Werge forsvarer fusion: Vi har ikke for lidt til fælles

Næstformand Lars Werge er overrasket over, at så få medlemmer af Kommunikation og Sprog angiver, at de arbejder med kommunikation. Men han mener alligevel, DJ og KS har nok til fælles til at fusionere. De yngre medlemmer, som er fremtiden for KS, har vi mere til fælles med, lyder det

Skal Dansk Journalistforbund fusionere med Kommunikation og Sprog? Det er DJ’s ledelse lige nu ved at undersøge. Men DJ-toppen har de seneste dage af en række medlemmer fået hård kritik for en lukket proces, misinformation og topstyring her på Journalisten.dk.

Grundlæggende spørger flere medlemmer: Har vi i virkeligheden nok til fælles?

Debatten har tidligere været dækket af Journalisten i artiklen "KS har flere sekretærer end kommunikationsfolk".

Journalisten har spurgt DJ’s næstformand, Lars Werge, der er en af tilhængerne af fusionen. Han afviser, at ledelsen har lagt for meget vægt på fordele og for lidt på ulemper i sine undersøgelser af mulighederne for fusion, ligesom han afviser, at det er sket i kommunikationen til medlemmerne.

Flere føler sig ikke ordentligt informeret af DJ's ledelse, og de føler ikke, at jeres dagsorden med fusionen stemmer overens med den, de er blevet lovet. Har I så løftet opgaven ordentligt?

»Vi diskuterede på sidste møde i hovedbestyrelsen, at vi har fået kritik for ikke at informere godt nok. Den kritik har vi taget til os, og derfor har vi lagt en masse ud på vores hjemmeside. Men det er også vigtigt at sige, at delegeretmødet netop åbnede for, at hovedbestyrelsen skulle researche på det her og vende tilbage,« siger Lars Werge.

»Vi er i en undersøgende fase, hvor der selvfølgelig er ting, der kan lægges frem og bliver det. Men det er ikke et plenum-researcharbejde, vi er i gang med.«

Er I så gode nok i dag til at informere medlemmerne om fusionsarbejdet?

»Ja, det synes jeg. Men jeg tager til efterretning, at der er nogle, der ikke synes det.«

 

Kritik fra flere medlemmer

Kritikken bunder blandt andet i, at tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel har kigget i KS’ lønstatistik. Her fremgår det, at kun en lille del af KS-medlemmerne opgiver arbejdsområder, der i dag kunne være med i DJ. Uffe Gardel skriver:

”Det ser altså ud, som om K&S ikke alene har mange sjove titler; de har altovervejende sjove titler, som ligger helt uden for medie- og kommunikationsverdenen.”

Uffe Gardel fastslår i debatten, at han tidligere var tilhænger af fusionen, men nu har fortrudt:

”Vi tog bare fejl: KS har meget, meget lidt med kommunikation at gøre, trods sit navn – og det tror jeg er kommet bag på os alle.”

Journalisten har tidligere beskrevet, at ordet journalist ikke er med i DJ og KS' udkast til visionspapir.

Andre debattører er også skeptiske.

Michael Jensen skriver:

”Det virker til, at denne fusion er knap så gennemtænkt som hidtil antydet af forbundsledelsen. Det er virkelig ubegribeligt for mig, hvorfor ledelsen vil have os lagt sammen med en fagforening, hvoraf flertallet laver administrativt arbejde.”

Thomas Hebsgaard understreger, at han mener DJ's medlemmer i dag har meget til fælles – og meget mere, end med KS' medlemsskare.

”En væsentlig årsag er utvivlsomt, at forbundets medlemmer – trods meget forskellige titler – kan nogenlunde det samme: Vi kan opdage og vinkle gode historier og fortælle dem i tekst, lyd, billeder, talte ord etc. De evner har en graverjournalist, en kommunikationsmedarbejder og en content marketing-mand til fælles, og derfor er det muligt for en graverjournalist at skifte karrierespor og blive content marketing-mand eller kommunikationsmedarbejder. Men hvad de to rent fagligt har til fælles med en direktionssekretær, en sælger og en sagsbehandler, er uhyre svært for mig at få øje på.”

”Jeg synes, det er forstemmende, at man ikke kan få et eneste konkret svar ud af forbundsledelsen om, hvad formålet med det hele er," sammenfatter han.

Werge: Vi har mere til fælles med yngre KS-medlemmer

Journalisten har tidligere beskrevet kulturforskellene i de to forbund.

Lars Werge er uenig i, at DJ og KS har for lidt til fælles til at fusionere.

»Hvis du tager det nuværende billede af, hvad de opgiver som det, de laver, så overrasker det også mig, at der ikke er flere, der laver kommunikation. Men omvendt – når vi får at vide af KS, hvad de yngre medlemmer studerer, er der ingen tvivl om, at KS er i en forandringsproces. Mange i dag skriver chefsekretær og translatør og så videre, men mange yngre medlemmer kommer fra de kommunikationsstudier, vi også selv i lang tid har forsøgt at rekruttere fra,« siger han.

