Her er hele regeringens medieudspil

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen præsenterer regeringens medieudspil. Få overblikket her

Der skal flyttes mediestøtte fra de store landsdækkende nyhedsmedier til lokale/regionale nyhedsmedier. Internationale streamingtjenester skal betale 5 procent i bidrag af omsætning i Danmark. Og der skal stilles krav om ordnede forhold til medier, der modtager mediestøtte eller midler fra public service-puljen. Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i regeringens medieudspil.

Her er alle hovedpunkterne i udspillet.

TECH

 • Der etableres et nyt center for Tech og Demokrati på Kulturministeriets område, som skal skabe mere viden om techgiganternes effekter på demokrati, sammenhængskraft og trivsel samt bidrage til politikudvikling.
 • Indsatsen mod falske nyheder oprustes, og den digitale dannelse styrkes gennem bevillinger til hhv. TjekDet og Medierådet for Børn og Unge
 • Techgiganter anmodes officielt om at dele oplysninger om algoritmers effekter på det danske samfund, herunder bl.a. demokratiet og trivslen.
 • Danmark tager initiativ til at samle en gruppe af ligesindede lande, der skal arbejde for, at techgiganterne underlægges større demokratisk kontrol og gennemsigtighed, og at deres algoritmer understøtter den demokratiske samtale.
 • Der arbejdes for at forhindre udenlandsk kontrol med adgangen til danske mediers indhold. Digitale platforme må ikke kunne slette indhold og apps fra danske medier omfattet af medieansvarsloven.
 • Der arbejdes for at sikre, at apps fra danske public service-medier får en fremtrædende placering på digitale enheder – f.eks. Apple TV og Android TV.
 • Der udarbejdes årligt en uvildig rapport om techgiganternes indflydelse på demokrati, trivsel og sammenhængskraft i Danmark.
 • Det undersøges, hvordan sociale medier og andre digitale tjenester kan gøres mere ansvarlige for skadeligt indhold og skadelige funktioner, særligt over for børn og unge.
 • Der indføres et kulturbidrag for streamingtjenester på 5 procent af tjenesternes omsætning i Danmark, som skal anvendes til produktion af dansk kvalitetsindhold. Bidraget skal gå til en større public service-pulje samt forøge tilskuddet til danske film.

DR

 • DR’s digitale public service-tilbud og platforme styrkes.
 • DR skal styrke sit public service-tilbud til unge.
 • DR skal styrke sin lokale og regionale dækning.
 • DR skal have en stærk og uafhængig bestyrelse, som understøtter udviklingen af DR som en moderne medievirksomhed.
 • DR skal være transparent om deres brug af algoritmer og personalisering af indhold og gøre det tydeligt for brugerne, hvordan anbefalet indhold er udvalgt.

ORDENEDE FORHOLD

 • Tilskudsmodtagere fra public service-puljen skal leve op til de overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår, der er gældende på området.
 • Tilskudsmodtagere skal leve op til kædeansvar, når det gælder underleverandører.
 • Regler om aftalelicens og rettigheder skal efterleves, når der modtages støtte. I lighed med filmstøtten.
 • Stille krav om, at tilskudsmodtagere fra mediestøtteordningen skal leve op til de overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår, der er gældende på området.

PUBLIC SERVICE-PULJEN

 • Public service-puljen udvides til også at støtte indhold produceret til radio og podcast.
 • Produktionen af public service-indhold til unge styrkes.

DEN LOKALE OG REGIONALE JOURNALISTIK

 • Distributionskravene revideres i lyset af medieudviklingen. Styrkelse af lokal og regional journalistik.
 • En omfordeling af mediestøttens redaktionelle produktionsstøtte fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale/regionale nyhedsmedier.
 • Omfordelingen gennemføres sådan, at den ikke skaber incitament til øget centralisering af lokale og regionale medier, men bidrager til, at medier også placeres uden for de fire største byer.
 • Udviklingsstøtte til at de lokale og regionale medier kan omstille sig digitalt og tilbyde lokalt indhold i et format, der er relevant og tilgængeligt for flere borgere.
 • En ny pulje til distriktsblade og ugeaviser, der skal sikre mere lokaljournalistik til borgerne.
 • En pulje til samarbejdsprojekter om lokaljournalistik mellem public service-medier og lokale og regionale medier. Mediestøtten skal tilpasses medieudviklingen.

REDAKTIONEL PRODUKTIONSSTØTTE

 • Mindske det eksisterende tekstkrav i den redaktionelle produktionsstøtte og åbne for, at den i højere grad kan støtte billede og lyd.
 • Revidere den nuværende supplementsordning, så også nye mindre landsdækkende nyhedsmedier med høj journalistisk kvalitet kan opnå tilskud.

BLOGGERE OG INFLUENCERE

 • Hvordan influencere og bloggere m.fl. kan stilles til ansvar i tilstrækkelig grad for det indhold, de publicerer, herunder om der fx er behov for at pålægge dem et redaktørlignende ansvar.

STØTTE TIL VIDEO, RADIO OG PODCAST

 • Gøre støttekriterierne for innovationsstøtte platforms- og teknologineutrale, så støtten kan ydes på lige fod til nyhedsformidling via skrift, video, radio, podcast mv.
 • Regeringen ønsker desuden at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på en gennemgribende revision af mediestøtteordningen. Og det skal også diskuteres, hvordan Pressenævnets rolle skal se ud fremadrettet – og hvordan der etableres en egentlig medieombudsmand efter svensk forbillede.
 • Hvordan de brancheetiske normer og standarder i mediebranchen styrkes, samt hvordan de får en tydeligere virkning, end tilfældet er i dag.

0 Kommentarer