search

Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Over 100 freelancere har lagt navn til en fælles protest over ringe løn på dagbladene. Nu svarer DJ på den skarpe kritik og lover handling. »Noget tyder på, at vi skal løbe strategien for freelancere over med tættekam,« siger næstformand Lars Werge til Journalisten.dk.

Over 100 freelancere har lagt navn til en fælles protest over ringe løn på dagbladene. Nu svarer DJ på den skarpe kritik og lover handling. »Noget tyder på, at vi skal løbe strategien for freelancere over med tættekam,« siger næstformand Lars Werge til Journalisten.dk.

Over de seneste uger har Journalisten og Journalisten.dk sat fokus på de dårlige lønninger til freelancejournalister på de danske dagblade. Artikelserien har blandt andet fået den direkte konsekvens, at en gruppe freelancere har skrevet et debatindlæg under overskriften "Vi er mediebranchens østarbejdere".

Her går de både i rette med avisbosser og Dansk Journalistforbund. Læserbrevet blev bragt i Politiken i sidste uge med en lang liste af medunderskrivere. Flere er kommet til, og nu har over 100 lagt navn til protesten.

»Vi vil råbe Dansk Journalistforbund og andre relevante fagforbund op. Det er irriterende, at de ikke er kommet ud af hullerne noget før. Vi har hele debatten om østarbejderne, der underbyder danske arbejdere – men der har fagforeninger forsøgt at gøre noget. Hvad gør freelancernes fagforeninger?« sagde en af initiativtagerne Simon Staffeldt Schou til Journalisten.dk.

I DJ har artikelserien og det ulmende oprør i freelancekredse gjort indtryk, fortæller næstformand Lars Werge. 

Hvad siger du til opsangen?

»Det er altid rart med en opsang. Jeg kan måske godt synes, at det ikke er helt berettiget, men der sidder 100 freelancere, måske endnu flere, og synes, at vi ikke gør det godt nok. Noget af det skyldes nok, at vi kan gøre det bedre, men noget af det kan også skyldes, at vi ikke er gode nok til at være synlige med de ting, vi gør for freelancerne,« siger Lars Werge til Journalisten.dk.

Freelancerne må ikke blive branchens prygelknabe

Han mener, at tillidsfolkene er blevet mere opmærksomme på freelancernes vilkår.

»Vores tillidsfolk er blevet ekstremt opmærksomme på at hjælpe freelancerne de senere år – også for at undgå, at de går ind og underbyder overenskomsterne. Det er et fælles ansvar for hele DJ, at der ikke er en gruppe, der bliver prygelknabe for hele branchen,« siger han.

»Det er jo ikke en nyhed, at freelancerne har dårlige vilkår, det blev også påvist med freelancestatistikken sidste år. Men der er kommet stor opmærksomhed omkring det efter jeres artikler, og det er rigtig fint. Det viser også, at de problemer, freelancerne har i den ene medievirksomhed, dem har de faktisk også i de andre,« fortsætter Werge.

I dag tirsdag skal DJ's Forretningsudvalg drøfte, hvordan forbundet kan søsætte en bedre strategi for freelancerne.

»Vi skal tale om, hvordan vi kan iværksætte en moderniseret og opstrammet strategi for freelanceområdet. Vi har allerede en strategi, men der er noget, der tyder på, at den skal løbes over med tættekam. Det kan vi ikke bare sige, at vi er færdige med onsdag, for den slags tager den tid, det skal tage. Vi skal inddrage freelancerne, vi skal have de fastansatte med og hele det politiske lag i DJ, så der er fælles forankring i forbundet.«

Lige nu er det købers marked 

DJ vil også kigge på, hvordan andre fagforbund har håndteret udfordringen, da "DJ jo ikke er de eneste, der organiserer freelancere".

Er der noget om, at I gør mere for at sikre de fastansattes lønvilkår end freelancernes?

