Fra introvert knægt til digital martyr

Bog: I offentlighedens tjeneste Forfatter: Edward Snowden Forlag: Informations Forlag (399 sider, 300 kroner)

Edward Snowden har, sin unge alder til trods, for længst fortjent sin plads i internetalderens helgen-galleri. For på mange måder er den moderne, digitale æra delt i to: Tiden før og tiden efter Snowdens monumentale læk af information om især de amerikanske myndigheders altomfattende masseovervågning af mennesker i hele verden.

I sine erindringer, ’I offentlighedens tjeneste’, fortæller Snowden selv, hvordan den introverte knægt udviklede sig til digital martyr. Fra den nørdede, navlepillende ungdom, de ufokuserede karriereplaner, kriserne og den naive besættelse af at gøre tjeneste for sit land – til den gryende tvivl på systemet og sin vantro erkendelse af statsovervågningens omfang.

Der er ingen tvivl om, at Snowdens martyrium er et centralt omdrejningspunkt for den digitale verdens historie – selv om man kan have sine tvivl om, hvorvidt der reelt er sket en større omvæltning ud over den voldsomme medieballade i årene efter lækket i 2013. Og på den måde fortjener Snowden sin helgenstatus.

Men mennesket Snowden er en sær størrelse, og han er svær at blive klog på. Han opleves som en kamæleon, der skifter mellem introvert nørdethed, idealistisk engagement og eksistentiel krise.

Som dansk læser må det også siges, at det nogle gange kan være lidt svært at sluge den storladne patriotisme og de floromvundne fortællinger om amerikanske frihedsidealer – men de er vigtige, hvis man på den ene side skal forstå Snowdens baggrund og hans valg af offentlig (militær) tjeneste, og på den anden side skal følge med helt ind i den personlige og politiske konflikt, han gennemlevede, da han tog beslutningen om at forråde sit land i en større sags tjeneste.

Bogen er også en lidt fragmentarisk blanding af personlige beretninger om begivenheder fra barndommen, politiske og historiske analyser og en kalejdoskopisk genfortælling af månederne i 2013, hvor han flygtede til Hong Kong for at tale med de journalister, der hjalp ham med det store læk. Det er dog alt sammen pakket ind i en afvæbnende åbenhed og en tør humor, der i høj grad binder biografien sammen.

Jeg tror, at en del af den rodede oplevelse desværre skyldes den danske oversættelse, som jeg synes er ude af trit med Snowdens beretning, og som hele tiden ligger og knækker på kanten af fordanskninger af amerikanske vendinger og er i direkte konflikt med, hvordan en patriotisk system-analytiker i 30’erne ville udtale sig. Men jeg kan uden at blinke anbefale ’I offentlighedens tjeneste’ til alle – uanset om man har fulgt nøje med i afsløringerne og deres efterspil, eller om man har brug for den fulde historie om Snowdens læk. Jeg vil dog også opfordre til, at man læser den originale version, ’Permanent Record’.

Anders Høeg Nissen er tech-journalist, podcaster og foredragsholder

0 Kommentarer