Så du anerkender, at vi i dag ikke har så meget til fælles, men på grund af de yngre generationer kommer til at have det?

»Ja, det er mit udgangspunkt for, hvorfor jeg synes, vi skal gå videre med denne her proces. En anden måde at tiltrække de medlemmer på er i en åben konkurrence, og der har vi så valgt denne strategi i denne omgang. Vi vil hellere øge samarbejdet med KS.«

Er det ikke lidt mærkeligt at fusionere med nogen, man ikke har nok til fælles med, kun fordi man forventer at få det?

»Jo, det kan man sige. Man kan også kalde det rettidig omhu. Vi har i DJ i dag en meget forskelligartet sammensætning, vi har mange medlemmer, som laver noget meget forskelligt og ligger forholdsvis langt fra journalistik.«

Men er der ikke længere fra os til KS’ medlemmer, end der er internt mellem medlemmerne i DJ?

»Jo, og vi kunne også tage en åben konkurrence med KS om de medlemmer, vi synes er rigtig lækre. Det kan også være, vi gør det, hvis vi ikke beslutter at fusionere.«

 

Werge: DJ har også i dag mange fagligheder

Lars Werge mener, de faglige forskelle kan rummes i et forbund, der er bygget omkring det, han kalder "klubhuse".

»Allerede i dag har DJ flere fagligheder, ikke én. Mit mål er at skabe forskellige klubhuse i DJ, hvor de forskellige identiteter trives rigtig fint,« siger han.

Hvad er det så, der binder de klubhuse sammen?

»Det er så det mere overordnede. Vi er en organisation, der varetager medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, om de er ansatte eller selvstændige, eller hvad de er. Og så er der nogle faglige identiteter ved siden af. En del af diskussionen lige nu er, hvordan det overordnet skal være. Nogle taler om en overbygning, andre om søjler eller grupperinger. Det er ikke besluttet.«

Ærligt at ledelsen er for en fusion

Dansk Journalistforbund har i november 2013 fremlagt de første arbejdspapirer om fusionen.

Ved delegeretmødet blev det besluttet, at DJ skulle undersøge mulighederne for en fusion. I får kritik for snarere at undersøge fordelene. Hvad er ulemperne?

»De er at kombinere to ganske forskellige kulturer, for eksempel demokratiopfattelserne i de to organisationer. Kontingentstrukturer, aktivitetsstrukturer og så videre er i DJ bundet op på lokale og regionale netværk. Men jeg ved ikke, om det er deciderede ulemper, for det er ikke helt belyst endnu.«

Lars Werge understreger, at det er både åbenlyst og ærligt, at DJ’s ledelse er for en fusion og fortæller det.

»Det er klart, at det er jo os i ledelsen, der har pitchet ideen om en fusion. Vi synes faktisk, det giver mening og er en god ide. Jeg tror ikke, at nogen, der følger debatten, er overraskede over, at der er tilhængere af fusionen i DJ’s forbundsledelse. Men jeg synes også, vi i det, der ligger på fusionssiden på journalistforbundet.dk, viser, at der belyses en række ulemper.«

Journalisten har tidligere dækket vedtagelsen af det ændrede fusionsmandat, hvor det understreges, at både fordele og ulemper skal belyses.

Lars Werge mener ikke, DJ har fokuseret for meget på fordele og for lidt på ulemper i kommunikationen af fusionen til medlemmerne indtil videre.

Uffe Gardel mener, I har fortalt delegeretmødet noget andet om KS medlemmerne end det, han nu ved. Har I fortalt noget, som ikke er rigtigt, om medlemssammensætningen?

»Det er i hvert fald ikke noget, der er sket bevidst. Vi har i dag et bedre kendskab til medlemssammensætningen, end vi havde dengang. Ved delegeretmødet præsenterede vi en overordnet vision om, at fusion kunne være en god ide. Det blev besluttet at undersøge nærmere. Så viser det sig, at tingene har en anden sammensætning, nogle andre farver eller stukturer end det, vi måske havde troet. Men delegeretmødet gav os netop opbakning til at undersøge det nærmere.«

Er du blevet overasket over, at vi har så lidt til fælles i forhold til arbejdsområder?

»Måske over nogle af detaljerne, men jeg er ikke blevet overrasket på en måde, der gør, at jeg ikke stadig synes, fusionen er en god ide.«

Er der noget, I vil gøre anderledes fra nu?

»Nej. Det er fint, at der er en række af vores medlemmer, som kommer med nogle hip til os om at stramme op, kommunikere om ulemperne og så videre. Selvfølgelig lytter jeg til det, der bliver sagt af vores medlemmer, som er gået ind i debatten, men jeg lytter lige så meget til delegeretmødet, der har sagt, at vi skal komme på Fagligt Forum med en midtvejsredegørelse. Der vil vi få flere signaler på det. Jeg er ikke i en situation, hvor jeg synes, vi skal stoppe processen. Det ville ikke være fair over for delegeretmødet.«

Journalisten har to gange interviewet formændene for de to forbund om baggrunden for fusionen: Du kan læse interviewene her:

Interview fra

Interview fra december 2013.