»Nej. Det kan jeg sige med belæg i den seneste overenskomst, nemlig den på DR. Der er også taget højde for freelancernes honorarer. Det er ikke altid, vi har held med at få vores krav igennem, og helt generelt er det lige nu købers marked,« siger Werge og fortsætter:

»Det er arbejdsgiverne, der sætter rammerne på en anden måde, end de kunne for fem eller 10 år siden. Men jeg vil sige, at freelancernes vilkår er kommet højere op i forhandlingerne, end de har været i mange år. Det gjaldt også den seneste dagbladsoverenskomst. Her havde vi et meget højt prioriteret krav om, at freelancernes forhold skulle forbedres. Det kom vi desværre ikke igennem med.«

»Jeg kan jo ikke tvinge folk til at blive«

Flere freelancere truer – blandt andet i debatten på freelancernes interne forum Ping-Pong – med at melde sig ud af DJ, fordi de ikke kan se, hvad I gør for dem. Hvad vil I gøre for at forhindre det?

»Vi vil øge synligheden og forsøge at forbedre kommunikationen. De skal opleve, at de bliver taget alvorligt. Jeg kan jo ikke tvinge folk til at blive, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at holde på dem.«

en artikel her på Journalisten.dk udtaler tillidsmand Frederik M. Juel fra Berlingske, at freelancernes vilkår allerede er med i overenskomsten på avisen. Ifølge avisens egen overenskomst skal Berlingskes freelancere have en timeløn, der er mindst på niveau med udgiften til en sammenlignelig fastansat.

Aftalen bliver bare ikke overholdt.

»Ledelsen har ufatteligt svært ved at finde tid i deres kalender, når vi skal forhandle freelance, det er simpelthen så svært. Jeg kunne rigtig godt bruge en sag omkring en freelancer, så vi fik afprøvet de paragraffer, der er i overenskomsten med hensyn til aflønning i lighed med en sammenlignelig fastansat,« sagde Frederik M. Juel til Journalisten.dk.

DJ vil føre sag – hvis nogen går forrest

Flere efterlyser en sag imod Berlingske for at se, om formuleringen om freelancerne holder vand rent juridisk. Har I tænkt jer at føre en sag?

»Vi vil ikke føre en sag på baggrund af artiklen, men hvis nogen kommer til os med en sag, som er egnet til at blive ført, så gør vi det. Det forudsætter bare også, at en freelancer føler sig så klemt, at vedkommende er klar til at stå frem i en sag. Det gør det ofte svært at føre sager, for folk er ikke altid villige til at blive eksponeret på den måde.«

Simon Staffeldt Schou, en af initiativtagerne bag freelancernes oprørsbrev, har sagt til Journalisten.dk, at der er ret få medunderskrivere hos aviserne i Berlingske Media.

Folk er jo netop bange for at stå frem lige præcis hos Berlingske, er det et problem?

»Det er da generelt bekymrende, hvis man i en medievirksomhed – eller i en virksomhed i Danmark generelt – har medarbejdere, der ikke tør sige deres mening. Og jeg er enig med Frederik M. Juel i, at det kunne være fint at få afgjort, hvor meget den passus på Berlingske i virkeligheden holder til,« siger Lars Werge.

Kommentarer
15
Tue Andersen Nexø
12.06.12 10:51
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Det er godt, hvis Lars Werge og DJ generelt bliver mere opmærksomme på freelancernes forhold, men det er altså lidt vagt bare at rede en strategi igennem med en tættekam. Må jeg foreslå, at I sender et signal ud til tillidsmændene på de forskellige aviser, og beder dem om aktivt at opsøge avisens forskellige freelancere, sådan så I kan få et overblik over de reelle lønforhold. Og at I også dem, der ikke (endnu) er medlem af Dansk Journalistforbund.

Må jeg også foreslå, at strategien derfra IKKE er at anklage hver enkelt af os, fordi vi underbyder de fastansatte, men derimod hjælpe os med at få bedre arbejdsforhold.

