Vinterrengøring i vor tids mest udvandede medieterm

Bog: Falske Nyheter – løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten Forfatter: Bente Kalsnes Forlag: Cappelen Damm Akademisk (160 sider, 249 kroner)

En løgn kan rejse verden rundt, mens sandheden stadig er ved at snøre støvlerne. Sådan skrev Mark Twain for 100 år siden, og i vores fake news-tid synes udsagnet yderst rammende. For et af problemerne med fake news er, at det kan være afsindigt svært at få stoppet i tide. Sandheden vil altid halse bagefter. Det ændrer den norske journalistikforsker Bente Kalsnes’ bog ’Falske Nyheter’ ikke på med et trylleslag, men måske er det bøger som Kalsnes’, der kan gøre en lille forskel på sigt.

Fake news må være en af medieverdenens mest fortærskede og mest udvandede termer. Fake news bruges i flæng om alt fra satiriske nyhedsparodier over fejlinformation til decideret konstruerede nyheder. Og utilregnelige Trump ynder at anvende termen som skældsord, når han skal tilsvine medierne.

Hvis først et begreb er udvandet, er det desto vanskeligere at blive klog på, hvordan vi skal sætte ind, hvis vi ønsker det falske og det løgnagtige til livs. Derfor er det yderst kærkomment med en bog som ’Falske Nyheter’. En bog, der rydder op og præciserer og dermed gør os bedre i stand til at kæmpe.

Med akademisk omhu får Kalsnes blotlagt begrebets historiske ophav i rygter, propaganda og sensationer. Hun får også på overbevisende facon tydeliggjort, hvordan de sociale medier i selve deres forretningsmodel, der er baseret på interaktion, foretrækker engagerende indhold og derved tilskynder til at distribuere falske nyheder. De traditionelle medier bærer dog også en del af ansvaret, pointerer Kalsnes, og med nogle EU-anbefalinger i ryggen foreslår hun en række konkrete handlinger mod fake news såsom øget åbenhed, når det gælder faktatjek, og enkel argumentation, når fejlinformation skal tilbagevises. Hun advarer også mod at gentage løgnen, når den skal gendrives, for så vil det, der bliver tilbage, ofte være løgnen nok en gang.

Bogen er funderet i en norsk virkelighed og med undersøgelser af det norske medielandskab, men meget virker bekendt og kan sandsynligvis overføres. Det er en vigtig pointe, at fake news ikke kun er noget, som skabes af trolde på russiske løgn-fabrikker, men også kan være lige foran vor dør.

Der er tale om en tilgængelig akademisk bog. Hvert kapitel indledes med en kort skitse over, hvad kapitlet omhandler, og Kalsnes fortaber sig sjældent i længere digressioner. Stedvist er fremstillingen til den tørre side, og det kan virke trættende med de mange forbehold, definitioner og forslag til typologier, men Kalsnes tager ikke desto mindre et vigtigt skridt i bekæmpelsen af det falske.

Steffen Moestrup er freelancejournalist & kritiker, ph.d.

0 Kommentarer