Forudsigelse

2023 tegner dystert for mediebranchen ifølge ny Reuters-rapport

Usikkerhed og stigende udgifter i mediebranchen bliver faktorer, som ikke er til at komme udenom i 2023, spår ny rapport

2023 bliver et år, hvor usikkerhed og hårde tider bliver vilkårene i mediebranchen.

Sådan lyder det blandt andet i rapporten ’Journalism, media and technology trends and predictions 2023’, som netop er udkommet.

For der er en generel usikkerhed i branchen, og det skyldes især, at de økonomiske indikatorer ikke ser gode ud. Det handler både om øgede udgifter til produktion og om, at folk i det hele taget har færre penge mellem hænderne.

Faktisk svarer 56 procent af de adspurgte medieledere, at de er mindre fortrøstningsfulde for deres forretning end på samme tidspunkt sidste år. 19 procent svarer, at de er meget lidt fortrøstningsfulde.

Rapporten forudser, at flere aviser vil stoppe deres avisproduktion i 2023 på grund af øgede udgifter og en svækket distribution.

Frygter for nyhedstræthed

Bag rapporten står Reuters Institute for the Study of Journalism, der er et forskningscenter og en tænketank under Oxford University i Storbritannien.

Den årlige rapport undersøger trends for det kommende år, og rapporten for 2023 er baseret på svar fra 303 nyhedsledere fra 53 lande.

Et andet gennemgående tema for 2023 bliver ifølge rapporten nyhedstræthed, som får brugere til at flygte.

72 procent af medierne er bekymrede for den spirende nyhedstræthed – specielt vedrørende vigtige, men ofte tunge emner som eksempelvis krigen i Ukraine og klimaforandringer. Medierne siger, at de vil komme trætheden i møde ved at satse endnu mere på explainere, spørgsmål/svar-formater og inspirerende historier.

Ifølge rapporten vil tv-nyheder og den del af branchen gå forrest, når der skal fyres journalister, da man her bliver ramt hårdt af nyhedstræthed og konkurrence fra streamingtjenesterne.

På kanten af ny AI-æra

Rapporten beskriver også, hvordan vi står på kanten til en ny æra, hvor AI kan forandre mange ting.

Teknologien kan få stor indflydelse på verden omkring os og samtidig drive en større effektivitet og automatisering.

Det kan betyde, at medieselskaber kan gøre mere med mindre. Samtidig åbner det dørene for nye muligheder, når det kommer til at udkomme og distribuere indhold.

Men teknologien bringer også nye dilemmaer op til overfladen. Blandt andet om, hvordan disse nye teknologier kan bruges på en etisk og gennemsigtig måde.

Du kan læse hele rapporten her.

0 Kommentarer