Endelig er jeg skeptisk over for idéen om en principiel retssag. Freelancere er ikke beskyttet af en ansættelseskontrakt; hvis vi stiller op til en retssag, ja, hvor mange opgaver får vi mon så tilsendt af vores redaktører? Det er, igen, at bede de mest udsatte medlemmer om at tage den største risiko - og at opføre sig, som om al initiativ skal komme fra freelancerne.

Det må være muligt at komme med nogle lidt mere kreative - og kollektive - strategier.

Fremhævet af Journalisten
Søren Thomsen
12.06.12 11:13
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Det er fint, at du vil pålægge dine kolleger (tillidsmænd) en masse arbejde. Hvem skal betale dem for det? Eller skal de gøre det i deres fritid? Måske en idé kunne være, at de freelancere, der ønsker det, kontaktede tillidsmændene på de medier, de sælger til.

Helt enig med dig i, at det er en dårlig strategi at anklage hver enkelt freelancer. Men det er helt fair at nævne, at freelancerne bestemt også har en stor rolle i den konsekvente underbetaling på nogle medier. Nogle gange kan man få det indtryk af diverse freelanceres indlæg på nærværende side, at det nærmest er DJ, der er årsag til den underbetaling. Det er tilladt at se sig selv i spejlet i ny og næ. Men enig: DJ skal hjælpe freelancere til bedre arbejdsforhold, ligesom de skal hjælpe alle andre DJ-medlemmer til bedre arbejdsforhold. Ingen nævnt - ingen glemt.

Du sår skepsis om et retssag, fordi du på forhånd frygter repressalier. Det er en god pointe og den skal man have in mente, inden man rækker hånden op. For der kan være konsekvenser ved at køre en retssag. Men det ændrer sådan set ikke på, at det er svært at køre en retssag uden forulempede. Og en retssag/voldgift vil afgøre, hvorledes teksten i aftalerne skal udlægges.

Du må gerne komme med et bud på en lidt mere kreativ/kollektiv strategi. Byd bare ind! Det er jo det, debatten er til for.

Fremhævet af Journalisten
Tue Andersen Nexø
12.06.12 11:45
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Altså, hele den her freelance-organisering omkring brevet i Politiken - underskriftsindsamling mv. - den har foregået i vores fritid. Så jeg har lidt svært ved at have det dårligt med at fagligt aktive fastansatte også skal løfte fingeren.

Selvfølgelig skal vi også se os selv i spejlet. Vi forhandler jo med vores redaktører om takster, og i al fald jeg siger nej til opgaver jævnligt, uden noget nævneværdigt resultat. Spørgsmålet er i mine øjne, hvordan vi gør den forhandling kollektiv og ikke individuel, for så længe den er individuel, ja, så har vi freelancere absolut ingen pondus. Her kan det i øvrigt ikke nytte noget, at DJ og dets medlemmer fokuserer for hårdt på, hvem der er medlemmer af netop denne fagforening. Mange freelancere er jo medlem af DM, og hvad så med dem?

Kreative løsninger? Det bedste ville selvfølgelig være, at vi blev en prioritet ved overenskomstforhandlingerne. Men selv synes jeg, DJ skulle kræve at der stod "freelancer" ved alle freelanceres bylines. Og at det i det mindste på nettet skulle offentliggøres, hvor meget de forskellige aviser har betalt for hver artikel. Dels fordi jeg tror denne kamp aldrig nogensinde bliver vundet, så længe vi opfatter freelancernes lønforhold som noget, der kun angår dem og deres redaktør. Og dels fordi, redaktører mm. så gerne vil bilde os ind, at det at skrive som freelancer på en måde bare er en reklame for vores individuelle brand og karrierre. Så lad den fungere sådan! Så kan alle vores artikler langt mere aktivt fungere som jobansøgninger ...

Men den idé står for helt egen regning. 

