Zionist = bosætter?

ORD. Under overskriften "Det Pure Ordspin" er Lasse Højsgaard i gang med at "dissekere" sprogligt spin i Journalisten. Et interessant forehavende - ikke mindst i betragtning af, at det mest tydelige spin ikke er selve emnet, men det sproglige spin, skribenten selv lægger for dagen i seneste nummer.

ORD. Under overskriften "Det Pure Ordspin" er Lasse Højsgaard i gang med at "dissekere" sprogligt spin i Journalisten. Et interessant forehavende – ikke mindst i betragtning af, at det mest tydelige spin ikke er selve emnet, men det sproglige spin, skribenten selv lægger for dagen i seneste nummer.

I artiklen om brugen af ordet "bosætter" hedder det i det fremhævede citat: "Verden har overtaget zionisternes egen sprogbrug". Ganske vist i et citat fra en kilde, men ikke desto mindre det citat, man har valgt at fremhæve. Et citat fra en kilde, der kun bliver sat i spil for at bekræfte den anden (og i øvrigt ligeledes anti-israelske) hovedkildes budskab: Hvis man bruger ordet "bosætter", går man zionisternes ærinde. Bosætternes ærinde er zionisternes ærinde: Zionist er lig med bosætter.

Nøgternt set dækker ordet zionist blot over jøder, som mener, at det jødiske folk har ret til selvbestemmelse i sit eget land. Det kan dække over ekstremister på Vestbredden, men det kan også dække over den israelske venstrefløj, der er imod besættelsen, eller fredselskende venner af Israel andre steder i verden. Så her ville den interessante vinkel jo være at undersøge, hvorfor der sættes lighedstegn mellem ulovlige bosættelser og alle zionister. Hvorfor bliver det gjort i store dele af den arabiske verden? Hvorfor bliver det gjort i Journalisten?

Hvilken politisk dagsorden ligger bag en retorik, der sætter lighedstegn mellem en illegitim, ekstremistisk bevægelse og anerkendelse af staten Israels ret til at eksistere?

Mon ikke de skarpeste læsere allerede har "dissekeret" den?

– Michael Rachlin, magasinredaktør

1 Kommentar

Albert Nielsen
24. MARTS 2014
Det Pure Ordspin: Michael
Det Pure Ordspin: Michael Rachlin skriver, at "i det fremhævede citat: "Verden har overtaget zionisternes egen sprogbrug"

Som enhver kan se, er dette citat kun fremhævet inden i Michael Rachlins hoved.

Det forekommer i den gængse brødtekst ca. midt i et længere afsnit og dets brug er velbegrundet i sætningen umiddelbart før.

Det er en førsteklasses tåbefejl at hævde noget, som enhver interesseret straks kan se er løgn.

Find fremhævelsen: https://journalisten.dk/det-pure-ordspin-0