Werge: Derfor skærer vi i Journalisten

Hver fjerde udgave af Journalisten skal skæres væk, foreslår DJ's ledelse. Det handler om at spare penge, siger næstformand Lars Werge til Journalisten.dk. Men medlemmerne vil føle, de får mere journalistik, fordi Journalisten kan bruge mere tid på nettet, mener han.

Hver fjerde udgave af Journalisten skal skæres væk, foreslår DJ's ledelse. Det handler om at spare penge, siger næstformand Lars Werge til Journalisten.dk. Men medlemmerne vil føle, de får mere journalistik, fordi Journalisten kan bruge mere tid på nettet, mener han.

Dansk Journalistforbunds holder et afgørende møde i næste uge. Her skal Hovedbestyrelsen diskutere forbundets budget og en ny kommunikationsstrategi.

Forud for mødet har Forretningsudvalget, der består af formand og næstformand plus tre øvrige HB-medlemmer, fremlagt en række forslag.

Et af dem er at skære hver fjerde udgave af Journalisten væk, så det trykte blad udkommer 15 gange mod 20 i dag. Det vil indbringe 400.000 kroner til DJ's budget, fratrukket 250.000 kroner til at udvikle et 'tablet-univers'.

Samtidig foreslår Forretningsudvalget, at nogle af de mandetimer, der frigøres ved at skære hvert fjerde blad væk, skal bruges på at styrke Journalisten.dk.

Journalisten.dk har spurgt næstformand Lars Werge til tankerne bag forslaget, som han er en af hovedmændene bag. 

Hvorfor skal der skæres i Journalistens udgivelsesfrekvens fra 20 til 15?

»Det handler om økonomi. Det er ingen hemmelighed, at vi i forbundet debatterer, hvordan vi kan fastholde serviceniveauet og den tætte berøring med medlemmerne, uden de skal betale mere i kontingent. Vi er ikke i krise, men det risikerer vi at komme, hvis ikke vi gør noget. Derfor har vi kigget på alle poster, og kommunikation – herunder især Journalisten – er en af de vigtigste, men også dyreste, poster.«

Lars Werge afviser dog, at det vil svække Journalisten, at bladet udkommer færre gange årligt. Måske tværtimod.

»Vi skærer ingen stillinger. I skal lave færre blade, så alt andet lige får I enten mere tid til at lave bladene, eller til at udvikle journalistikken på nettet. Vi tror ligesom resten af medieverdenen på, at der er rigtige gode muligheder i journalistik på nettet, og derfor opfordrer vi i indstillingen til, at nyhedstrykket på Journalisten.dk øges. Jeg mener, vi har et virkelig godt brand i det site, som er nyhedsførende i mediebranchen.«

Bør DJ blande sig i, hvordan Journalisten skal prioritere de mandetimer, der måtte blive frigjort ved de færre blade?

»Jeg synes godt, vi kan udtale en forventning om, at noget af det, der har ligget i magasinet, bliver flyttet over på nettet. Jeg vil gerne garantere, at vi ikke kommer og siger 'I skal skrive en historie mere, inden I går hjem'. Men der er ikke noget galt i, at vi som bladbestyrelse anbefaler noget. Hvis redaktøren så vurderer, at det ikke kan lade sig gøre, eller hvis ressourcerne skal bruges på noget andet, eksempelvis nye platforme, så tager vi det til efterretning.«

I indstillingen fra Forretningsudvalget står: "Formålet med denne beslutning er ikke at beskære DJ's journalistik, men at øge den."

Hvordan øger man journalistikken, når man fjerner ressourcer snarere end at føje flere til?

»De ressourcer, vi fjerner, går fra distribution og tryk. De går ikke fra Journalisten. Når vi lidt kækt skriver, at vi vil øge journalistikken, så er det med forventningen om, at vi vil se et endnu bedre Journalisten.dk plus en satsning på andre platforme, fx tablets, mobil eller web-tv.«

Er der så ikke snarere tale om at 'flytte' end at 'øge' journalistiske ressourcer?