Fremhævet af Journalisten
Jeppe Villadsen
12.06.12 12:40
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Tue, du taler med særdeles klar røst for freelancernes vilkår.

Tak for det.

Jeppe 

Fremhævet af Journalisten
Jens Rossen
12.06.12 13:47
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Det er godt, at forretningsudvalget og hovedbestyrelsen kigger freelancestrategien efter.

Nok så vigtigt er det i den forbindelse at evaluere på de svigt, der fra forbundsledelsens side har været i forhold til den strategi, der senest blev vedtaget af delegeretmødet i 2011.

Og selvkritisk at spørge sig selv, hvorfor, freelancerne her mere end 35 år efter,at de begyndte at organisere sig som dengang en specialgruppe, stadig ikke fremstår som ligeværdige medlemmer af forbundet. 

Og hvordan kan jeg så sige, at vi ikke gør det. 

Jo. Det er rigtigt, at vi deltog i forhandlingerne på dagbladsområdet, og at krav om ordnede forhold for løstansattede rangerede højt på ønskesedlen blandt såvel os som blandt forbundets tillidsrepræsentanter.

Men det er også rigtigt at vores fastansatte kolleger stemte et resultat hjem, der ikke gav freelancerne et løft. Vores krav falder altid sidst i forhandlingen. Og såvel forhandlingslederne som de faglige konsulenter og ikke mindst tillidsrepræsentanter og fastansatte kolleger, synes det er i orden, at vi kommer hjem med et resultat, der ikke tilgodeser freelancerne.

Freelancerne blev ikke spurgt om deres holdning til overenskomsten på stemmesedlen, der var for fastansatte.

Og det selvom, vi gennem årene 2009 og 2010 har oplevet et reallønsfald på området, for den store gruppe af selvstændige freelancere, på omkring ti procent om året.

Det er ikke ligeværdigt.

Fastansatte får lavet lønstatistik hvert år, mens freelancernes, der er lidt mere kompliceret og dyrere at lave, kun laves hvert andet. Det har hovedbestyrelsen besluttet.

Men det kan undre, at når fastansattes lønstatistik udkommer på forbundets hjemmeside, beskrives lønudviklingen og gives kommentarer med på vejen af faglig afdeling, mens freelancernes massive lønnedgang både i kroner og i realløn er blevet forbigået i tavshed af såvel forbundsledelse, kommunikationsafdelingen og de faglige konsulenter. Her er ikke blevet perspektiveret.

Sagen er ellers klar. Hvis lønudviklingen fortsætter i samme nedadgående spiral som i 2009 og 2010, vil selvstændige freelanceres indtjening, der i dag er på 70 procent af en gennemsnitlig fastansats, allerede ved udgangen af 2013. være minimeret til halvdelen af en fastansats.

Og det er ikke ligeværdigt.

Dansk Journalistforbund er en fagforening, der har en lang række tilbud til freelancerne på hylderne og stiller med individuel hjælp, når vores medlemmer kommer i knibe. For eksempel får mange af os fra tid til anden hjælp til inkasso mod dårlige betalere og til at håndhæve vores individuelle ophavsret. Og jeg kan ikke forestille mig at være medlem andre steder.

Men lige præcis i forhold til at aftaledække freelanceområdet og vejlede freelancerne i at tage sig ordentligt betalt, har forbundet svigtet. Det er ellers det, der står øverst på de økonomisk svagest stillede freelanceres ønskeseddel. Det ved vi, for vi har spurgt.

Jeg håber meget, det lykkes forbundet at rette op på den fejl.

Mange hilsner

Jens Rossen

Medlem af hovebestyrelsen og tidligere formand for freelanceudvalget.

 

Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
12.06.12 16:43
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Kære Lars Werge

Så vidt jeg kan se, at det DJ, som forsøger at gøre os til branchens prügelknabe.

