Sociale robotter

Bog: Hvordan ser fremtiden ud med kunstig intelligens? Forfatter: Thomas Bolander Forlag: Informations Forlag (82 sider, 50 kroner)

Thomas Bolander har skrevet en kort, men aldeles glimrende introduktion til kunstig intelligens, med fokus på muligheder og udfordringer i den fortsatte udvikling. Og han mener, at ”social intelligens” er det helt nødvendige omdrejningspunkt, hvis algoritmerne skal have værdi i vores verden og hverdag.

Systemerne skal ikke ”bare” være hurtige til at regne og analysere data, men også i højere grad kunne forholde sig til verden omkring sig og tage vores fluffy, komplekse og ofte paradoksale sociale adfærd med i billedet.

Et tilbagevendende eksempel i Bolanders bog er hospitalsrobotten, der kører omkring og leverer pakker og udstyr, og som for eksempel ikke kan forstå, hvis en sygeplejerske taler i telefon og ikke reagerer på robottens henvendelse med det samme. Den bliver simpelthen ved med at forstyrre dem, indtil de tager imod leverancen, fordi den ikke kan aflæse situationen og beslutte at vente eller vende tilbage senere, som de allerfleste mennesker ville gøre.

Men spørgsmålet er, hvordan vi kan give robotter og kunstig intelligens en forståelse af menneskers komplekse adfærd, vores sociale interaktioner og det dynamiske samspil mellem tanker, følelser og handling.

Svaret handler i den tekniske afdeling i vid udstrækning om at kombinere forskellige strategier. På den ene side kan man forsøge at skabe systemer, der med nogle få grundregler kan lære af sine erfaringer og nye datainput, og på den anden side prøve at lave nogle klare regler for, hvad softwaren eller robotten skal gøre i bestemte situationer. Ingen af strategierne virker hver for sig, men i kombination kan de – måske – skabe mere intelligente systemer.

Bolander bruger i bogen mindre tid på de etiske, samfundsmæssige og politiske dilemmaer, vi for tiden ellers (også) diskuterer, når det handler om avancerede algoritmer, men det er absolut ikke, fordi han ikke er klar over problemerne eller prøver at negligere dem. Snarere ønsker han altså at illustrere, hvordan social intelligens er central, hvis vi vil skabe åbne, anvendelige og forståelige systemer og bevæge os væk fra den aktuelle status, hvor algoritmerne ofte er undertrykkende, fordomsfulde, uigennemskuelige – og nogle gange decideret ubrugelige i praksis.

Samtidig advarer han dog mod at tro, at vi kan – eller skal – bevæge os i retning af menneskelignende intelligenser eller robotter. Målet er ikke at lave kunstige væsener, som vi (næsten) kan forveksle med mennesker. Målet er at lave systemer, der forstår vores komplekse, sociale verden og kan agere i den på måder, der giver os værdifuld hjælp, ny indsigt og et bedre liv.

Om det så kan lade sig gøre, er, som Bolander nævner med et skævt smil mellem linjerne, noget, vi formodentlig først finder ud af om en 30 års tid (uanset hvornår du læser dette …).

Anders Høeg Nissen er tech-journalist, podcaster og foredragsholder

0 Kommentarer