede det et karaktergennemsnit på 7,4 for optagelse.

På den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, som også har journalistik som fag, blev 20 ud af 57 ansøgere optaget.

0 Kommentarer