Praktikmangel

Frygter totalt kollaps i praktiksystem – RUC og SDU langer ud efter DMJX

Udsigt til massiv mangel på praktikpladser får nu lederne af journalistuddannelserne på SDU og RUC til at slå alarm

Sidst var det slemt, men nu ser det ud til at blive endnu værre.

Så kort kan situationen opsummeres frem mod efterårets praktiksøgningsrunde. Ligesom i foråret ser der nemlig ud til at blive massiv mangel på praktikpladser til de journaliststuderende.

Det fortæller Martin Vestergaard, praktikkoordinator på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

”Vi kan godt regne ud, at det bliver svært, for vi endte med at have 35 studerende, der ikke fik en plads i sidste runde, og som søger igen nu. Dertil kommer dem, som kom ud i korte praktikforløb og nu søger igen. Så i alt har vi 45 oveni de cirka 150, der normalt ville være i den her runde,” fortæller han.

Ifølge Martin Vestergaard kan underskuddet af praktikpladser dog sagtens ende med at blive endnu større end de 45. Deadline for praktikopslag er nemlig først den 29. september, og med generel stagnation og nedskæringer i mediebranchen frygter han, at flere vil være tilbageholdende med at ansætte praktikanter.

”Det kan sagtens være, vi kommer til at mangle 70-80 pladser. Men det ved vi ikke endnu,” siger han.

Vil vokse som en sneboldeffekt

Allerede nu får udsigten til massiv mangel på praktikpladser dog lederne af journalistuddannelserne på SDU og RUC til at slå alarm og lange ud efter deres kolleger på DMJX.

Vores store frygt er, at hele praktiksystemet kommer til at crashe.
Hanne Jørndrup, studieleder for journalistik på RUC

Praktikmanglen skyldes nemlig langtfra kun dårlige tider i mediebranchen. For en stor dels vedkommende kan den føres tilbage til, at DMJX sidste år genindførte 18 måneders praktik for sine studerende, efter i en forsøgsperiode at have haft 12 måneders praktikforløb ligesom på SDU og RUC.

Dengang var der nogenlunde balance i systemet og praktikpladser nok til alle. Men det har ændret sig med genindførelsen af 18 måneders praktik, påpeger Hanne Jørndrup, studieleder for journalistik på RUC.

”Nu har vi et system, som ikke fungerer, og som risikerer at gå fuldstændigt i stykker i fremtiden,” siger hun.

”Vores store frygt er, at hele praktiksystemet kommer til at crashe. For hver runde kommer der en ekstra stor bunke ansøgere, så det er jo et problem, der bare vil vokse og vokse som en sneboldeffekt.”

Hun bakkes op af Peter Bro, der er leder af journalistuddannelserne på SDU. Ligesom Hanne Jørndrup er han frustreret over den situation, som DMJX har skabt for alle de journaliststuderende.

”Det er dybt ulyksaligt. Ikke kun vores egne studerende, men også dem på RUC og DMJX, lider jo under det her,” siger Peter Bro.

Et ønske fra branchen

Det var bestyrelsen på DMJX, der i sin tid traf beslutningen om at vende tilbage til 18 måneders praktik. Det skete efter et kraftigt ønske fra branchen, men også med støtte fra Dansk Journalistforbund og de studerendes repræsentanter, fortæller Henrik Berggren, der er institutchef for Journalistik på DMJX.

”Da vi var på 12 måneders praktik, var der et overskud af pladser, som blandet andet betød, at nogle regionale medier ikke kunne få praktikanter. Derfor var det en næsten enstemmig og ret markant tilkendegivelse fra hele mediebranchen at gå tilbage til 18 måneder,” forklarer han.

Det var jo ikke helt hen i skoven at tro på, det kunne lykkes.
Henrik Berggren, DMJX

Han erkender dog, at bestyrelsens beslutning har haft en uheldig konsekvens for matchet mellem antallet af praktikpladser og antallet af studerende.

”Og nu har vi så et kæmpestort problem,” siger Henrik Berggren.

Men var det ikke meget forudsigeligt, at det problem ville opstå?

”Både og. Vi havde forudset, at vi kunne få en mangel på praktikpladser. Men uden den nedgang i mediebranchen, som vi har haft de seneste år, er det vores vurdering, at det faktisk var gået nogenlunde op ved den sidste søgning. Så det var jo ikke helt hen i skoven at tro på, det kunne lykkes,” siger han.

Samtidig lægger han dog ikke skjul på, at situationen allerede nu har udviklet sig i en retning, hvor der bør gøres noget.

”Jeg er enig i, at vi ikke bare kan køre videre og se på, at der fra semester til semester mangler flere og flere pladser. Det vil være en trussel mod hele systemet, og det kan vi ikke lade ske,” siger Henrik Berggren.

Bunden ud af systemet

Ifølge Henrik Berggren er der dybest set kun to mulige løsninger på problemet; enten skal der skaffes flere praktikpladser, eller også skal praktiklængden igen forkortes.

På det seneste møde i det fælles praktikudvalg blev det derfor i første omgang besluttet at nedsætte en såkaldt task force, der skal forsøge at stampe flere pladser op af jorden.

”Det handler både om at prøve at finde nye pladser og at få de etablerede steder til at tage flere praktikanter,” fortæller praktikkoordinator Martin Vestergaard.