»Mange vil opleve, at vi øger journalistikken, fordi der er kortere distributionstid på nettet. Jeg tror, at medlemmerne vil opleve, at Journalisten som mediehus leverer mere for kontingentkronerne.«

Er der drøftelser i gang i forhold til at ændre frihedsbrevet?

»Nej. Nu skal vi have debatten i næste uge, og det er sandsynligt, at nogle vil sige, at vi trænger til at opdatere frihedsbrevet på nogle områder. Men jeg ville blive meget overrasket, hvis det bliver foreslået at lave grundlæggende ændringer i det. Jeg vil aldrig tale for, at vi ændrer frihedsbrevet, som man har gjort i andre organisationer, for eksempel i forhold til Sygeplejersken,« siger Lars Werge og fortsætter:

»Vi opfatter det som en vigtig del af DJ, at vi har et frit og uafhængigt fagblad. Journalisten er jo en del af vores brand. Vi skal ikke blande os i, om I skriver det ene eller det andet. Vi blander os kun i budgettet, og så kan vi hyre og fyre redaktøren.«

Derfor mener Lars Werge også, at Hovedbestyrelsen skal blive bedre til ikke at forsøge at påvirke Journalistens linje.

»Vi skal i højere grad se os selv som en bladbestyrelse. Det betyder, at vi skal blive bedre til at se på det samlede output, og ikke sidde som repræsentanter for den og den nichegruppe og sige 'I skriver for lidt om os'. Det skal vi hæve os over, og det skal vi overbevise Hovedbestyrelsens medlemmer om,« siger Lars Werge.

Det lyder ikke som om, du mener, det lykkes i dag..?

»Jeg synes ind imellem, vi skal være bedre til at træde et skridt tilbage i stedet for eksempelvis at blande os i debatter på Journalisten.dk. Vi skal tænke på, at det har en anden vægt, når et HB-medlem henvender sig til redaktionen med ønske om et eller andet. Jeg har også i min tid blandet mig i debatterne, og det er nok et tegn på, at vi alle kan blive klogere.«

Lars Werge nævner sin egen tid som tillidsmand på Ekstra Bladet som eksempel.

»Jeg kunne godt ind imellem synes, at Journalisten kun skrev smuds om os. Når man så møder dem, der har skrevet de ting, på trappen i forbundet, så kan man godt komme til at lægge et pres. Det skal man ikke som HB-medlem, selvom man har lyst til det. Jeg siger det for at understrege, at der hverken fra min eller Hovedbestyrelsens side er et ønske om at sidde tungere på Journalisten.«

Journalisten.dk følger frem til mødet i næste uge op på de indstillinger, der skal debatteres.

10 Kommentarer

Signe Højgaard
17. NOVEMBER 2011
Re: Werge: Derfor skærer vi i Journalisten

Kære Lars Lindskov

Mine følelser for DJ bliver bestemt ikke varmere af et så patroniserende svar fra et hovedbestyrelsesmedlem. Måske er det ikke så mærkeligt, at I har svært ved at holde på de unge kvinder i DJ's øverste organ.

https://journalisten.dk/kvindefald

Derudover vil jeg gerne have mig frabedt dine gætterier om, hvad jeg føler for mit fagforbund. Men hvis det er, fordi du fisker efter ros af forbundet, vil jeg da mægtig gerne fremhæve den særdeles kompetente og engagerede rådgivning og service, som forbundets ansatte leverer. Den indsats fortjener de ansatte alt mulig ros for. Jeg er derudover også stolt af at være medlem af en fagforening, der forsvarer pressefriheden globalt og nationalt.

Men jeg er ikke stolt at at være medlem af et fagforbund for journalister, som skærer i den frie journalistik og samtidig opruster voldsomt på den styrede kommunkation. Nu har forbundsledelsen jo afvist at fremlægge forslagene til omprioritering på nettet, men ud fra nyhedsartiklerne her på Journalisten.dk kan jeg forstå, at I vil bruge 700.000 på et nyhedsbrev om kommunikation, hvor den politisk valgte formand skal være ansvarshavende chefredaktør. Hvorfor ikke ansætte en person mere til Journalisten og give vedkommende en særlig forpligtelse til at dække kommunikation på både hjemmesiden og i bladet? - En person som kan nyde godt at det redaktionelle miljø på journalisten og af Journalistens frihedsbrev.

