Werge vil ikke pege på sin favorit som næstformand

Kreds 1 havde efter deres generalforsamling tirsdag inviteret til valgmøde med næstformandskandidaterne. Her markerede Tine Johansen sig som eneste kandidat, der vil skrinlægge fusionen: »Den fusion skal lægges død nu.« For første gang uddelte kredsen også ’Simmel-prisen’

»Jeg har endnu ikke besluttet mig for, hvem jeg gerne vil have som næstformand. Der kan også stadig komme flere kandidater – og man skal jo ikke nødvendigvis tage den første og bedste, man møder først på aftenen.«

Sådan lød svaret fra DJ’s nuværende næstformand – og måske kommende formand – Lars Werge, da han tirsdag aften blev spurgt direkte, hvem han gerne så som sin næstformand. Det skete på et valgmøde med alle fem næstformandskandidater, som blev afholdt i forlængelse af Kreds 1’s generalforsamling på Arbejdermuseet i København.

DR’s politiske analytiker Jens Ringberg styrede valgmødet efter en stram tidsplan – og det var ham, som til sidst stillede spørgsmålet, som Lars Werge veg uden om. Inden da var der gået en lille time, hvor salen kunne stille spørgsmål til de fem, der kandiderer til næstformandsposten.

Kandidater: Fusionen var dårligt kommunikeret   

De historisk mange kandidater til næstformandsposten var alle blevet bedt om først at præsentere sig selv og deres mærkesager på et minut. Her gik hensigter om at sikre bredere aftaledækning og bedre arbejdsvilkår til DJ’s medlemmer igen hos alle.

Kandidaterne blev også spurgt, hvad de mener det nuværende formandskab kunne have gjort bedre i de seneste to år. Her kom flere ind på processen omkring den nu udskudte fusion med KS.

»Processen har vist mig, at hele opbygningen omkring, hvordan vi inddrager medlemmerne, skal være bedre. Jeg følte ikke selv, at jeg var tæt nok på medlemmerne,« sagde kandidat Maria Becher Trier.

Andre kom ind på, at også kommunikationen til medlemmerne haltede i fusionsprocessen.

»Vi fik sgu ikke forklaret fordelene ved den fusion ordentligt,« lød det fra Per Roholt.

Kandidat Allan Boye Thulstrup pegede på samme problem:

»Jeg mener oprigtigt, at den fusion er en god idé. Det tror jeg, at man med en bedre kommunikationsindsats kunne have forklaret medlemmerne bedre,« sagde han.

Tine Johansen: Læg fusionen død

Netop spørgsmålet om fusionen med KS var det punkt, der mest tydeligt viste forskellene mellem næstformandskandidaterne. Her skilte særligt Tine Johansen – som er den eneste af de nuværende kandidater, der ikke sidder i DJ's hovedbestyrelse – sig ud.

»Jeg synes ærligt talt, at processen omkring fusionen har været en skandale. Der blev ikke lyttet til medlemmerne. Og når man som det nuværende formandskab har sagt, at det ville være en stor katastrofe for forbundet, hvis vi ikke fusionerede med KS – så synes jeg altså, at man sidder med et forklaringsproblem nu,« lød hendes svar på spørgsmålet om, hvad formandskabet kunne have gjort bedre i de forgangne to år.

Da der fra salen blev spurgt til, om næstformandskandidaterne vil fortsætte arbejdet med fusionen eller ej, afblæste Tine Johansen utvetydigt fusionen:

»Min holdning er, at den fusion skal lægges død nu. Vi har foreløbig brugt mere end to år på processen. Nu er det tid til, at vi skal bruge vores energi på de rigtige problemer i stedet,« sagde hun.

Den mest klare røst i den anden ende af spektret kom fra Per Roholt:

»Det er ingen hemmelighed, at jeg fortsat mener, fusionen vil være en fordel for medlemmerne. Men det er en enig hovedbestyrelse, som indstiller til delegeretmødet, at vi nu løfter foden fra speederen i forhold til fusionsprocessen,« sagde han.

Midt imellem de to yderpositioner lå blandt andet næstformandskandidat Lars Lindskov:

»Jeg var nok en af dem, der til at starte med var lidt skeptisk omkring fusionen med KS. Men hen ad vejen kunne jeg se, at der var nogle ting, man godt kunne arbejde videre med. Som det ser ud nu, synes jeg, vi skal fortsætte samarbejdet med KS, men ikke nødvendigvis med henblik på en fusion. Omvendt synes jeg heller ikke, man skal sige, at det aldrig kan komme til at ske,« sagde han.

Rørt modtager af ’Simmel-prisen’

På tirsdagens generalforsamling i Kreds 1 blev den nystiftede ’Simmel-pris’ også uddelt for første gang. Prisen er opkaldt efter tidligere mangeårige formand for Kreds 1, journalist René Simmel, der i sommer døde efter kort tids sygdom.

Det var René Simmels enke, Anne-Mette Gregers Simmel, der overrakte prisen, som går til en journalist, der udmærker sig ved at være en god kollega.

»At være med til at vælge modtageren af Simmel-prisen har på én gang været tungt, svært og livsbekræftende. Tungt, fordi prisen er indstiftet på en træls baggrund. Men livsbekræftende, fordi de mange indstillinger beviser, at der findes mennesker derude, som per instinkt altid er der for os andre,« sagde Anne-Mette Gregers Simmel.

Vinder af prisen blev journalist Lars Erik Skovgaard fra Berlingske Business. Særligt havde det gjort indtryk på priskomiteen, at 19 kolleger havde underskrevet indstillingen af Lars Erik Skovgaard til prisen. Han fik prisen for blandt andet at være primus motor på at holde fast i sociale arrangementer, som løbende spares væk af ledelsen.

»Jeg er meget rørt over det her. Det her troede jeg slet ikke skulle overgå mig. Men jeg gør altså ikke kun de her ting for mine kollegers skyld. Jeg gør det også for min egen skyld, for jeg bliver ekstremt glad af at se mine kolleger være glade,« sagde Lars Erik Skovgaard, da han takkede for prisen.

Forslag fra bestyrelsen trukket tilbage

Inden prisuddeling og valgmøde havde generalforsamlingen blandt andet valgt en ny bestyrelse for Kreds 1. Valgt til bestyrelsen blev Martin Hjort (genvalg), Rani Bech (genvalg), Lisbeth Kjær Larsen og Helle-Lise Ritzau Kaptain. Suppleanter blev Christine Christiansen, Michael Juhler og Birgitte Sandell.

Generalforsamlingens største debat opstod, da kredsbestyrelsen fremlagde et forslag om at sløjfe muligheden for, at de bornholmske medlemmer af Kreds 1 kan få transporttilskud, når de rejser til København for at deltage i kredsens arrangementer.

»Det har medlemmerne på Bornholm tidligere kunnet. Men i dag har vi omkring 40 arrangementer om året, og hvis der er mulighed for, at en række af vores medlemmer kan få betalt transport til de arrangementer, kan det potentiel blive en ganske betydelig udgift for kredsen,« lød det i begrundelsen for forslaget.

Bestyrelsens forslag faldt flere af generalforsamlingens deltagere for brystet. Særligt da det kom frem, at kredsens udgifter til transporttilskud til bornholmerne på nuværende tidspunkt ikke er meget mere end 1000 kroner om året:

»Det kan I sgu ikke være bekendt det her. Det virker diskriminerende. Jeg synes, bestyrelsen skal trække forslaget – ellers vil jeg stemme imod,« lød det fra Morten Friis, et af medlemmerne bosiddende på Bornholm.

Også Kate Bluhme mente, at bestyrelsen skulle trække forslaget:

»Det er måske lidt meget at køre kanoner i stilling for at spare en udgift, som er stort set ikke-eksisterende. Jeg vil foreslå, at bestyrelsen trækker forslaget tilbage nu. Det forslag, I er kommet med, virker meget hovsa-agtigt. På den baggrund kan jeg ikke stemme for, at vi fjerner en velafholdt rettighed for de her medlemmer,« sagde hun og modtog klapsalver fra salen.

Resultatet af debatten blev, at kredsbestyrelsen valgte at trække forslaget. 

2 Kommentarer

Peter Christian Nielsen
11. MARTS 2015
Tine Johansen er
Tine Johansen er tilsyneladende den eneste fornuftige kandidat i kraft af sin modstand mod fusionen.
Mathias Bay Lynggaard
11. MARTS 2015
Rasmus MP fra Radio 24syv var
Rasmus MP fra Radio 24syv var så venlig at sørge for, at en stor del af debatten om posterne i formandskabet blev optaget. Den kan findes her:
http://youtu.be/Bmdo71veL3w
(De første ti minutter mangler.)