Werge genopstiller

Lars Werge genopstiller som næstformand i DJ og har sagt den stilling op på Ekstra Bladet, som han har orlov fra

Lars Werge genopstiller som næstformand i DJ og har sagt den stilling op på Ekstra Bladet, som han har orlov fra

DJ's næstformand, Lars Werge, der blev valgt på delegeretmødet i 2011, har besluttet sig for at genopstille. Lars Werge har samtidig sagt den stilling op, som han har orlov fra på Ekstra Bladet. Opsigelsen blev sendt per mail og brev til Ekstra Bladet for to dage siden.

Lars Werge fortæller, at han gerne vil fortsætte arbejdet med at udvikle DJ i de voldsomme forandringer, der er i gang i øjeblikket i forbundet og i branchen i det hele taget, og at det er derfor, han har besluttet sig for at genopstille. Der er valg på delegeretmødet i april 2013.

»Jeg synes, vi er i gang med en spændende forandringsproces. Det vil jeg gerne have mulighed for at fortsætte med. Så må vi se, om der er nogen, der synes, at det er en god ide,« siger Lars Werge til journalisten.dk.

Har du nået det, du ville?

»Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Det er også derfor, jeg gerne vil fortsætte. Vi er i gang med en række ting, der er med til at ændre forbundets politik. Vi er i gang med at redefinere freelancestrategien. Vi har måttet erkende, at strategien ikke har fungeret. Det blev sat på spidsen i forsommeren med dagbladene, hvor der var interviews med tillidsfolk og chefer på de store dagblade, der kunne fortælle, at freelancerne ikke får ret meget i løn og har dårlige vilkår.«

»I forhold til overenskomstområderne så har vi på mange måder rigtigt gode overenskomster i DJ-regi. Men mange af overenskomsterne er indgået for en del år siden, hvor forholdene var anderledes i mediebranchen, end de er i dag. Hele konteksten rundt om vores branche er, at samfundet har ændret sig. Du kan kalde det en krisebevidsthed, som har en vis berettigelse i forhold til vores dagblade, som med enkelte undtagelser er i fald. Hvordan kan vi gøre noget for at sikre, at der fortsat er gode jobs på dagbladene – og jobs, der er omfattet af overenskomsterne?«

»Incitamentet for cheferne på dagbladene er, at man i højere grad køber varer uden for husene. Det er godt for vores freelancere, der leverer varerne, men et problem for dem, der er på dagbladene, fordi de bliver overflødiggjort. På den måde kæmper vi imod en udvikling, der risikerer at rykke vores løn og arbejdsforhold et hak nedad.«

DJ er i en proces, hvor der i stigende grad satses på nye medlemstyper, blandt andre kommunikatører.

»Det, at tale på alle medlemmers vegne – der er sikkert nogle, der mener, jeg ikke kan – men det vil jeg forsøge, og jeg vil forsøge at kende så mange medlemstyper som muligt. Det er klart, at det skaber udfordringer for organisationen, at vi bliver større. Vi får mere og mere travlt. Vi skal lægge arbejdsprocesser om.«

Og det skaber konflikter. Mellem journalister og kommunikatører og mellem fastansatte og freelancere. Hvordan håndterer I det?

»I forhold til freelancerne må vi erkende, at vi kan ikke gå ind og lave aftaler på vegne af selvstændige. Vi kan ikke lave en kollektiv aftale på vegne af en gruppe selvstændige. Det handler i høj grad om at fokusere dem hen på, at vi har en masse varer på hylderne i forhold til rådgivning.«

»Der var en bank, der for nyligt måtte skære, og de første, der blev fyret, det var hele kommunikationsafdelingen. Der mener jeg jo, at sådan som tingene ser ud nu, så er der jo netop brug for kommunikationsfolk.«

»Det peger hen på, at en anden vigtig opgave for os er at forklare for markedet, at det, som vores medlemmer kan, det er der stadig behov for. Det kan godt være, at det ikke er i klassiske avis- eller tv-stillinger. Men hvis man tænker det lidt bredere, så er der stadig masser af behov. Hele samfundet er gået i baglås i forhold til at investere. Man sparer op i stedet.«

»Meget er også et generationsspørgsmål. Vi er opdraget i en tid, hvor man var i den ene del af branchen eller den anden. Jeg synes, jeg fornemmer hos de yngre generationer, at de har en anden tilgang til det. De har ofte en erkendelse af, at de kommer til at arbejde med begge dele – både den journalistiske del og kommunikationsdelen – i løbet af deres karriere.«

Du har sagt din stilling på Ekstra Bladet op?

»Jeg mener ikke, at jeg kan tillade mig at holde på den i en tid, hvor Ekstra Bladet skal skære 18-20 stillinger. Det ville ikke være rimeligt. Så må jeg se, hvad jeg kan finde på, hvis jeg ikke bliver genvalgt.«

0 Kommentarer