Kommunikation

Hospital får alvorlig kritik og påbud for patient-historier på Instagram

Hospital må ikke dele billeder af patienter, selv om patienten har givet udtrykkeligt samtykke, lyder det i en principiel afgørelse

Den konkrete afgørelse handler godt nok om Aarhus Universitetshospitals opslag på Instagram, men der er fra Datatilsynets side tale om en helt principiel afgørelse.

Sagen handler om, at Aarhus Universitetshospital i en årrække har delt billeder fra hverdagen på hospitalet på sin Instagram-profil og i flere tilfælde har delt billeder af hospitalets patienter, vel at mærke med patienters samtykke.

Men samtykket fra patienterne er ikke nok til, at Aarhus Universitetshospital slipper for kritik fra Datatilsynet. Tværtimod udtaler Datatilsynet ”alvorlig kritik” af Region Midtjylland, efter at sagen har været taget op af egen drift hos tilsynet, der har behandlet sagen over næsten et år og har haft den forelagt for Datarådet.

Af afgørelsen fremgår det, at delingen af billeder med patienter ikke stemmer overens med databeskyttelsesforordningen, selv om hospitalet havde fået patienternes samtykke. Derfor skal alle billeder med patienter fjernes fra Instagram-profilen inden for fire uger efter afgørelsen.

Men betyder det så, at andre hospitaler og regioner også skal kigge deres profiler på sociale medier igennem for at se, om de har delt lignende billeder, og i så fald slette dem?

Svaret er både ”ja og nej”, lyder det fra Josefine Grue, fuldmægtig i Datatilsynet og sagsbehandler på sagen.

”Vi har kun taget konkret stilling til opslagene på ét hospitals konto på Instagram. Men vi har forsøgt at uddybe den afvejning, man som organisation skal foretage for at vurdere, om der er tale om et jævnbyrdigt forhold mellem regionen og patienten. Derfor håber vi også, at andre regioner vil overveje deres brug af sociale medier i lyset af afgørelsen,” udtaler hun i et skriftligt svar.

Ugyldigt samtykke

Aarhus Universitetshospitals konto på Instagram har været aktiv siden juni 2015, har mere end 15.000 følgere og har delt mere end 1.400 opslag. Da man fra Datatilsynets side begyndte at gå profilen igennem, blev det konstateret, at der var opslag med billeder af og oplysninger om patienter tilbage fra 2016.

Og Region Midtjylland har troet, at det var i orden, fordi der var indhentet skriftligt samtykke.

I en redegørelse til Datatilsynet har Region Midtjylland beskrevet, at samtykket er blevet indhentet skriftligt forud for offentliggørelse af opslag, og at patienterne har været gjort opmærksomme på, at samtykket ikke påvirker den sundhedsfaglige behandling. Der er ved udvælgelse af patienter også taget hensyn til den enkelte patients fysiske helbred og overskud, og patienterne har fået betænkningstid og mulighed for at godkende opslagets indhold.

Men det samtykke er altså ikke gyldigt, understreger Datatilsynet i afgørelsen.

”Med afgørelsen har vi taget stilling til, om samtykket kan siges at være gyldigt. Og vi kom frem til, at der i den konkrete situation ikke var tale om et frivilligt samtykke. Det er med andre ord forholdet mellem patienten og regionen, der er det afgørende,” udtaler Josefine Grue i det skriftlige svar.

Vi synes dog, at patienternes stemme er vigtig. Det kan for eksempel handle om, at nuværende eller tidligere patienter giver gode råd til andre patienter om forebyggelse eller mestring af sygdom.
Kasper Kolind, kommunikationschef i Region Midtjylland

I afgørelsen bliver det beskrevet, at en patient almindeligvis er i en sårbar situation, og at det bør tillægges betydning, når det handler om at vurdere samtykkets gyldighed.

”Det er Datatilsynets vurdering, at en sådan sårbarhed skaber en ulighed mellem patienten og hospitalet og hospitalets personale, som kan indebære en risiko for, at patienten kan opleve at føle et pres ved en anmodning om samtykke,” står der i afgørelsen.

”Patienternes stemme er vigtig”

I et skriftligt svar til Journalisten oplyser Kasper Kolind, kommunikationschef hos Region Midtjylland, at regionen mente, at den levede op til lovgivningen, og at regionen tager afgørelsen til efterretning og efterlever påbuddet.

Derudover vil regionen gerne i dialog med Datatilsynet for at forstå det fulde omfang. For eksempel er der uklarhed om, hvornår ”en patient ophører med at være patient”.

”Med andre ord om det ulige forhold mellem myndighed og borger ophører f.eks. ved endt behandling. Desuden vil vi gerne i dialog med Datatilsynet om, hvorvidt formålet med opslagene har afgørende betydning for afgørelsen. Vi vil fortsat gerne sikre, at patienterfaringer kan komme andre patienter til gode,” udtaler Kasper Kolind i svaret.

Han oplyser samtidig, at arbejdet med at revidere retningslinjerne for sociale medier allerede gik i gang, da Datatilsynet i december sidste år indledte sin undersøgelse, og at man fra regionens side har afventet afgørelsen og nu hurtigst muligt vil færdiggøre retningslinjerne.

”Her og nu har vi bedt alle hospitaler fjerne opslag på sociale medier med følsomme personoplysninger. Det konkrete påbud til Aarhus Universitetshospital er allerede efterlevet, hvilket vi har bekræftet til Datatilsynet,” lyder det fra Kasper Kolind.

Kommunikationschefen forklarer desuden, at afgørelsen som udgangspunkt betyder, at regionen ikke kan bringe beretninger fra patienter på sociale medier.

”Vi synes dog, at patienternes stemme er vigtig. Det kan for eksempel handle om, at nuværende eller tidligere patienter giver gode råd til andre patienter om forebyggelse eller mestring af sygdom. Derfor vil vi gerne i dialog med Datatilsynet om muligheder og begrænsninger,” lyder det i svaret fra Kasper Kolind.

0 Kommentarer