Werge i kampvalg: Vi har kæmpet for medlemmerne

Formandskandidat og næstformand Lars Werge mener, at DJ har opnået vigtige resultater for freelancerne og har lagt spor til at kæmpe for overenskomster for kommunikatører. Han afviser kritik fra ny modkandidat

DJ’s næstformand, Lars Werge, hilser Berlingskes tillidsmand Uffe Gardel velkommen som konkurrent til formandsposten i DJ.

De to støder sammen i et kampvalg, som vil blive afgjort ved delegeretmødet sidst i april.

Men Lars Werge afviser, at Uffe Gardel med sine mærkesager bringer ret meget nyt i forhold til, hvad DJ’s ledelse allerede kæmper for:

»Vi har forskellige opfattelser af, hvad vi har gjort, og hvor vi er, men vores fokus er for mig at se ret beset det samme,« siger han til Journalisten.

Uffe Gardel annoncerede sit kandidatur fredag morgen.

Hans mærkesager er blandt andet flere faste aftaler for freelancerne, overenskomster for kommunikatører, stop med gratis arbejde for studerende og fokus på faste jobs til ledige, der ikke kan finde arbejde.

»Det er nødvendigt, at nogen tager arbejdet på sig og sørger for, at det bliver gjort. Jeg er fortvivlet over, hvor lidt DJ gør for medlemmerne,« sagde Uffe Gardel til Journalisten tidligere i dag.

Werge: DJ opnår hele tiden freelance-resultater

Men den udlægning deler Lars Werge ikke.

Når det gælder aftaler for freelancerne, arbejder DJ kontinuerligt og i overensstemmelse med den såkaldte freelancestrategi fra 2013 på at opnå resultater, mener han:

»Helt banalt har hovedbestyrelsen netop godkendt en ny aftale på TV 2, hvor forholdene for løst tilknyttede og vikarer samtidig er forbedret. Det samme sker på mange andre områder.«

Vi er anklaget for at glemme freelancerne, og det gør vi ikke.

Lars Werge

Resultatet af aftalen på TV 2 er bl.a., at startlønnen for de lavest lønnede freelancere stiger med mindst 5 kroner i timen, den årlige rundsum for afgivelse af videreudnyttelsesrettighederne er steget med lidt over 50 procent, og opsigelsesvarslet for freelancere, der ikke er funktionærer, er steget fra 3 til 4 måneder, står der i aftaleteksten.

Er fem kroner i timen et godt resultat?

»Det er en lille takstforbedring, ja. Men vi er anklaget for at glemme freelancerne, og det gør vi ikke,« siger Lars Werge.

Kommunikatørerne kortlægges

Han mener heller ikke, det er sandt, når Uffe Gardel hævder, at DJ har overset kommunikatørerne og deres vilkår i det faglige arbejde.

Tværtimod er strukturen i faglig afdeling lagt om, så en del af afdelingen udelukkende er dedikeret overenskomstarbejdet, siger Lars Werge:

»Faglig afdeling har brugt og bruger mange ressourcer på at kortlægge, hvor mange medlemmer DJ har på de forskellige arbejdspladser, og hvem vores forhandlingsmodpart er.«

Med andre ord lægger afdelingen de skinner, som forhandlingerne skal køre på i tiden, der kommer:

»Vi er i et territorium, hvor vi ikke har samme traditioner eller samme kendskab til modparten, som vi har på for eksempel dagblads- og tv-området, hvor vi er store,« siger Lars Werge.

Masser af medlemsarbejde i DJ

Uffe Gardel udtalte i sin kritik af DJ’s nuværende ledelse, at forbundet har været »paralyseret de seneste to år«, fordi planer om fusionen har taget al politisk fokus.

Heller ikke den opfattelse deler hans modkandidat til formandsposten.

»Der er ikke andet at sige, end at det bare ikke passer. Vi har politikudviklet og produceret strategipapirer. Vi kommer med en uddannelsesstrategi, en overenskomststrategi, en ligestillingsstrategi og en mediepolitisk strategi. Det er strategierne, jeg tager sigte på mellem delegeretmøderne.«

Har Uffe Gardel bare ikke forstået det arbejde, DJ gør?

»Vi fortæller ikke om alt det, faglig afdeling laver i det daglige, og jeg må tage det på min kappe, hvis vi ikke kommunikerer nok om de ting. Men forståelsen af, at DJ har været paralyseret, fordi vi arbejder for en fusion, er simpelthen ikke rigtig.«

Forståelsen af, at DJ har været paralyseret, fordi vi arbejder for en fusion, er simpelthen ikke rigtig.

Lars Werge

På enkelte områder så Lars Werge dog gerne, at DJ havde opnået bedre resultater, end tilfældet er. Det gælder blandt andet for de studerende, der arbejder gratis, og som Uffe Gardel ønsker at gå i brechen for.

»Det er ingen hemmelighed, at de studerende op til og på delegeretmøde gør en del ud af, at vi ikke har en aftale for kommunikationsstuderende. Det er ærgerligt, for jeg ville det gerne, men vi kunne ikke komme igennem med det. Forklaringen er lang og kringlet, men den rummer ikke, at vi ikke har forsøgt,« siger Lars Werge.

[[nid:33496]]

0 Kommentarer