Christiansborg i 100 år

Bog: Forfatter: Forlag:

I år er det 100 år, siden grundstenen til det nuværende Christiansborg Slot blev lagt. Det forrige slot brændte i 1884, men på grund af forfatningsstriden ville Folketinget ikke bevilge penge til et nyt. Først efter systemskiftet i 1901 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence, hvorefter opgaven blev tildelt Thorvald Jørgensen.

Og hans slot er det så, vi kender i dag. Smukt? Det synes jeg ikke. Det smukkeste ved Christiansborg er bygningerne omkring Ridebanen, som undgik branden i 1884. Men stort og imposant er det, og slottet har fundet sin plads i byen. Det hører til, også i kraft af det, som slottet er: Rammen omkring dansk folkestyre.

Som Dronningen bemærker i et interview i bogen, hænger det ydre og det indre ikke rigtig sammen. Udadtil er Borgen massiv og temmelig utilnærmelig med sine tykke, mørke mure; inden for er der smukke detaljer og intimitet i mange rum. Det har fotografen Bjarke Ørsted et fint blik for. For os, der arbejder på Borgen, er det smukke billeder fra vores hverdag. For dem, der ikke kender dagliglivet på Christiansborg, er det et stærkt og autentisk indtryk af et slot, der også er en travl arbejdsplads med mangfoldige aktiviteter. Jeg bilder mig ind, at jeg kender Christiansborg temmelig godt. Også for mig er der hjørner, som Bjarke Ørsted har fundet, og som jeg aldrig har set før, for eksempel billeder fra køkkenet ved de kongelige repræsentationslokaler. 

Billederne fra Borgen er alle pengene værd. De beretter mere end mange ord om Borgens mangfoldighed og særlige stemning.

De forbindende tekster, skrevet af Thomas Larsen og Bjarne Steensbeck, følger billederne godt op.  Der berettes levende og grundigt om dagligt liv på Borgen, men hvor billederne med sikkerhed vil have almen interesse også om 10, 20 og 30 år, er dele af teksten bundet til en tid og til de mennesker, der færdes der i dag. Den vil nok forekomme mindre almen og mindre interessant om for eksempel 10 år.  Det er ingen bebrejdelse, kun en konstatering af at billeder kan noget, som tidsbundne tekster ikke kan.

Det er ingen tilfældighed, at der omkring 1. oktober i år er udkommet hele to bøger med Christiansborg som hovedtema. På Gyldendal er også udkommet Marianne Grøndahls smukke, sort-hvide foto-bog »Det danske Folkestyre«. 

Christiansborg står stærkt i det danske mediebillede. Som det udmærket beskrives af Larsen og Steensbeck er Christiansborg ikke bare hjemsted for de folkevalgte, deres medarbejdere og de ansatte, men også bopæl for de politiske journalister, hvilket er ret enestående. Derfor er Christiansborg altid i billedet. Er der en almindelig nyhedsudsendelse, hvor der ikke er stof og billeder fra Borgen? Det kan ikke være mange. 

»BORGEN« er mere end en introduktion. Det er en kærlig og omhyggelig indføring i livet på Christiansborg, til hverdag og på festdage. Læseværdig også for en som mig, der har haft min gang på Christiansborg siden 1957, da jeg flyttede til København for at studere, og som har været valgt ved alle valg siden 1966 – med undtagelse af valget i 1975. 

Thomas Larsen og Bjarne Steensbeck, »BORGEN. En bog om Christiansborg«, fotograferet af Bjarke Ørsted, Gyldendal, 296 sider, 299 kroner.

0 Kommentarer