Werge versus Gardel: DJ skal bekrige ulønnet praktik

Ulønnet praktik er en uskik, mener begge formandskandidater, som dog fatter hvert deres våben til kamp mod fænomenet. Gardel: »Vi skal gå efter struben«. Werge: Dialog og lokale aftaler er vejen frem

Der er kampvalg om formandsposten i DJ, og frem til valget på delegeretmødet den 28. og 29. april sætter Journalisten fokus på de to kandidater.

Lars Werge og Uffe Gardel svarer hver dag på spørgsmål om et fagpolitisk omstridt emne.

Fjerde spørgerunde handler om praktikanter, der arbejder uden løn i mediebranchen.

For skal ulønnet praktik bekæmpes og hvordan? Eller er praktik uden løn en legitim del af visse uddannelser – selv om studerende fra journalistuddannelserne får løn under praktik?  

Dagens spørgsmål er stillet af Sebastian Risbøl Jacobsen, journaliststuderende fra RUC, og kampen mod ulønnet praktik har længe været en mærkesag for ikke mindst de studerende:

»Der er i dag nogle medier, der bruger gratis praktikanter, og det presser de lønnede praktikanter og de færdiguddannede,« sagde formand for de studerende i DJ, Mathias Bay Lynggaard, for eksempel til Journalisten i marts i år.

Og ulønnet praktik skal bekæmpes af DJ, mener begge kandidater til formandsposten:

»Praktik er arbejde, og arbejde er ikke gratis,« siger DJ-næstformand Lars Werge, men peger på, at problemet er »dobbeltsidet«, da traditionen for ulønnet praktik netop er stærk på universiteterne og i resten af samfundet.

Men gratis praktik kan ikke gradbøjes, mener Uffe Gardel:

»Vi skal gå efter struben,« fastslår han.

Lars Werge lægger ud med at svare på dagens spørgsmål.

Lars Werge: Lokale aftaler kan bane vejen

Vil du kæmpe for at afskaffe ulønnet praktik?

»Ja. Det gør vi allerede i DJ. Ulønnet praktik er en del af studieordningen på universiteterne. De studerende skal ud et semester og får til gengæld SU og ECTS-point, fordi opholdet har et akademisk formål. Problemet er, at mange SU-praktikanter krabber sig ind over DJ's medlemmernes arbejde. Antallet af praktikanter er så stort, at de laver arbejdet og gør det gratis. Men arbejde skal koste penge.«

Hvordan vil du arbejde for at afskaffe ulønnet praktik?

»Jeg vil gøre det, vi allerede gør, og jeg vil gerne intensivere det. Ulønnede praktikanter hører oftest ind under AC-organisationerne, men også der er man begyndt at få øjnene op for, hvor omfangsrigt fænomenet er, og at det skubber lønnede medarbejdere ud. Vi har dialoger i AC-regi, vi opfordrer tillidsrepræsentanterne på DJ-arbejdspladserne til at agere lokalt, og vi giver dem viden på tillidsmandsuddannelsen for eksempel om, hvordan de skaber overblik, hvilket kan være svært på store arbejdspladser som DR og JP/Politikens Hus med mange typer praktikanter.«

Jeg vil gøre det, vi allerede gør, og jeg vil gerne intensivere det.

Lars Werge

Kan man forestille sig mere håndfaste midler?

»Udfordringen er, at en ny kendelse fra SU Ankenævnet slår fast, at man ikke både kan modtage løn og SU under et praktikophold. Den gør det svært at kræve, at studerende på SU, som skal i praktik, også skal have løn. Men vi har et konkret samarbejde med DJØF og Danske Mediestuderende for at påvirke arbejdet omkring den problematik. Desuden skal vi sige til de lokale arbejdspladser, at de skal tage en praktikant fra de medieuddannelser, hvor der er løn under praktik. Vi kan opfordre til, at man laver lokale aftaler om, at praktikanter lønnes, det har man for eksempel på Politiken.«

Risikerer du ikke at stikke en kæp i hjulet for de mange praktikanter – og potentielle DJ-medlemmer – som altså ikke kan komme i mediepraktik, fordi mediearbejdspladserne har et krav om løn under praktik modsat ministerier, virksomheder og mange andre?