For Hanne Jørndrup fra RUC er det dog svært at forestille sig, at den indsats i sig selv løser problemet.

”Selvfølgelig kan man desperat prøve at stampe nye pladser op. Men det er måske også lidt spinkelt, hvad der er af journalistisk indhold i nogle af de pladser, der bliver fundet,” siger hun.

Hun frygter for konsekvenserne, hvis flere RUC-studerende fremover må gå tomhændet hjem fra den såkaldte Store Match-dag.

”Hvis mange af dem begynder at møde en mur ved praktiksøgningen, frygter vi en tsunami af studerende, der vil finde på alle mulige lokumsaftaler for at få en praktikplads. Man skal ikke undervurdere kraften af 50 desperate studerende, der bare gerne vil finde en vej. Vi risikerer simpelthen, at systemet imploderer indefra,” siger hun.

Hvis det breder sig, kan vi godt frygte, at det kommer til at slå bunden ud af systemet.
Peter Bro, SDU

Peter Bro fra SDU udtrykker samme bekymring. Her oplever de allerede nu et pres fra nogle af deres studerende, der begynder at kigge på alternativer i form af universitetspraktik eller andre praktikordninger, hvor lønnen er langt lavere end for journaliststuderende på Praktikantaftalen-overenskomsten.

”Hvis de ikke kommer i praktik, kan de jo ikke få færdiggjort uddannelsen, så selv om det er uheldigt, er det også forståeligt. Og hvis det breder sig, og vi ikke finder en løsning, kan vi godt frygte, at det kommer til at slå bunden ud af systemet,” siger han og tilføjer:

”Indtil videre er det lykkedes os at få de studerende med på, at der er mere at vinde for alle parter ved at blive i det eksisterende system. Men på sigt kan det jo blive svært, hvis praktikmanglen fortsætter.”

Bestyrelsen skal drøfte problemet

Spørger man Hanne Jørndrup, er der ingen tvivl om, at ansvaret for den aktuelle situation ligger hos DMJX’s bestyrelse og branchens repræsentanter. Det er også dem, der kan løse problemet.

”På RUC kan vi gøre lige nøjagtigt ingenting ved det. Vi kan jo ikke bestemme, hvad der sker på DMJX. Men vi sidder i den samme situation, som gør, at systemet risikerer at tippe på et tidspunkt,” siger hun.

Praktikordningen er jo ikke primært skabt for branchens skyld.
Hanne Jørndrup, RUC

Hun mener, at der er blevet lyttet for meget til branchen.

”Praktikordningen er jo ikke primært skabt for branchens skyld. Den er skabt for at levere uddannelsespladser og læring for de studerende – og det synes jeg lidt, man har glemt i den her sammenhæng,” siger Hanne Jørndrup.

Helt så sort hvidt er det dog ikke, hvis man spørger DMJX’s institutchef.

”Vi har et meget tæt samarbejde med mediebranchen om praktik, og det tror jeg er meget udbytterigt for både branchen og de studerende. Problemet er jo så bare, når branchen ikke kan levere det antal praktikpladser, der er brug for,” siger Henrik Berggren.

Han fortæller, at DMJX’s bestyrelse skal drøfte situationen med manglen på praktikpladser på et møde i slutningen af september.

”Jeg kan ikke sige noget om, hvad bestyrelsen kommer til at forholde sig til. Men logisk er der jo kun to muligheder – enten kan vi skaffe flere pladser, eller vi kan skære praktiklængden. Og det første er meget svært lige nu,” siger han.

Næste Store Match-dag er 3. november.

2 Kommentarer

Caroline Una Lindberg Henningsen
18. SEPTEMBER 2023
Jeg synes også den tredje oplagte mulighed: "At skrue ned for optaget af studerende fremadrettet" mangler. Det har i årevis været et problem, at der mangler praktikpladser, og det er hverken i de studerendes - eller fremtidige arbejdsgiveres - interesse, at praktikperioden forkortes. Det er det heller ikke, at arbejdspladser tvinges til at tage imod praktikanter, som de ikke har opgaver nok til.
Når der går så utroligt mange dygtige og færdiguddannede journalister og tilrettelæggere ledige, som der gør på nuværende tidspunkt, så siger det sig selv, at der ikke er arbejde nok. Meget tyder på, at det billede ikke ændrer sig foreløbig. Vi skylder de studerende at tilpasse optaget, så de ikke uddannes til ledighed.
Alexander Schmücker Madsen
15. SEPTEMBER 2023
Hvorfor er der kun to logiske muligheder?

"Enten kan vi skaffe flere pladser, eller vi kan skære ned på praktiklængden", lyder det.

En tredje logisk mulighed kunne vel også være at reducere optaget af studerende på de tre journalistuddannelser? Måske særligt på de uddannelser, hvor det særlig vanskeligt at få praktikpladser til alle.

Hvis man forkorter praktikperioden forringer man jo samtidig uddannelses kvalitet? Er det en vej at gå? Der var vel trods alt gode grunde til, at man valgte at gå tilbage til systemet med 18-måneders praktik.

Hvad hjælper det at uddanne så mange journalister, hvis de alligevel ender i arbejdsløshed i en branche, der kæmper for overlevelse?

Med venlig hilsen
Den bekymrede DMJX-studerende