Sparerunde

Aller i ny fyringsrunde

Aller ”skal arbejde endnu mere holistisk som stærke samlede enheder” og foretager derfor omfattende ændringer i virksomheden. Opdateret 13:29 med skriftligt svar fra Charlotte Riparbelli

Mediehuset Aller har i sidste uge gennemført endnu en omgang omfattende ændringer af organisationen.

Konkret har mediehuset opsagt syv medarbejdere, hvoraf to ifølge Journalistens oplysninger har været på en DJ-overenskomst.

Omlægningen påvirker også Allers udgivelser markant og kommer i kølvandet af den sparerunde, der blev gennemført i november, hvor Aller fyrede fem medarbejdere og lukkede magasiner ned.

Detaljerne fremgår i en skrivelse, som Allers administrerende direktør, Charlotte Riparbelli, i sidste uge sendte ud til medarbejderne på intranettet, og som Journalisten er i besiddelse af.

Mediechefer degraderes

Her nævnes de syv opsagte medarbejdere ved navn, hvoraf man kan se, at tre af opsigelserne sker i den såkaldte udgiverenhed, hvor Allers magasin- og medieredaktioner findes.

I Aller har man modsat andre medievirksomheder ansat såkaldte mediechefer som de øverste ledere inden for udgiverområdet.

Det gjorde man i forbindelse med en omfattende fyringsrunde i oktober 2019 for at give de ansvarshavende mediechefer ansvar for flere udgivelser på én gang.

Men ifølge skrivelsen fra Charlotte Riparbelli er Aller nu i en sådan situation, at det ikke kan betale sig at have seks mediechefer længere.

”På baggrund af lukningen af flere magasiner gennem de seneste år reducerer vi antallet af mediechefer fra seks til tre,” lyder det i skrivelsen, hvor det også konstateres, at Aller fremover ”skal arbejde endnu mere holistisk som stærke samlede enheder”.

Af mailen fremgår det, at nogle af de tidligere mediechefer degraderes og får ny titel som ansvarshavende chefredaktører.

Her er nogle af ændringerne på Allers udgiverområde:

Antallet af mediechefer reduceres fra seks til tre

Redaktionerne Kvindeliv og Livsstil samles i én redaktion under navnet Women & Verticals

En mediechef og to redaktører opsiges. En af redaktørerne fortsætter i et barselsvikariat

Der nedbemandes også i øvrige afdelinger af huset. Det gælder blandt andet i mediehusets kommercielle afdeling, hvor tre medarbejdere opsiges på grund af dårlige salgstal til erhvervskunder. Også i økonomiafdelingen opsiger Aller en enkelt medarbejder.

De seneste nedskæringer hos Aller i november skete på grund af strukturelle fald i markedet, der stillede krav om ”ansvarlige rationaliseringer for at sikre grundlag for fremtidig vækst”, som det lød i en pressemeddelelse.

Her skrev Aller også, at man havde oplevet prisstigninger på magasinpapir på langt over 100 procent samt ekstraordinære stigninger på distribution og energi.

Allers øverste ledelse ønsker ikke at stille op til interview, men har i stedet bedt Journalisten om at sende spørgsmål til Charlotte Riparbelli på skrift:

I har haft en fyringsrunde for lige over to måneder siden – nu opsiger I yderligere syv medarbejdere og laver markant om i organisationen. Havde i undervurderet de økonomiske udfordringer i november?

”Vi ser løbende på, hvordan vi kan vækste, og fokus er fortsat på digitalisering af vores forretning. Vi har investeret væsentligt i vores digitale produkter og vi er lykkedes godt. Derfor kigger vi selvfølgelig også løbende på, hvordan organisationen skal se ud, og hvordan vi fortsat kan vækste vores forretning – både på kort- og langt sigt. Det har hele tiden været en del af vores digitale vækststrategi og skal være med til at sikre vores forretning – også i fremtiden”

Kommer der yderligere fyringsrunder i den kommende tid? 

”Vi arbejder helt generelt med at digitalisere vores brands og indhente nye indtjeningsstrømme, og derfor kan vi aldrig udelukke at det bliver nødvendigt med yderligere tilpasninger i organisationen.”

 

 

0 Kommentarer