search

Waterfront: Vi er offeret

Direktør for Waterfront Lars Poulsen mener, at de er det egentlige offer i sagen om DSB og Lars Abild. Journalisten.dk har fået den uddybede forklaring på hans famøse mail til DSB’s underdirektør: Waterfront ansatte ganske vist Lars Abild for DSB’s skyld. DSB vidste det bare ikke, fortæller Lars Poulsen

Sagen om DSB’s metoder for at stække den kritiske journalist Lars Abild virker egentlig meget simpel. DR kunne i søndags gengive en mail, der tilsyneladende afslører, at DSB har aftalt med kommunikationsbureauet Waterfront, at de skulle hyre den kritiske journalist Lars Abild, så han ikke havde så meget tid til at skrive kritisk om DSB.

Waterfronts direktør, Lars Poulsen, har flere gange benægtet den version af sandheden. I virkeligheden er det ham, Waterfront og DSB, der er offeret i denne sag, fortæller han til journalisten.dk:

»Jeg føler, at DR vender historien på hovedet, så offeret bliver til bødlen her. Forstået på den måde, at der er tale om en journalist, som har fået rigtig gode kår. Vi har været glade for samarbejdet med Lars Abild. Han er en dygtig journalist. Det er min vurdering. Han har haft fuld frihed til at skrive nøjagtigt, hvad han ville, om hvem han ville. Der har ikke været nogen som helst klausuler eller indskrænkninger på noget tidspunkt.«

Så du mener, at I i virkeligheden er offeret?

»Ja lidt. Jeg er rigtig ked af, at der er nogen, der får offentliggjort private mails her. Det kan jeg selv være ked af, men jeg er sørme også ked af det på andres vegne, og det må jeg beklage meget. Og jeg synes, det er en uetisk ting, der er sket her. Det er gået ud over mig, og det er gået ud over andre, og det er rigtig kedeligt. Det er ikke mig, der har bidraget til det, og det tror jeg heller ikke, at Peder, som er den, jeg har skrevet en mail til, kunne finde på. Så når man kigger på, hvem det er, det går ud over, så synes jeg lidt, man vender tingene på hovedet,« fortæller Lars Poulsen.

I den mest centrale sætning fra de lækkede mails, står der, at ”bureauet har i en årrække samarbejdet med Abild for at sikre, at han afstår fra at presse DSB i medierne”. Tilsyneladende er mailen skrevet, fordi Lars Poulsen ikke mener, at DSB har overholdt deres del af aftalen, og han vil derfor gerne have en økonomisk kompensation.

Lars Poulsen nægter, at der har været en aftale med DSB om, at Waterfront skulle hyre Lars Abild, eller at Waterfronts tilknytning af Lars Abild havde til formål, at han skulle skrive mindre kritisk om DSB:

»Det er en fuldstændig klodset formulering, hvor jeg overdriver den betydning, det måske har haft, at Lars har været tilknyttet her. I den periode han har været her, har der været lidt færre forespørgsler og kritiske artikler om DSB. Det kan, for at være realistisk, være, fordi der ikke har været så meget at skrive om i den periode.«

Du siger, at det var meget overdrevet. Så du konstaterer, at du prøvede at kommunikere videre til DSB, at en af funktionerne ved at have ham ansat var, at han skrev mindre kritisk om DSB?

»Der kan man bare sige, at det har i hvert fald altid været sådan, at han har haft sin fulde frihed til at gøre lige, hvad han ville, og han har også udnyttet det.«

Så du anerkender faktisk, at et af dine budskaber til DSB var, at når Waterfront har haft Abild ansat, så har han ikke skrevet lige så kritisk om DSB, og derfor bør DSB og Waterfront finde en god økonomisk løsning?

»Det, jeg siger, er, at jeg kan konstatere, at der ikke har været den meget fjendtlige stemning i samarbejdet mellem DSB og Abild. Der har været kritiske artikler, men der har ikke været en fjendtlig stemning i samarbejdet. Det kan da godt være, at der har været en indflydelse på det, men det er da i hvert fald ikke en indflydelse, der handler om, at vi har begrænset Lars Abild,« siger Lars Poulsen.