 Hvis sidste fagfestival gav et underskud på 700.000 kroner, så vil jeg da gerne vide, hvordan det beløb så kom til at optræde?

Dit svar omkring Fagligt Forum bekræfter mig blot i, at der blev fyret rigtig mange penge af på en aktivitet, der ikke tjener noget synderligt formål.

Og så håber jeg da, at Journalisten.dk vil bringe en oversigt over,  hvad fødselsdagspuljen på en halv million blev brugt til. Jeg håber sandeligt, at det var mere værd end fem numre af Journalisten.

Venlig hilsen

Signe Højgaard

Medlem af Dansk Journalistforbund 

Lars Lindskov
16. NOVEMBER 2011
Re: Werge: Derfor skærer vi i Journalisten

Kære Signe

 

Tak for et dejligt varmt indlæg. Muligvis skyldes min lidt anderledes holdning, at jeg er nogle måneder ældre end dig, men jeg er kommet ud over at elske et blad – den slags ord gemmer jeg til mennesker, men jeg holder meget af blade – og specielt at Journalisten. Jeg synes det er et fremragende blad og jeg holder meget af den stoflighed, der er i trykte blade – jeg holder også meget af tålmodigheden. Bladet venter på mig i stakken og er ikke flygtigt, som alle nyhederne på nettet

 

Dine varme følelser gælder åbenbart ikke DJ som organisation og man kan næsten opfatte dit indlæg, som om DJ´s vigtigste opgave er at udgive et mediemagasin. Det er heldigvis ikke tilfældet. DJ er jo en levende demokratisk fagforening og det med demokratiet er faktisk vigtigt at holde sig for øje. DJ´s øverste myndighed er delegeretmødet, som afholdes hvert andet år – tidligere hvert år. I stedet holdes Fagligt Forum i de år, hvor der ikke holdes delegeretmøder og med det helt oplagte formål at udvikle DJ – det kan man ofte gøre, når der ikke skal træffes beslutninger eller være valg – det er i hvert fald, hvad DJ´s øverste myndighed - nemlig delegeretmødet har besluttet. Fagligt Forum er altså for delegerede, som er valgt af deres kolleger i diverse forsamlinger og det er jo en form for tillidsvalgte, som du omtaler – men alle er valgte med henblik på netop Fagligt Forum – som i øvrigt bliver væsentligt billigere næste gang, da hele DJ´s budget og regnskab er gennemgået med en tættekam – men de gode kolleger som vil bruge tiden på DJ´s udvikling skal naturligvis både sove og have mad.

 

DJ er blevet lidt voksen i år – nemlig 50 år. Der har været mange forslag om planerne. Fra ingenting til en stor fest. Resultatet blev mere aktivt end din ”ligegladhed” – nemlig en aktivitetspulje, hvor medlemmerne kunne komme med idéer til at lave diverse tiltag på kryds og tværs – og tænke nyt. Det var der faktisk mange der gjorde og der har været mange spændende aktiviteter (nogle af arrangørerne havde vist gerne set det omtalt i Journalisten….) Kort sagt valgte DJ, Gl.Strand ikke at fejre sig selv, men gjorde det muligt for medlemmerne at fejre sig selv og hinanden.

 

Sidste Fagfestival gav ikke et underskud på 700.000 kr. – det er dårlig research.

 

Det er dejligt, at du også er glad for Journalisten.dk, som netop kan blive styrket med besparelsen på papir og porto, da forslaget jo netop ikke vil spare på de redaktionelle udgifter, men tværtimod skabe nye muligheder på forskellige platforme i fremtiden.

 

I al fredsommelighed

Lars Lindskov

Medlem af FU/HB

 

 

 

 

 

Signe Højgaard
16. NOVEMBER 2011
Re: Werge: Derfor skærer vi i Journalisten

Kære forbund

Som tidligere ansat på Journalisten har jeg selvfølgelig et særligt forhold til bladet, og det er mine holdninger naturligvis farvet af. Jeg kan lige så godt gøre det klart med det samme, at jeg ikke kun kan argumentere rationelt. Det handler også om følelser.For jeg elsker det blad. Det er i Journalisten og på Journalisten.dk, at jeg får den bedste indsigt i, hvad der foregår bag murene på andre medier. Det er her, vi har branchens bedste debatter. Det er her, jeg følger med i udviklingen i branchen.

