Kunstig intelligens

AI indtager journalist-uddannelserne: Det er et vilkår, vi er nødt til at omfavne

Journalistuddannelsen på Roskilde Universitet vil snarest begynde at finde måder at få AI ind i undervisningen

Journalistuddannelsen på Roskilde Universitet vil snarest begynde at finde måder at få AI ind i undervisningen på.

”Vi har meget gerne villet undervise i kunstig intelligens, men vi har holdt os tilbage, fordi vi ikke har villet undervise i noget forbudt,” siger Hanne Jørndrup, studieleder på uddannelsen, til Journalisten.

Egentlig var uddannelsen på RUC i gang med at undersøge mulighederne for at undervise de journaliststuderende i AI, fortæller Hanne Jørndrup. Men da de danske universiteter i begyndelsen af 2023 samlet besluttede, at kunstig intelligens som ChatGPT ikke var tilladt til eksamen, kunne undervisning i og brugen af kunstig intelligens som ChatGPT i yderste konsekvens betyde bortvisning af elever fra deres uddannelse.

”Og det nytter jo ikke noget,” siger Hanne Jørndrup.

Vinden er vendt

Men nu blæser andre vinde over Marbjerg Mark.

”Jeg har for nylig holdt et møde med vores juridiske afdeling. De arbejder på nye regler på området – blandt andet for brugen af kunstig intelligens ved eksamen. For de kan jo se, at på samme måde, som man heller ikke kunne forbyde internettet, kan man ikke forbyde AI,” siger Hanne Jørndrup.

”Så det korte svar er, at vi gerne har villet undervise i det. Men vi måtte ikke,” tilføjer Hanne Jørndrup.

Det handler om efterspørgsel

At de studerende skal lære om kunstig intelligens i journalistik, og lære at bruge kunstig intelligens i journalistikken, handler om efterspørgsel.

”De studerende skal lære at bruge kunstig intelligens, fordi branchen bruger det. AI er et vilkår, en ny teknologi, vi er nødt til at omfavne. Både som en modstander og som en ny udfordring i det journalistiske arbejde,” siger Hanne Jørndrup.

Ved at tilbyde undervisning i den kunstige intelligens for journalister er Roskilde Universitet kommet på omgangshøjde med de to andre journalistuddannelser i Danmark, Syddansk Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, der begge i dette semester har undervist i den nye teknologi.

”Vi er klar over, at generativ AI er et arbejdsredskab inden for alle vores uddannelser, og hvis vi ikke lærer de studerende at bruge de redskaber, de skal ud at arbejde med, så klæder vi dem ikke godt nok på til deres kommende arbejdsliv,” sagde Julie Sommerlund, rektor på DMJX, for nylig i en artikel hos Center for Ledelse.

En intro til et nyt felt

Henrik P. Berggren, institutchef ved Institut for Journalistik på DMJX, forklarer, at skolen har lavet en introduktion til AI-redskaber på de første fire semestre.

”Men netop på et introducerende niveau, fordi hele feltet stadig er forholdsvist nyt,” siger han med tilføjelsen, at undervisningen på området langtfra er ”fuldt rullet ud”.

Institutchefen forklarer videre, at underviserne på DMJX sidst på forårssemestret diskuterede, hvordan skolen skulle undervise i AI.

”Vi var enige om, at vi ikke ville forbyde AI eller udelukke det. Af den simple grund, at AI er ved at blive et naturligt arbejdsredskab.”

Hen over sommeren blev der så udarbejdet retningslinjer, som nu er i skolens studieordning.

”Men der er jo også en masse problemer i brugen af kunstig intelligens.”

Her nævner Henrik Berggren som et eksempel, at en studerende med en helt almindelig adgang til ChatGPT ikke uden videre kan (og bør) uploade en artikel og derpå prompte den kunstige intelligens til at skrive en bedre version af artiklen. For artiklen kan indeholde personlige oplysninger.

”Gør den studerende det, vil de personlige oplysninger pludselig være offentliggjort, og samtidig skal man forholde sig til GDPR og ophavsretslige ting,” siger Henrik Berggren.

Undervisning i kritisk tænkning

Netop de spørgsmål har SDU taget med helt ind i auditorierne.

”Vi lærer de studerende noget basic inden for AI, men vi lærer dem også om alle de ting, som AI ikke kan. Fordi teknologien buldrer af sted, så er vi nødt til at styrke dét, som alle journalister skal være skarpe i: Kritisk tænkning,” siger Sine Skott, uddannelsesleder på Syddansk Universitet.

Det betyder ifølge Sine Skott blandt andet, at de studerende må bruge AI til udvalgte eksamener.