Længere nede i mailen fra Lars Poulsen til DSB står der ”Vi løber – og har løbet – en voldsom risiko, for DSB's skyld”. Den sætning henviser direkte til Lars Abild, medgiver Lars Poulsen:

»Jeg synes, det er en styrke, at vi har folk med forskellige holdninger. Når vi trækker nogle ind, der som Lars i den grad har nogle stærke holdninger på det her område, så løber vi selvfølgelig en risiko. For når Lars så skriver meget kritisk om kunder, så kan det da godt være, at der var en kunde af og til, der sagde: ’Helt ærligt. Jeg synes ikke, at I som samarbejdspartner kan have en medarbejder, der samtidig skriver så negativt om en kunde.’ Der må man bare sige, at jeg syntes, det var værd at tage med, for at have den sparring og den mulighed i huset.«

Du siger selv, at DSB absolut ingen indflydelse havde på, at I tilknyttede Lars Abild. Men alligevel siger du nu, at I ved ansættelsen af ham har løbet en stor risiko for DSB’s skyld, hvordan hænger det sammen?

»Det, jeg siger, er, at når vi har en stab her med helt forskellige holdninger og en stor faglig indsigt, så er det til gavn for vores måde at rådgive på. Vi bliver bedre rådgivere af at have det. Hvis det er sådan, at vi får en betydelig mindre portefølje, så må vi geare ned, og så går det ud over nogen, og da er det klart, at det er freelancerne…«

Jeg forstår ikke dit svar. Du siger, at DSB ingen indflydelse har haft på, at I tilknyttede Lars Abild. Alligevel siger du, at I med ansættelsen af Lars Abild har løbet en stor risiko for DSB’s skyld?

»Jeg siger, at når Lars Abild er her, så bliver vi en bedre rådgiver – for DSB eksempelvis. Det er for DSB’s skyld, at vi skal være en god rådgiver.«

Så du forventer, at DSB økonomisk kompenserer jer for at tilknytte Lars Abild for DSB’s skyld, selv om DSB ingen indflydelse har haft på, at I tilknyttede Lars Abild?

»Det, jeg siger, er, at når vi har en stab herinde, der har en kompetence på det her område, så er det, fordi vi har en vis tonnage på det. Hvis vi skærer ned i tonnagen, går det ud over den kompetence, vi har. Det er bare det, jeg siger.«

Du skriver, at I har ansat Abild for DSB’s skyld, og nu vil du gerne kompenseres økonomisk, fordi I ikke skal have ham ansat længere.

»Nej, jeg skriver, at hvis de ønskede at nedbringe antallet af opgaver hos os, ville det gå ud over folk, som har været gode for os at have, og vi bliver en dårligere rådgiver,« siger Lars Poulsen.

Kommentarer
12
Jens Andersen
17.01.13 14:17
Igennem alle årene har Lars
Igennem alle årene har Lars Poulsen benyttet advokat Nicolai Mallet fra Horten advokatfirma, som hans rådgiver i alle juridiske sager. Han er Poulsens forlængede arm i alt, hvad han foretager sig - og det er således helt utænkeligt, at Mallet har været uvidende om den aftale Waterfront har indgået med DBS. Han var nok værd at stille skarpt på!
Fremhævet af Journalisten
Jesper Keldsen
17.01.13 14:48
Tak for et kritisk interview
Tak for et kritisk interview med Waterfront-direktøren - han har fået alt for let spil med sine forsøg på at spinne sig ud af sine 'skumle gerninger' i de andre medier. Der er vist ikke så meget tvivl om, efter hans svar her, at DR bragte en helt reel historie. Ellers ville DSB jo nok også have afvist DR's udlægning fra første færd.
Fremhævet af Journalisten
Michael bjørnbak Martensen
17.01.13 17:18
En helt fantastisk fortælling
En helt fantastisk fortælling - helt på linie med andre gode røverhistorier -:)
Fremhævet af Journalisten
Patricia Sissel
17.01.13 20:10
Journalist Lars Abild har
Journalist Lars Abild har udført et ufatteligt støkke arbejde gennem mange. Et arbejde der hat afsløret ’svindel’, ’ulovlig’ statsstøtte i forbindelse med offentlige udbud, håbløshed i forbindelse med indkøb etc. etc....

Et ar bejde der hat sparet de danske skatteydere for miliader, hvis ledelserne, inkluderet den nuværende havde får lov til at fortsætte.

Og han har sikkert mere i posen, sygdommen stopper ikke her.

Er der nogen der bør modtage Cavling prisen er det Lars Abild for hans vedholdende og særdeles relevants ’graver’ arbejde.

