World Press-vinder for retten

AFP, der distribuerer vinderbilledet fra World Press Photo 1998, risikerer at blive dømt ved retten i Frankrig. Og fotografen Hocine kan ved retten i Algeriet miste retten til at fotografere i sit hjemland.

AFP, der distribuerer vinderbilledet fra World Press Photo 1998, risikerer at blive dømt ved retten i Frankrig. Og fotografen Hocine kan ved retten i Algeriet miste retten til at fotografere i sit hjemland.

»Krigen uden billeder« er den snart syv år lange algeriske borgerkrig blevet kaldt. En borgerkrig, som i modsætning til de fleste andre kloden over, foregår »for lukkede døre«, med minimal pressedækning og indtil for få måneder siden uden større international interesse.
Kvinden Oum Saad blev billedet på borgerkrigen mellem de islamiske terrorister og det algeriske militærstyre. Den algeriske fotograf Hocines vinderfoto gik verden rundt og vakte det internationale samfunds harme mod en krig, som har kostet op mod 80.000 livet.
Billedet viser, at det algeriske styre ikke har kontrol over terrorismen i landet. Og det på et tidspunkt, hvor Algeriet netop har givet efter for det internationale pres, og blandt andet accepteret, at en FN-delegation besøgte landet, for at undersøge menneskerettighedssituationen. FN var i landet i juli 1998 – og det er ikke mindst på denne baggrund, retssagen mod Hocine og hans arbejdsgiver, det franske nyhedsbureau AFP, skal ses. Det er vigtigt at huske, at billedet viser, at styret ikke har kontrol over terrorismen.
Den 17. juli i år blev Hocine stævnet af Oum Saad, det samme gjorde lederen af AFPs kontor i den algeriske hovedstad Algier, Alain Bommenel, og AFPs chefredaktør i Paris, Yvan Chemla.
Stævningen faldt ti måneder efter den septemberdag i 1997, hvor Hocine fotograferede Oum Saad uden for hospitalet i den forstad til hovedstaden Algier, hvor ofrene efter massakren i landsbyen Benthala blev behandlet.
Tidspunktet for retssagen er endnu ikke fastsat, men de tre mænd er stævnet for ærekrænkelse og krænkelse af privatlivets fred – eller, som det udtrykkes i fransk ret, »krænkelse af retten til at kontrollere offentliggørelsen af sit foto«.

Restriktiv retspraksis
AFP påpeger, at bureauet på alle måder har respekteret god presseskik og ikke fotograferet kvinden i en ærekrænkende situation. Det er imidlertid ikke nok til at forhindre en domfældelse.
»Fransk retspraksis er helt klar på dette punkt. Enhver har ret til at modsætte sig offentliggørelse af sit foto. Også selv om billedet er taget på et offentligt tilgængeligt sted,« siger lektor i pressejura og direktør ved Journalisthøjskolen i Lille, Didier Tourancheau. »Hvis ikke fotografen har indhentet tilladelse til at tage billedet og offentliggøre det, kan den pågældende person forlange skadeserstatning, hvilket domstolene som regel vil tilkende.«
Ofte vil domstolene tage hensyn til, om personen har lidt tort ved offentliggørelsen, ligesom man ser på, om klagen fremsættes umiddelbart efter offentliggørelsen eller ej.
Efter dansk lovgivning ville billedet være fuldt lovligt, da man gerne må fotografere folk uden tilladelse på offentlige steder.
AFP risikerer i værste fald en bøde på 100.000-200.000 kr., et beløb som AFP har råd til at betale.
Konsekvenserne af en dom kan derimod blive særdeles alvorlige for den algeriske fotograf Hocine, som risikerer at miste muligheden for at arbejde som fotograf i sit hjemland.
Stævningen er nemlig også indgivet ved de algeriske domstole, som for første gang siden borgerkrigens udbrud skal tage stilling til en anmeldelse for ærekrænkelse til trods for, at de algeriske aviser dagligt bringer billeder af borgerkrigens ofre.

0 Kommentarer