Arbejdsmiljø

DJ-medlemmer stod bag brev, der fik HK-medarbejdere til at gå hjem

Efter sønderlemmende kritik af kommunikationsafdelingen i HK Privat, er der indgået en aftale om, at der skal findes en holdbar løsning på problemerne inden for 10 dage

Der er krise i Danmarks næststørste fagforening, HK.

Torsdag nedlagde 300-400 medarbejdere i HK arbejdet som følge af en sønderlemmende kritik af én chef. Der er tale om kommunikationschefen i HK Privat, Anette Claudi.

Fredag middag har medarbejderne genoptaget arbejdet, og der er indgået en aftale mellem kommunikationsafdelingen, tillidsrepræsentanterne og HK Privats ledelse, der giver 10 dage til at finde en holdbar løsning.

Krisen i fagforbundet udspringer af en udtalelse fra seks DJ-medlemmer i HK Privat. I udtalelsen, som Journalisten er i besiddelse af, retter medarbejderne hård kritik mod kommunikationschef i HK Privat Anette Claudi. Udtalelsen er sendt til HK’s ansatte for at give et indblik i grundlaget for arbejdsnedlæggelsen torsdag.

Hun beskrives i udtalelsen som en chef, der ”overfuser og nedgør medarbejdere”, og hun har generelt skabt et ”ubehageligt og utrygt arbejdsmiljø”, blandt andet fordi hun har svært ved at ”styre sine følelsesudbrud”.

Hun har ”over en længere periode åbent nedgjort, udskammet, råbt ad og forskelsbehandlet en konkret medarbejder – frem til dennes sammenbrud og sygemelding”, lyder det i udtalelsen.

Journalisten har forsøgt at foreholde kritikken for Anette Claudi, men hun er ikke vendt tilbage.

”Det kommer bag på mig”

Udtalelsen kritiserer også HK Privats formand, Simon Tøgern. Medarbejderne mener, at han har negligeret det dårlige psykiske arbejdsmiljø. De mener ikke, at han har ”ønsket at tage ansvar”, og de skriver, at han har afvist forespørgsler om at holde møder for at drøfte det anspændte forhold mellem medarbejderne og kommunikationschefen.

Simon Tøgern afviser at kommentere den konkrete sag.

”Men jeg vil sige, at jeg anerkender, at vi har udfordringer med arbejdsmiljøet i kommunikationsafdelingen. Det er godt, at vi har lavet en aftale. Vi lover hinanden, at nu sætter vi os ned og taler om tingene,” siger han.

Ifølge Journalistens oplysninger har der igennem længere tid været efterspurgt en ekstern undersøgelse af arbejdsmiljøet i kommunikationsafdelingen. Det har ledelsen afvist og igangsatte i stedet en intern undersøgelse, hvor HR-afdelingen foretog individuelle samtaler med medarbejderne.

På et møde i går præsenterede ledelsen deres forslag til, hvordan afdelingen skulle komme videre. Men de kilder, Journalisten har talt med, fortæller, at ledelsen ikke var tilfreds med HR’s undersøgelse. Derfor ønsker ledelsen at igangsætte en ny intern undersøgelse med individuelle samtaler, men denne gang skal HK Privats faglige chef foretage samtalerne.

De ansatte retter også kritik mod dig. De har blandt andet rettet henvendelse til dig for at få et møde, hvor de ville drøfte det psykiske arbejdsmiljø med dig, som du har afvist. Hvordan vil du beskrive din håndtering af sagen, når du læser denne udtalelse?

”Jeg vil ikke kommentere selve forløbet. Hverken min rolle eller medarbejdernes.”

Håber tilliden bliver genoprettet

Har du negligeret problemets omfang?

”Jeg er overrasket over, at problemerne har haft det omfang, at hele huset har fundet det nødvendigt at nedlægge arbejdet.”

Kommer det bag på dig?

”Det kommer bag på mig, at hele huset nedlægger arbejdet.”

Er det sandsynligt, at kommunikationschefen fortsætter efter kritikken?

”Hvad der videre skal ske med de enkelte medarbejdere i kommunikationsafdelingen, herunder kommunikationschefen, er ikke noget, jeg vil diskutere offentligt.”

Tror du på, at tilliden vil blive genoprettet i kommunikationsafdelingen?

”Det håber og tror jeg på. Det er mit udgangspunkt.”

0 Kommentarer