Nu handler det åbenbart om, at det er frelancernes egen skyld, og at DJs velbetalte, folkevalgte ledelse kan vaske hænder og snakke om tættekam og den slags vrøvl.

 Man kan ovenikøbet læse i en receptionsomtale af DJs direktørs 50 års fødselsdag, at DJ er blevet forvandlet fra et gammeldags forbund med fokus på løn- og arbejdsvilkår til det nye forbund med fokus på uddannelse og karriere.

Hvis det er tilfældet, må det jo være med opbakning fra DJs delegeretmøde, og så det burde have været omtalt stort i Journalisten.  

Man kan finde omtalen i venstre spalte på journalisten.dk. om nyt fra DJ. Den er skrevet af forbundets kommunikationschef Esben Ørberg.

Venlig hilsen

Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Sophie Engberg Sonne
12.06.12 20:19
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Det er glædeligt at høre, at DJ vil rykke freelanceres forhold lidt højere op på dagsordenen, alene det må vi jo tage som et tegn på, at DJ erkender problemet i den store lønforskel mellem fastansatte og freelancere. Det burde være lige løn for lige arbejde, det er det langt fra nu, hvor vi - oven i manglende ansættelsesgoder og manglende sikkerhed skal døje med urimelig underbetaling. 

En helt konkret mulighed for at skabe bedre lønforhold for os kunne være, at avisernes tillidsmænd fik indsigt i vores individuelle aftaler og mulighed for at sidde med ved forhandlingerne - det ville være et vigtigt skridt. At lade det være hver enkelt freelancers kamp er ærligt talt lidt en falliterklæring for forbundet - hvor blev solidariteten af? Vi freelancere betaler jo også medlemskontingent, og det gør vi ikke kun for at hjælpe de fastansatte til bedre arbejdsforhold. Og vi er ikke spor interesseret i at agere løntrykkere, tværtimod - det er i alles interesse at vores løn kommer til at korrespondere med de fastansattes, så de ikke underbydes.

Fremhævet af Journalisten
Katrine Sommer Boysen
13.06.12 07:43
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe
Et andet væsentligt aspekt er, at mange freelancere i dag ikke er selvstændige af lyst, men af nød fordi der ikke er mulighed for at blive fastansat. Derfor synes argumentet om, at vi bare kan sige nej til de tilbudte honorarer, også arrogant. For hvad er alternativet?
Fremhævet af Journalisten
Astrid Schou
13.06.12 10:10
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

@Katrine

Et alternativ kunne være at bevæge over på et arbejdsområde, hvor der - fra freelancerens synspunkt - er en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.

Jeg mener bestemt, at man skal forsøge at banke sine honorarer maksimalt op og også, at det er skidt at føle sig noget andenrangs i forhold til fastansatte kolleger. Men verden bevæger sig som bekendt hele tiden, og på dagbladsområdet foregår det i hæsblæsende tempo: Var det engang lukrativt, er det det bare overhovedet ikke mere og - tyder alt på - bliver det mindre og mindre.

Avisernes økonomi er jo skrumpet dramatisk siden de fede tider i 90´erne og i kølvandet på denne sørgelige udvikling antallet af jobs. Samtidig er der ikke bare kommet flere uddannede journalister til, men også markant flere journalister med andre uddannelser i bagagen, der meget gerne vil skrive for dagblade. Det gælder i øvrigt  også grupper som  (universitets)ansatte, hvis forskningsbevillinger  i langt større omfang end før afhænger af synlighed i medierne, for ikke at snakke om virksomhederne og deres plantede historier. At det er situationen, kommer næppe bag på nogen.

Med sådan en kamp om at få lov til at udfylde spaltemillimeterne, er det for mig at se begrænset, hvad selv en så stærk organisation som DJ kan gøre på området for freelancerne. En fagforening er vel dybest set - på godt og ondt - en karteldannelse, hvor man arbejder for så gode forhold som muligt for medlemmerne (insiderne) på bekostning af dem, der står udenfor. Og når der er masser af folk udenfor parat til at byde ind, så kan det vel ikke undre, at arbejdsgiverne vægrer sig mod faste aftaler.