Jeg vil opfordre Hovedbestyrelsen om at besinde sig og finde andre steder at skære. Må jeg for eksempel foreslå Fagligt Forum, som sidste gang kostede en million kroner at afholde?
Et to-dages arrangement for tillidsvalgte, hvor der ikke bliver truffet en eneste beslutning. Selv om der hentes tillidsfolk ind fra nær og fjern, som bespises og indkvarteres på byens hoteller, er mødet uden beslutningskompetence. Men det koster alligevel en million kroner at afholde. https://journalisten.dk/pingpong-i-pauseparlamentet

Eller hvad med den halve million, som DJ afsatte til at fejre forbundets 50 års jubilæum? Det er godt nok mange lagkager og numre af Journalisten, man kan få for den pris. Det kan godt være, at det betyder noget for folk med daglig gang på Gammel Strand om forbundet er 49 eller 50 år gammelt. Men jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg vil hellere have mit blad.https://journalisten.dk/dj-afsaetter-en-halv-mio-kroner-til-50-ars-jubilaeum

Eller hvad med en strammere styring af økonomien på Fagfestival, der sidste gang gav et underskud på 700.000 kroner? https://journalisten.dk/fagfestival-gav-underskud-ambitionsniveauet-saenkes

Jeg er sikker på, at der tilsvarende er andre oplagte steder at skære i budgetterne, før Hovedbestyrelsen skærer i et af forbundets mest populære tilbud til medlemmerne.

Venlig hilsen

Signe Højgaard

Ib Jensen
15. NOVEMBER 2011
Re: Werge: Derfor skærer vi i Journalisten

For en hel masse medlemmer er Journalisten den eneste fortløbende kontakt, vi har med Forbundet. Og for mit eget vedkommende en af de sidste grunde til at være medlem.

Jeg abonnerer troligt på nyhedsbrevet, og orienterer mig både på iPhone og iPad, men den elektroniske version har slet ikke den værdi for mig, som den trykte version har. Og det gælder både for Magasin K og for Journalisten.

I de læserundersøgelser, som inden for en relativt kort tidshorisont har været foretaget på begge udgivelser, mindes jeg ikke at være spurgt om, hvorvidt jeg vil foretrække magasinet i elektronisk form.

Vi har et af de bedste fagblade i det danske medielandskab, lad os få det ind ad brevsprækken lidt oftere. Og spar så et andet sted. Jeg er sikker på, at medlemmerne kan pege på alternative besparelsesmuligheder, hvis Lars Werge vover at lægge spørgsmålet ud til debat.

 

Øjvind Hesselager
14. NOVEMBER 2011
Re: Werge: Derfor skærer vi i Journalisten

Kære Signe

Jeg har spurgt Dansk Journalistsforbunds ledelse om de forslag, der ligger til budget for 2012, kan offentliggøres. Svaret er, at DJ ikke ønsker at fremlægge forslag, der endnu ikke er vedtaget af Hovedbestyrelsen.

Du kan få dig et udmærket overblik over hvordan DJ i dag bruger pengene ved at læse denne artikel hvor Journalisten gennemgår regnskab og prioriteringer.

Ændringerne inden for kommunikation og Journalistik i forhold til ovenstående artikel er, at Forretningsudvalget foreslår, at Journalisten skal beskæres med fem numre, hvilket vil spare et stort beløb i tryk og distribution. En del af besparelsen skal ifølge tankerne gå til nye udgivelsesformer og til øget dækning på Journalisten.dk.

Desuden ligger det i forslagene, at den midlertidige bevilling på cirka 1,1 millioner kroner til Kommunikationsafdelingens udgivelse af Magasin K bliver stoppet - magasinet foreslås lukket - og i stedet oprettes en ny og permanent stilling i kommunikationsafdelingen, der skal servicere K-området med et e-nyhedsbrev. Dette indebærer også en besparelse.

Mvh

Flere