”Men vælger de at gøre det, skal de i eksamensopgaven reflektere over, hvorfor og hvordan de har brugt det,” siger hun.

På Roskilde Universitet er de ved at gentænke eksamensreglerne, siger Hanne Jørndrup. Det har de allerede gjort på DMJX. Her kan de studerende under prøverne, der finder sted på skolen, ikke tilgå AI-værktøjer.

”Vi har også eksamener, som er frie hjemmeopgaver, hvor de studerende har et bestemt tidsrum til at skrive en opgave. Her gælder de almindelige regler,” siger Henrik Berggren.

”Ligesom du ikke må få din mor eller din bror til at skrive opgaven, må du selvfølgelig heller ikke få ChatGPT til at skrive opgaven,” tilføjer han.

Ud i det blå

Også på campus i Odense er undervisning i kunstig intelligens blevet introduceret efter strømninger i branchen.

”Forestil dig at AI bliver det vigtigste redskab på redaktionerne, og at vores journaliststuderende slet ikke kunne indgå i den hverdag. Det ville være virkelig ærgerligt,” siger Sine Skott.

Hun fortæller, at underviserne på uddannelsen i november skal på studietur til de danske mediearbejdspladser, der er længst fremme med at få integreret AI på redaktionerne. I 2023 skal udvalgte årgange blandt de studerende deltage i en større kongres om AI og medier i Media City Odense.

”Vi synes, at vores studerende skal have lov til at øve sig i at bruge kunstig intelligens, så de ikke får et chok, når de kommer ud på redaktionerne. I år har vi taget de første små skridt, og det kommer vi formodentlig til at skrue op for, når vi er blevet klogere på emnet og har evalueret på vores tiltag, øvelser og eksamener.”

Faglige fyrtårne

Både DMJX og SDU har i disse år undervisere, der har profileret sig inden for AI og journalistik. På DMJX står lektor Peder Hammerskov bag Netværk for Kunstig Intelligens i Dansk Journalistik, der indtil videre har samlet 400 AI-interesserede journalister, mens SDU har glæde af tidligere chefredaktør på Zetland Ida Ebbensgaard, der er fellow.

”Vi har ansat Ida Ebbensgaard som fellow. Hun bruger et helt år på at dykke ned i AI og journalistik. Dermed ender hun med at blive en af eksperterne i Danmark, og heldigvis er hun enormt dygtig til at udbrede sin viden og vil gerne indgå i undervisningen,” siger Sine Skott.

”Jeg siger ikke, at vi er eksperter eller i mål. Slet ikke. Men vi forsøger at vide så meget som muligt, så vi kan hjælpe de studerende med at blive de journalister, som branchen og ikke mindst befolkningen har brug for,” tilføjer hun.

Hjælp til rugbrødsarbejdet

Fra Aarhus, Odense og Roskilde lyder det samstemmende, at indtoget af kunstig intelligens i journalistikken ikke umiddelbart vil gøre journalisterne overflødige.

”Men om der bliver flere eller færre journalistiske arbejdspladser i fremtiden, afhænger af en lang række faktorer – ikke kun indtoget af kunstig intelligens,” siger Henrik Berggren.

Sine Skott supplerer:

”Jeg er blandt dem, der ikke tror, at journalistikken og journalisterne vil dø. Men det er helt sikkert vigtigt, at vi får journalister – og et cheflag – der har en grundforståelse for, hvad AI kan, og hvad den ikke kan. Jeg tror i stedet, at journalister vil få en ny rolle med at sortere i fake news og misinformation. Her handler det blandt andet om at få mediebrugeren til at stole på, at når der så kommer noget fra en journalist, så er indholdet rigtigt.”

Hanne Jørndrup, tror du, at det kan redde journalistikken, at journalister behersker AI?

”Det er det journalistiske rugbrødsarbejde, der er blevet overtaget af maskiner. Men jeg tror ikke, at robotter vil erstatte journalister på alle niveauer. Der er vel stadig interviews, der skal laves.”

”Men det er klart, at det på nogle punkter vil være en udfordring for det journalistiske arbejdsmarked. Men det har vi sagt, hver eneste gang der er kommet nye maskiner. Se bare på indtoget af EDB, og hvor mange mennesker der arbejder med computere i dag. Så jeg vil se udfasningen af menneskelig arbejdskraft i journalistikken, før jeg tror på det,” siger Hanne Jørndrup, studieleder på Roskilde Universitets journalistuddannelse.

16. november klokken 12:56: Opdateret med præciseringer fra Hanne Jørndrup, om at journalistuddannelsen på RUC snarest vil begynde at finde måder at få AI ind i undervisningen på.

0 Kommentarer