Så er det nemmere for forbundet at gøre noget for de fastansatte. Mit gæt er, at de - gennemsnitligt set - bliver aflønnet over markedsprisen, ikke fordi de er blevet dårlige, men fordi markedet er ændret så dramatisk som skitseret ovenfor.  Det (stadigt relativt høje lønniveau) er der for mig at se to grunde til. Dels er det vigtigt for en avisredaktion at have en stabil kerne af fastansatte (med hukommelse) til centrale stofområder for den konkrete avis, så dagbladene kan ikke bare fyre hele holdet og erstatte dem med billige freelancere. Dels tager det tid for arbejdsgiverne at ændre på overenskomstaftalerne, også selv om markedet ændrer sig markant i deres favør. Som vi netop har set, kan en reallønsnedgang komme på tale i krisetider - men en løntilbagegang i kroner og ører: Det tror jeg, vil kunne udløse strejker og andre aktioner, og det er jeg temmelig sikker på, at arbejdsgiverne har stor respekt for. Var det ikke Berlingske, der engang var ved at bukke under i kølvandet på en strejke?

Som jeg ser det, må man altså som freelancer gøre op med sig selv, hvad man vil. Der er sjældent penge i at entrere med aviser, selv om man er vild med og god til at skrive og ved en masse om sit stof. Så det realistiske scenarie for de fleste er vel, at avisartikler er en con amore-ting.

Men at verden bevæger sig, betyder jo til gengæld så også, at der opstår muligheder andre steder. Det kræver så, at man er klædt på til at lave opgaverne der - og også  at finde  frem til dem. Her kan forbundet efter min mening med fordel optrappe sin indsats. Herunder eksempelvis også opgaver, hvor skrivning er en væsentlig del, men tvistet må en anden måde end i avisartikler.

Summa summarun: Jeg synes, at DJ skal bruge relativt flere resurser på at ruste freelancere og andre til gode forhold på fremtidens mediemarked og relativt mindre på et område som print-aviser. Også selv om det kan være noget af en udfordring, fordi sidstnævnte område spiller så stor en rolle i fagets selvforståelse.

 

 

Fremhævet af Journalisten
Anya Palm
13.06.12 11:19
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Enig med Tue Andersen Nexoe og andre. 

Isaer i pointen med, at det er farligt, hvis loenforhold skal vaere noget mellem den enkelte freelancer og redaktoererne. 

Det har ingen glaede af. Freelancerne har selvsagt ikke, fordi de staar meget svagere alene, og redaktoererne har heller ikke, fordi der ikke noedvendigvis er sammenhaeng mellem at vaere god til at vaere journalist og at vaere god til at forhandle. Det er altsaa ikke til at vurdere, hvad det er, man som redaktoer (ikke) betaler for, naar man goer indhug i freeelancebudgettet, paa den maade som det er idag. 

Lad os sammen faa styr paa freelancemarkedet - i den sidste ende laver vi bedre aviser af det. 

Vh

Anya Palm, freelancer i Bangkok 

Fremhævet af Journalisten
Johanne mygind
13.06.12 13:11
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe
Forestil dig at kommunerne, som i disse år i den grad fattes penge, besluttede sig til at udlicitere 75 procent af deres hjemmehjælp til honorar ansatte filippineren, som de lønnede fra gang til gang med en gennemsnitsløn på fx 62 kroner i timen og uden rettigheder i forhold til ferie, barsel, og pension. Mon ikke FOA ville råbe op?  Eller ville de acceptere at offentlig hjemmehjælp var "con amore" og foreslå filippineren at hun skulle sige fra eller finde bedre steder at tilbyde sin arbejdskraft? Deter reelt det som Astrid Schou foreslår skal være DJs svar på en tilsvarende situation på dagblade området. Måske har hun ret i at markedet har ændret sig så meget at DJ ikke længere kan stille krav. Det får mig til gengæld til at overveje hvorfor jeg egentlig skal være medlem, når jeg ikke er fast ansat? 
Fremhævet af Journalisten
Anne Lea Landsted
13.06.12 14:17
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

