DR beklager flere fejl i Lynetteholm-historie

Det gik igen på alle DR’s platforme, at en 40 år gammel rapport lå til grund for miljøvurdering om Lynetteholm

”Miljøvurdering af slam-dumpning fra Lynetteholm bygger på 40 år gammel forskningsartikel.”

Sådan lød overskriften på DR’s tophistorie tirsdag den 26. april. En historie, der blev dækket på både dr.dk, i Radioavisen, P1 Morgen og i TV Aviserne.

Vinklen i alle historierne var, at miljøvurderingsrapporten, der ligger bag godkendelsen af slam-dumpning i forbindelse med byggeriet af Lynetteholm, byggede på en 40 år gammel forskningsartikel.

Der var tale om en artikel om næringsstoffers påvirkning af flodlejer i USA i 1981. Det medførte kritik af en lang række eksperter, og forfatteren bag artiklen fra 1981 var fuldstændigt uforstående over for, at hans studie blev brugt i den sammenhæng.

”Vi forstår ikke, hvordan organisationen bag det her projekt har brugt vores data til at komme til den konklusion, at der ikke er nogen betydelig miljøpåvirkning,” lød det fra Fred Lee.

Studiet er et blandt mange

Det lignede altså en rigtig god historie, men DR udelod flere væsentlige ting og bringer i dag både beklagelse og rettelser på alle platforme.

I dækningen fremgik det nemlig ikke tydeligt, at det 40 år gamle studie af flodlejer i USA ikke var det eneste studie i miljøkonsekvensrapporten, som Rambøll har udarbejdet for det offentligt ejede selskab By og Havn.

”Vi skulle tydeligt have angivet, at der ifølge konsulentfirmaet Rambøll også lå yderligere analyser og anden data til grund for at godkende dumpningen af slam i Køge Bugt,” skriver DR i en rettelse.

DR havde i forbindelse med historien forsøgt at få både transportminister Trine Bramsen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) i tale. De afviste begge at stille op til interview og henviste i stedet for til By og Havn, hvis udviklingsdirektør stillede op.

Ifølge By og Havn foreslog selskabet også, at DR lavede et interview med Rambøll. Det har DR ifølge Rambøll haft afvist.

Fejl ikke at lade Rambøll komme til orde

Men det var også en fejl ikke at lade Rambøll komme til orde, erkender DR nu.

Beklagelsen er i dag blevet bragt på dr.dk, har været læst op i ’P1 Morgen’ og i TV Avisen her til morgen. DR har i artiklen på dr.dk også nu skrevet, at rapporten fra Rambøll ”blandt andet” bygger på den 40 år gamle artikel.

Rettelsen til DR’s historie kommer, efter at Rambøll den 6. maj udsendte en pressemeddelelse, hvor Rambøll tog til genmæle efter DR’s historier.

”Påstanden om, at miljøkonsekvensvurderingen af Lynetteholm alene baserer sig på en amerikansk forskningsartikel fra 1981, og at artiklen er en bærende del i den samlede vurdering af, hvad klapningen vil betyde for havmiljøet i det sydlige Øresund, er helt forkert,” udtalte Stine Gro Jensen, projektdirektør og afdelingsleder for miljøvurdering hos Rambøll, i pressemeddelelsen.

”Studiet kunne i princippet være udeladt fra vores vurdering, uden at det havde påvirket vores konklusion om, at klapningen i det sydlige Øresund ikke medfører væsentlige negative konsekvenser for havmiljøet. Der er enormt strenge krav til en miljøkonsekvensvurderingsrapport, og derfor ligger der en lang række tekniske baggrundsrapporter til grund for den samlede vurdering,” uddybede Stine Gro Jensen.

0 Kommentarer