»Det handler ikke om at bekæmpe, at de kommer i praktik, men om at skaffe bedre forhold. Vi har en strategi om, at praktik skal indeholde løn, fordi arbejde koster penge.«

Uffe Gardel: Faglige kampskridt som sidste udvej

Vil du kæmpe for at afskaffe ulønnet praktik?

»Det kan du øsregne med, for arbejde koster løn, og sådan har det altid været for fagbevægelsen. Det er en skændsel, at folk skal acceptere at levere arbejdskraft gratis, uanset om vi taler om studerende eller færdiguddannede.«

Ulønnet praktik er anerkendt på universiteterne og akkrediteres på de fleste studier som en del af uddannelsen. De får altså SU og ECTS-point for deres praktikforløb. Hvorfor skal de pludselig lønnes, når de finder praktik på medieområdet?

»Der har åbenbart dannet sig en usund praksis på akademikerområdet, den skal DJ ikke deltage i eller støtte. I den rigtig fagbevægelse står man fast på, at arbejde koster løn.«

Står DJ ikke lidt alene med den indstilling – SU-praktikanter lønnes typisk ikke hverken på offentlige eller private arbejdspladser?

»Vi står sammen med resten af fagbevægelsen om at bekæmpe dette problem, for også forbund under LO og FTF støder på det. Vi har stærke allierede, og dem skal vi arbejde sammen med.«

Hvad vil du gøre?

»Jeg vil for det første gå ad aftale- og overenskomstvejen. Er der overenskomst, kan vi forbyde gratis arbejde. Vi har redskaber, vi kan bruge over for arbejdspladser, der ikke vil lave overenskomst. Og så skal vi registrere og kortlægge, hvor det finder sted. Vi skal udstille virksomheder i gabestok, som gør det her. Det er jo virksomheder, der misbruger unges arbejdskraft, engagement og lyst til at lære. Vi skal gå efter struben på dem, og det skal ske i tæt samarbejde med de studerende selv. De studerende skal mærke både moralsk og kontant opbakning fra Gammel Strand.«

Vi skal udstille virksomheder i gabestok, som gør det her.

Uffe Gardel

Hvordan vil du skabe aftaler på for eksempel kommunikationsarbejdspladserne, som typisk ikke har overenskomster?

»Magasinet Cover er et eksempel på én arbejdsplads, der i efteråret søgte gratis praktikanter. Og vil Cover ikke frivilligt eller ad aftalevejen holde op med det, kan vi gribe til faglige kampskridt. Det er sidste udvej, men arbejdspladserne må vide, at vi er villige til at gå så langt.«

Risikerer du ikke at stikke en kæp i hjulet for de mange praktikanter – og potentielle DJ-medlemmer – som altså ikke kan komme i mediepraktik, fordi mediearbejdspladserne har et krav om løn under praktik?

»Havde vi anlagt den holdning på de traditionelle medier, så havde vores praktikanter ikke haft løn i dag, de havde måske knap nok haft en praktikaftale. Der er jo en grund til, at de bliver ansat – fordi de leverer arbejde, der har en værdi, og den værdi skal arbejdsgiverne betale for.«

 

Har du et spørgsmål, du gerne vil have, at Journalisten stiller formandskandidaterne. Skriv dit spørgsmål i kommentarfeltet eller på mail til webredaktør Andreas Marckmann Andreassen: ama@journalisten.dk

1 Kommentar

Uffe Gardel
17. APRIL 2015
Lars Werge mener, at det kan
Lars Werge mener, at det kan være svært på en stor arbejdsplads som JP/Politikens Hus at få overblik over de ”mange typer praktikanter”.

Berlingske Media er også en stor arbejdsplads. Og vi har fuldt overblik. Der findes kun én tilladt form for praktik i Berlingske Media på vores område, og det er lønnet praktik. Vi indgik i 2004 en lokalaftale som tillader universitetspraktikanter – på betingelse af at de får samme løn som journalistpraktikanter.

Lokalaftalen kan læses her: http://bmfnet.dk/Dine-aftaler/Volontor-aftalen/