Jeg er enig med Johanne. Forbundet må se at få fingeren ud og kæmpe for freelancernes lønvilkår - lige nu har redaktørerne frit slag, og mange udnytter, at vi gerne vil være synlige. Som en redaktør sagde til mig: Jamen mange får job attraktive steder efter at have skrevet (næsten gratis, min fremhævning) for os - godt så.

Overvejer også medlemskab efter fire måneder som freelancer (har haft ubetalt orlov fra mit job som underviser) med masser af arbejde, men en løn, der kun dækker to af de fire måneder - det er simpelt hen ikke i orden, Werge.

 

Fremhævet af Journalisten
Skriv for- og efternavn
13.06.12 20:47
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

@Johanne

Ja, hvorfor kan Dennis med FOA, når Mogens ikke kan med DJ (konkret: avisartikelskrivende freelancere)? Det er min opfattelse, at den helt afgørende styrkefaktor i sådanne kampe er, om man har tilstrækkeligt mange af de potentielle arbejdstagere organiseret. Hvis ikke der havde stået masser af dygtige artikelskribenter med et godt øje til dagblade og hvæsset pen parat uden for DJs rækker, havde DJ befundet sig i en helt andet position, når det gælder om at stille krav til arbejdsgiverne på freelancernes vegne.

FOA er i dag i den situation, at det ikke myldrer med fillipinere, der lægger billet ind på at blive danske hjemmehjælpere. Men det er mit gæt, at fagforbundet faktisk er bekymret for, hvad der vil kunne ske, hvis fx østeuropæere (der jo har nemmere adgang til vores arbejdsmarked end asiater) i større stil skulle finde på at trække mod Danmark med et brændende ønske om en karriere i hjemmeplejen. Ligesom så mange andre fagforeninger for tiden: Deres indflydelse og styrke til at stille krav er generelt for nedadgående over næsten hele linjen og det skyldes ikke mindst stor tilførsel af uorganiseret arbejdskraft ;-(

Fremhævet af Journalisten
Astrid Schou
13.06.12 20:57
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe

 Hov, jeg må hellere gensende mit indlæg med navns nævnelse!

@Johanne

Ja, hvorfor kan Dennis med FOA, når Mogens ikke kan med DJ (konkret: avisartikelskrivende freelancere)? Det er min opfattelse, at den helt afgørende styrkefaktor i sådanne kampe er, om man har tilstrækkeligt mange af de potentielle arbejdstagere organiseret. Hvis ikke der havde stået masser af dygtige artikelskribenter med et godt øje til dagblade og hvæsset pen parat uden for DJs rækker, havde DJ befundet sig i en helt andet position, når det gælder om at stille krav til arbejdsgiverne på freelancernes vegne.

FOA er i dag i den situation, at det ikke myldrer med fillipinere, der lægger billet ind på at blive danske hjemmehjælpere. Men det er mit gæt, at fagforbundet faktisk er bekymret for, hvad der vil kunne ske, hvis fx østeuropæere (der jo har nemmere adgang til vores arbejdsmarked end asiater) i større stil skulle finde på at trække mod Danmark med et brændende ønske om en karriere i hjemmeplejen. Ligesom så mange andre fagforeninger for tiden: Deres indflydelse og styrke til at stille krav er generelt for nedadgående over næsten hele linjen og det skyldes ikke mindst stor tilførsel af uorganiseret arbejdskraft ;-(

Fremhævet af Journalisten
anders kjærulff
14.06.12 13:12
Re: Werge: I må ikke blive branchens prygelknabe
HØRT!
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen