Ytringsfriheden er vigtig, siger danskerne – især journalisterne

Ytringsfrihed er en vigtigere værdi for danskerne end både ligestilling, frisind og velfærdssamfundet, viser ny undersøgelse

Hvad er ifølge danskerne vigtigere end både velfærdssamfundet, frisind og sågar den gode, danske hygge?

Ytringsfriheden såmænd.

Det viser en landsdækkende spørgeundersøgelse, Ytringsfrihedskommissionen har fået foretaget i forbindelse med sin betænkning om ytringsfriheden i Danmark.

I undersøgelsen er respondenterne blevet bedt om at vurdere begreber som ’tillid’, ’det danske sprog’ og altså ’ytringsfrihed’ til en værdi fra 1-10.

I den samlede besvarelse lander ytringsfriheden på en tredjeplads med værdien 9,15, efter ’tillid’ med 9,35 og ’lighed for loven’ med værdien 9,32.

 

 

Journalisters vurdering er højere

Undersøgelsen har også målt, hvilke grupper der vurderer ytringsfriheden højest. Politikere vurderer ytringsfriheden højere end befolkningen samlet set, nemlig til 9,6. Men de sætter ikke rekorden.

”Hvad angår de journalister og kunstnere, der har deltaget i undersøgelsen, ligger kunstnernes vurdering af vigtigheden af ytringsfrihed på niveau med politikere og debattører, mens journalisternes vurdering ligger højere,” står der i Ytringsfrihedskommissionens betænkning, som dog ikke sætter tal på journalisternes vurdering af ytringsfriheden.

I den modsatte ende af spektret er indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, som vurderer ytringsfriheden lavest, nemlig til 8,5. Derimod vurderer indvandrere og efterkommere fra øvrige lande ifølge undersøgelsen ytringsfriheden nogenlunde på samme niveau som befolkningen generelt.

4 Kommentarer

Inge Nielsen
12. MAJ 2020
Det eneste, der med rimelighed kankonkluderes af undersøgelsen er, at alle emnerne anses for meget vigtige !!
Udsvingene er så små, at "dybsindige" tolkninger er uden mening.
Inge Nielsen
12. MAJ 2020
Det eneste, man med rimelighed kan konkludere af undersøgelsen er, at alle emnerne anses for meget vigtige !!
Udsvingene er så små,at det ikke rimeliggør "dybsindige" tolkninger.
Jacob Topsøe
12. MAJ 2020
Interessant, at "Velfærdssamfundet" kun er på fjerdepladsen. Vi har jo dette forår været vidne til, at velfærdshensyn klart overtrumfer en række andre værdier - til befolkningens store tilfredshed.
John Kreiner
11. MAJ 2020
Ytringsfriheden er jo selve fundamentet for demokratiet.