Overenskomst

Bold.dk indgår historisk overenskomst med DJ

Ny overenskomst omfatter både fastansatte og freelancere, der leverer til sportsmediet

Kort efter meldingen om, at Ekstra Bladet har købt bold.dk, oplyser Dansk Journalistforbund, at der er indgået en aftale om overenskomst med bold.dk.

DJ skriver på sin hjemmeside, at arbejdet med at sikre en overenskomst på mediet begyndte, da forbundet fik nys om planerne om overtagelse.

Bold.dk har ikke tidligere haft overenskomst.

Aftalen omfatter både fastansatte og freelancere på bold.dk, der er Danmarks femtestørste nyhedssite målt på sidevisninger og sjettestørst målt på besøg. I marts havde sitet således 61 mio. sidevisninger og 10,6 mio. besøg.

Fællesoverenskomsten, der dækker en række dagblade, er brugt som udgangspunkt, og aftalen giver de fastansatte rettigheder i forhold til barsel, feriefridage og efteruddannelse plus en indslusningsordning omkring pension.

Freelance-lokalaftale

Oveni er der lavet en lokalaftale om freelancere, der blandt andet definerer, hvad freelancehonoraret skal dække, hvornår udbetalingen skal ske, ophavsrettigheder, dækning af udgifter samt feriegodtgørelse, hvis freelanceren arbejder som lønmodtager.

Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, kalder aftalen en rigtig god nyhed for både fastansatte og freelancere på bold.dk:

”De får nu langt bedre vilkår og større sikkerhed i ansættelsen. Oveni er det aftalt, at overtagelsen af bold.dk ikke vil betyde opsigelser på Ekstra Bladets sportsredaktion, og det er også meget vigtigt for DJ,” siger hun.

Der er også lavet en aftale omkring studentermedhjælpere, så det sikres, at de rent faktisk er studieaktive, har kontrakt med udgangspunkt i funktionærloven samt en begrænsning i deres timetal.

Aftalen for freelancere skal hurtigst muligt godkendes i et udvalg under Journalistforbundets hovedbestyrelse. Det har ikke kunne ske på forhånd, da forhandlingerne er foregået i fortrolighed .

Vil være digitalt førende

Selve købet af bold.dk handler ifølge administrerende chefredaktør, Anders Borup, om at være digitalt førende i Danmark:

”bold.dk har en helt unik position i det danske mediemarked, og vi glæder os over, at de nu bliver en del af Ekstra Bladet-familien,” udtaler han til Ekstra Bladet.

Købssummen er hemmeligholdt af begge parter, og derudover fortæller kommerciel direktør Signe Skarequist, at opkøbet ikke får journalistiske konsekvenser hos bold.dk eller på Ekstra Bladets sportsredaktion:

”Vi har enorm stor respekt for bold.dk’s stærke position i medielandskabet, og den har vi tænkt os at værne om,” lyder det.

Rettelse: Vi skrev tidligere, at aftalen skal godkendes af DJ’s hovedbestyrelse. Det er ikke korrekt. Det er kun freelance-delen, der skal godkendes, og det sker i et udvalg under hovedbestyrelse.

0 Kommentarer