Interview fra marts 2013.

Lars Werge har efter interviewet her blev lavet torsdag meldt sig i debattråden på Journalisten.dk. Du kan læse hans indlæg her.

2 Kommentarer

Torben Duch Holm og Bent Stenbakken
9. DECEMBER 2013
Fusion – til fordel for hvem?
Fusion – til fordel for hvem?
I al stilfærdighed bliver der - og sikkert uden at mange DJ-medlemmer er opmærksomme på det - i en række arbejdsgrupper arbejdet med at forberede en fusion mellem Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog.
Fagligt Forum skal i april 2014 diskutere fusionen, og delegeretmøde 2015 skal så endelig tage stilling.
Senest har du i Journalisten (nr. 14., 27.november) kunnet læse et stort formandsinterview mellem de to frontfigurer, Mogens Blicher Bjerregård, DJ og Per Lindegaard Hjorth, KS.
Der bliver talt meget om faglig identitet i interviewet, og der er da også rigelig grund til at sætte fokus på det.
For hvorfor skal et rimeligt stærkt forbund som Dansk Journalistforbund egentlig fusioneres med Kommunikation og Sprog?
Derfor et par spørgsmål til vor DJ-formand.
Kære Mogens Blicher Bjerregård.
Hvordan forestiller du dig, at det vil styrke forbundet, når vi nu får direktionssekretærer og tre-sprogede korrespondenter som medlemmer af DJ?
Hvad sker der i kredsene, når vi får alle disse nye medlemmer. Så vidt jeg har forstået det, vil min Kreds 6 få et flertal af KS-medlemmer – er det så dem, der skal tage fagpolitisk stilling til spørgsmål som offentlighedslov og ophavsret?
KS organiserer også chefer – altså har medlemmer, der kan hyre og fyre, modsat Dansk Journalistforbund.
Hvordan vil Dansk Journalistforbund stille sig, hvis et af deres nye KS- medlemmer fyrer en kollega?
Er det muligt at føre en stærk, aktiv fagforeningspolitik, når det nye forbund både skal organisere arbejdstagere og chefer?
I formandsinterviewet (Journalisten (nr. 14., 27.november, 2013, s. 33) giver Per Lindegaard Hjorth, KS, følgende bud på løsning af en sådan konflikt.
”Der tager vi altid sagen for den svageste part, typisk medarbejderen, og så kobler vi en advokat på den anden part. Det er jo en konflikt, der kan opstå.”
Altså forbundsstøtte til det organiserede medlem og advokatstøtte til det organiserede chef-medlem, som har fyret – er det en fremgangsmåde, som du som formand forestiller sig skal være gældende i det nye fusionerede forbund?
Med venlig, fagpolitisk hilsen
Torben Duch Holm, tillidsmand, Nordjyske Medier, Aalborg
Bent Stenbakken, arbejdsmiljørepræsentant, Nordjyske Medier, Aalborg
Uffe Gardel
9. DECEMBER 2013
Det som skræmmer mig vildt,
Det som skræmmer mig vildt, Lars Werge, det er at I hele tiden ændrer forklaring.

Først hed det sig, at fusionen skulle gøre det muligt for os at gå ud at overenskomstdække kommunikationsområdet.

Da I så blev mødt med den indvending, at vi jo bare kunne se at komme i gang med den overenskomstdækning, eventuelt i et samarbejde med KS, så fik vi en ny forklaring: Nu skulle fusionen sikre at vi kunne holde kontingentet i ro.

Men da nogle af os så indvendte, at de nye medlemmer fra KS jo også betyder nye udgifter, så fandt I frem til en tredje forklaring, og det er så den vi får i interviewet her: Vi skal have fat i KS’ studentermedlemmer.
Jeg bryder mig heller ikke om dén forklaring, for studerende er ikke dummere end andre mennesker, og de vil søge derhen, hvor deres interesser varetages bedst. Det er næppe i et forbund, som for 85 procents vedkommende består af chefsekretærer, sagsbehandlere og oversættere.

Jeg tror ikke at I har løjet for os – hverken på delegeretmødet eller senere. Men jeg tror at I er ramt af et fænomen, der kan angribe selv de bedste journalister eller videnskabsmænd: Man får overbevist sig selv om en bestemt vinkel eller teori. Og så jagter man dén vinkel og dén teori, og hver gang virkeligheden modsiger én, bliver man bare endnu mere indædt.

Kære forbundsledelse, kom ud af jeres blinde vinkel og luk denne her fusionsproces ned. Men gør det stille og roligt og på en ordentlig måde, så vi ikke ender med at blive uvenner med KS. Det skulle vi også gerne undgå.

De venligste hilsner fra en forhenværende fusionstilhænger
Uffe Gardel, tillidsmand på Berlingske