”En rigtig god nyhed”: Danske medier kan igen måle trafik uden samtykke

Erhvervsstyrelsen vil ikke længere prioritere tilsyn med webstatistik, og det vil gøre det nemmere for danske medier at måle trafiktal

Fremover skal brugere ikke have accepteret danske hjemmesiders cookies, for at der kan samles information om antallet af besøgende og klik på siden.

”Det her er en rigtig god nyhed for danske medier, der gerne vil måle deres trafik. De får et meget, meget bedre vilkår for at udføre retvisende målinger,” siger Allan Sørensen, digital chef i brancheorganisationen Danske Medier.

Regler om cookies og GDPR har betydet, at hjemmesider skulle bede om brugernes samtykke til cookies, der har betydning for måling af trafik. En ændring, der også satte de officielle Dansk Online Index-målinger i bero i otte måneder.

Fredag udsendte Erhvervsstyrelsen så en nyhed om, at man fremover ikke vil prioritere tilsynet med hjemmesiders indhentning af simpel statistik. Så længe en trafikmåling ikke bygger en brugerprofil af den besøgende, eller at data gives videre til en tredjepart, kan hjemmesider altså samle data om brugerne uden samtykke.

“Danske medier og hjemmesideejere i Danmark generelt er stadig underlagt reglerne i cookiebekendtgørelsen og GDPR. Erhvervsstyrelsen vil dog i en tilsynssag ikke forholde sig til simple statistikcookies, og det vil kunne have betydning for, hvordan danske medier og andre hjemmesideejere kan gennemføre trafikmålinger. Tilsynet vil i stedet fokusere på forhold, såsom brugerens mulighed for at afslå indsamling af data, der kan bruges til at bygge en brugerprofil,” uddyber Erhvervsstyrelsen i et skriftligt svar til Journalisten.

Og den udmelding kan kun læses på en måde, mener Allan Sørensen:

”Det kan i praksis ikke udlægges på anden måde, end at det vil være muligt at udføre webstatistik uden at indhente samtykke på forhånd, hvis man kan gøre brug af legitime interesser,” siger han.

Skal udarbejde interesseafvejning

For at kunne gøre det, er der nogle krav, som skal opfyldes. Det skal være udgiveren selv, der udfører målingen.

”Du kan godt bruge en tredjepart til teknisk at udføre den, men det er dig, der skal være dataansvarlig. Data må ikke bruges til andre ting. For eksempel ved Google Analytics. Der skal man sørge for, at man ikke har koblet Google Analytics-data til Googles markedsføringsværktøjer,” siger Allan Sørensen og tilføjer:

”Google Analytics indeholder en del andre indstillinger, hvor man også skal gå ind og lave en dataminimering, hvor man går ind og slører IP-adresserne.”

Derudover skal der udarbejdes en interesseafvejning, som Danske Medier er i færd med at udarbejde en vejledning i. Det handler i bund og grund om, at den legitime interesse i at måle trafik ikke overstiges af brugernes ret til et privatliv.

”Det er en længere sag, men kort og simpelt forklaret skal du redegøre for, hvad der foregår rent praktisk i dataindsamling og formålet. Så skal du vurdere, om dine egne legitime formål ikke bliver oversteget af den registreredes ret til et privatlivsbeskyttelse. Og så skal det være skrevet ned og dokumenteret,” siger Allan Sørensen.

Oplæg til forhandlinger

Der er ifølge Allan Sørensen flere juridiske spørgsmål, der skal afklares, men han tøver ikke med at kalde det for en god nyhed.

”Vi er meget glade, og det er en god nyhed. Vi opfordrer samtidig til, at man kigger på de juridiske forhold, inden man bare begynder at fjerne sit cookie-samtykke,” siger han.

Erhvervsstyrelsen forklarer, at hjemmesideejere i stigende grad har haft problemer med at optimere deres hjemmesider for besøgende.

Derfor bliver der i de aktuelle forhandlinger af en ny forordning om e-databeskyttelse lagt op til, at simple statistikcookies til trafikmåling undtages fra samtykkekravet. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af den udvikling vurderet, at styrelsen derfor ikke vil prioritere tilsynet med denne type cookies, fordi de oplysninger, der kan indhentes igennem disse cookies, ikke udgør en risiko for brugernes privatliv,” oplyser styrelsen i det skriftlige svar.

0 Kommentarer