Overenskomst

Enighed om overenskomst på dagbladsområdet

Seks procent i lønstigning over de næste to år er resultatet af aftale, der omfatter 1.700 DJ-medlemmer

Natten til i dag blev Dansk Journalistforbund enige med Danske Mediers Arbejdergiverforening om en ny overenskomst.

Den dækker de 1.700 medlemmer på dagbladsområdet og betyder, at lønnen reguleres med godt 6 % over en toårig periode.

Først skal aftalen dog godkendes af DJ’s hovedbestyrelse og senere af medlemmerne ved en urafstemning.

Lønstigning på de seks procent nås, ved at yderligere 1,4 procent af medarbejdernes pensionsindbetaling fremover betales af arbejdsgiverne, som betaler 10 procent af lønnen til pension, mens den enkelte medarbejders indbetaling tilsvarende sænkes, så den samlede indbetaling er uændret.

Derudover får alle redaktionelle medarbejdere en lønstigning 2,3 % i år og 2,15 % i 2024.

Skala- og grundlønnen stiger med 400 kroner fra 1. marts i år og med samme beløb fra 1. marts næste år, mens resten af lønstigningen fordeles ved regulering af de personlige tillæg.

De er omfattet af aftalen

Den nye toårige aftale dækker DJ-ansatte på en lang række lokale og regionale medier som fx:

Skive Folkeblad

JFM og Radio4 (Fællesoverenskomsten)

Berlingske Media

Dagbladenes Bureau

Ritzaus Bureau

JP/Politiken

Kristeligt Dagblad

Wunderkind Media

Praktikantaftalen

Praktikanter kan se frem til at stige lidt mere. Aftalen betyder, at lønnen stiger med 4,5 % i 2023 og 3,5 % i 2024 for dem, der er omfattet af Praktikantaftalen og aftalen for film- og tv-produktionselever.

I en skriftlig udtalelse siger DJ’s formand, Tine Johansen, at det har været helt afgørende for DJ at få løftet lønnen.

”Ikke bare for uddannede, men også for praktikanter og elever, og det er lykkedes og endda med en højere procent end for de uddannede. Det tæller også på plussiden med forbedringer af barselsforholdene og mere valgfrihed i sidste del af arbejdslivet,” siger DJ-formand Tine Johansen.

Ingen aftale om freelancere

DJ og DMA har også aftalt, at forældreorloven til fædre/medmødre udvides med fire uger, hvilket svarer til 0,17 % af lønrammen. Derudover øges arbejdsgiverens indbetaling af pension til moren i 10 uger i den første del af barselsorloven med 2.957 kr., mens medarbejderen selv skal betale 592 kr.

Medarbejdere, der når pensionsalderen, men stadig er i arbejde, kan fremover standse indbetaling til pension og i stedet få udbetalt beløbet som løn, og samtidig forsvinder den tidligere tvungne pensionsalder på 70 år.

Til gengæld er der ikke aftalt noget på freelanceområdet, som ellers inden overenskomstforhandlingerne var blevet udpeget som et vigtigt område for DJ. Således havde DJ i forhandlingerne foreslået en rammeaftale om vilkår for freelancere.

0 Kommentarer