Wild West og kommunegrænser

Nye kommunegrænser, efteruddannelse og underbetaling var i fokus, da specialgrupper og foreninger holdt generalforsamlinger i februar og marts. Her er nogle pluk fra formændenes beretninger.

Nye kommunegrænser, efteruddannelse og underbetaling var i fokus, da specialgrupper og foreninger holdt generalforsamlinger i februar og marts. Her er nogle pluk fra formændenes beretninger.

Visuelt Forum frygter, at en stor gruppe yngre nyuddannede medlemmer er blevet taberne i kampen om job. Derfor vil Visuelt Forum i samarbejde med Dansk Journalistforbund have kortlagt ledigheden og give bud på, hvad der kan gøres: »Unge under 35 år udgør 53 procent af vores ledige medlemmer,« sagde formand Karin Hedegaard.

FreelanceGruppen har via en undersøgelse fået dokumenteret, at de fleste medlemmer arbejder uden for aftaler og overenskomstområder. Bestyrelsesmedlem Kristian Melgaard kaldte det et 'Wild West', selv om der 'heldigvis er mange, der bruger forbundets vejledende vilkår for freelancetakster'. Enkelte får dog helt ned til under 100 kroner i timen.

Organisationsbladgruppen er hårdt ramt. Mange hundrede blade har måttet dreje nøglen om eller skære ned på antallet af numre i kølvandet på regeringens beslutning om at fjerne portostøtten. Regeringen blev af formand Merete Astrup kritiseret for at have stillet branchen i udsigt, at Post Danmark ville få konkurrence, uden at dette er sket, samtidig med at posten har misbrugt sit monopol til lade portoen stige.

Kommunikationsgruppen opfordrer til, at der fra centralt hold stilles krav til større kommuner og regioner om at investere i en professionel kommunikationsindsats. »Der bør stilles redskaber til rådighed, der gør det muligt at levere en professionel indsats rundt omkring i landet,« sagde formand Martin K.I. Christensen.

Fotograferne har afsat 400.000 kroner til videreuddannelseskurser, som skal arrangeres i samarbejde med Dansk Journalistforbund. Formålet er at åbne for nye kompetencer for de lidt ældre og holde alle ajour med nye muligheder. »Videreuddannelsen skal ligge, hvor flest mulige medlemmer kan deltage – ikke kun når det passer i skolernes kalendere,« sagde formand Peter Thornvig.

Distriksbladgruppen sætter fokus på kommunalreformens betydning for gratisaviserne. Formand Henrik Rath Poulsen pegede på, at Ribe Ugeavis og Ugavisen Esbjerg nu samarbejder i form af gensidig udveksling af artikler og sider. »Det var måske en idé til andre naboaviser netop nu, hvor tidligere tiders research-grænser står for fald,« sagde Henrik Rath Poulsen.

Forlagsgruppen har indledt et samarbejde med Dansk Magisterforening, der også organiserer forlagsfolk. De samarbejder om arrangementer for medlemmerne og vil forsøge at oprette fælles medarbejderforeninger i de store forlagskoncerner. Sammen har man konstateret, at lønnen er nogenlunde ens for de to grupper: »Det kunne tyde på, at der bliver snakket sammen på arbejdsgiverside. Det bør vi selvfølgelig tage til efterretning«, sagde formand Søren Lundberg.

Forum for Billedmedieoversættere vil udarbejde målrettede pjecer om takster og rettigheder for tekstere for at sætte gang i den hensygnende organisering. Samtidig vil gruppen arbejde for, at medlemmerne får ret til at skrive 'DJ' efter krediteringen.

Danske Bladtegneres generalforsamling er af sikkerhedshensyn udskudt på ubestemt tid.

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right