Werge: Digital nulmoms bør føre til flere journalister

EU har i dag banet vejen for, at digitale medier fremover kan kæmpe på lige momsvilkår med de trykte konkurrenter. EU’s medlemslande får nemlig fri bane til at indføre digital nulmoms. DJ-formand forventer, at det betyder jobs til flere journalister

Dele af mediebranchen kan nu se frem til flere penge mellem hænderne. For i dag besluttede EU-landenes finansministre at give grønt lys til helt eller delvist at nedsætte momsen på digitale publikationer. Det skriver Mediawatch

I Danmark betyder det, at der nu er fri bane til at indføre momsfritagelsen på de digitale nyhedsmedier. For netop det lagde regeringen og Dansk Folkeparti op til i medieforliget, hvis der vel og mærke ville komme en hjemmel i loven til det. 

Den opadvendte tommelfinger fra EU får Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, til at håbe på bedre vilkår for journalister i fremtiden.
”Jeg forventer, de digitale nyhedsmedier ansætter flere journalister. Det vil have en afsmittende effekt på kvaliteten, og der vil komme et bedre arbejdsmiljø, fordi vores kolleger alt andet lige vil få lidt bedre tid til at lave deres arbejde,” siger han.

DJ-formand forventer, at branchen giver tilbage

Lars Werge forventer, at de nye vilkår kan smitte af på DJ’s overenskomster.

”I de år, hvor det er gået tilbage i mediebranchen, har vi i forbundet været lydhøre over for branchens krav om, at vi skulle holde igen med løn- og overenskomstforhandlinger,” siger Lars Werge.

”Så hvis de får bedre vilkår, må vi jo omvendt kunne forvente, at de for eksempel vil se på overenskomstforhandlinger på en anden måde end før,” siger formanden.

Ingen bid af kagen til de digitale magasiner

Den del af medieforliget, der omhandlede nulmoms, gjaldt dog kun de digitale nyhedsmedier – og altså ikke digitale magasiner.

Til Mediawatch siger administrerende direktør for Egmont Publishing, Klaus Høeg-Hagesen, at dagens EU-melding giver en mulighed for at overbevise de danske politikere om, at momsfritagelsen også bør gælde digitale udgivere af magasiner. 

Lars Werge er enig i, at momsfritagelsen også bør gælde de digitale magasiner.

”Man kan jo alligevel finde ting i de digitale nyhedsmedier, som man også kan finde i magasinerne. For eksempel underholdnings- og forbrugsstof,” siger han.

0 Kommentarer