Fremhævet af Journalisten
Kim Caspersen
17.01.13 21:42
Det er dog et helt utroligt
Det er dog et helt utroligt patetisk og desperat forsøg på spin Lars Poulsen er ude i her. Han skulle måske have konsulteret et kommunikationsbureau ...
Fremhævet af Journalisten
christian
18.01.13 03:33
Lars Poulsens spin
Lars Poulsens spin bortforklaringer er ulækre og har den indre logik imod sig. Ham er der ingen der kan tro på.
Der ligger nok ikke en skriftlig aftale mellem DSB og WF fsa, Abild, så derfor kan både Søren Eriksen og kommunikationsdirektør Anna Vinding hurtigt melde hus forbi. Sidstnævnte AV gør sig aggressivt bemærket i medierne og bedyrer sin uskyld/uvidenhed proaktivt, desuagtet at hun i den aktuelle sag faktisk stort set ikke nævnes, men ' når man slår med en kæp i en flok hunde, ja så hyler den der bliver ramt'. I sig selv en besyndelighed, fordi ingen har mig bekendt nævnt hende endsige beskyldt hende for noget, aktuelt. Spotlight er på Eriksen og Nedergaard.
Samme AV glemmer aldeles at hun via sin stilling har en forpligtelse som controller til at undersøge om tingene går rigtigt til og derved forhindre fortsatte ulovligheder og forkert brug af skattepenge. Nogen i DSB må da for pokker skulle attestere regningerne fra WF og de bagved liggende projektbeskrivelser og forløb. Og det er kommunikationsdirektørens job at sikre at statslige midler benyttes fornuftigt, hvem ellers? Så enten har AV benyttet 'Nelsons Eye' eller også er denne undladelsessynd i samme kategori som selve synden. AV misser den pointe at uanset hvilken game theory betragtning der lægges til grund, ja så AV kan således ikke snakke sig ud af eller fratage sig selv for ansvar. Det kan søren Eriksen formentlig derimod, eftersom han ganske vist har det overordnede ansvar, men AV kan ikke.
Med det 'fortrinlige' samarbejde som Søren Eriksen og AV i øvrigt udviste første gang de forsøgte at tvære Abild (*DR-sagen') har de absolut formodningen imod sig om at de ikke skulle kunne finde på det samme igen.
Fremhævet af Journalisten
Jens Stenfeldt
18.01.13 09:15
Offer og skurk

Offer og skurk

Der er kun ét offer i denne sag. Offeret er kommunikations-branchen og dermed også Dansk journalistforbunds medlemmer. Denne sag, og de senere års PR-skandaler, udført for offentlige skattekroner, vidner om en PR-kultur i forfald. Det kan være, at skurken i første omgang er den økonomiske krise, der har fået kommunikatører til at slå den indvendige side af hovedet fra i ren overlevelseskamp, men mere sandsynligt er det, at der er sket et kulturskred, hvor en gruppe selviscenesættende lykkeridende PR-kommunikatører, godt hjulpet på vej af en særlig destruktiv ledelseskultur i dele af toppen af dansk erhvervsliv tilsat eksorbitante gager, har tilsidesat bærende værdier som ordentlighed, saglighed, inddragelse og respekt for retten til at være kritisk og uenig.

Taberen er danske journalister, der er kommunikatører. De har nu, igen, fået en sag, der har fået deres værdi og omdømme til at falde til langt under smertegrænsen, og det midt i en meget alvorlig krise for PR- og mediebranchen. Værditabet synes helt og aldeles ufortjent, da flertallet af kommunikatører i erhvervslivet er udstyret med en håndværksmæssig bagage og erfaring, der ikke kunne drømme om at sætte troværdigheden for arbejdsgiver og fag over styr.
Fremhævet af Journalisten
John de Summer-Brason
19.01.13 08:29
@Jens Andersen

@Jens Andersen
Det er dog at forklejne Nikolaj Mallets rolle i Waterfront Communication blot at kalde ham for "advokat" og "forlængede arm". Som bestyrelsesmedlem/formand er det svært at forestille sig, at Mallet ikke er del af Lars Poulsen Holding og Waterfronts strategiarbejde. Og danner vel sammen med den forbløffende risikovillige Lars Poulsen en slagkraftig duo, hvor Mallets diskrete rolle med at holde Poulsens ryg fri, vel kun er en af flere roller som har sikret Waterfront positionen som Danmarks kendteste PR-bureau. Nikolaj Mallets tyngde understreges af, at Lars Løkke Rasmussen har håndplukket venstremanden som advokat. At Mallet dog ikke er heldig med alle sine inddæmninger, har jeg beskrevet på min blog: http://www.casinotop10.dk/loekkes-advokat-er-waterfront.shtml
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
02.02.13 09:42
http://borsen.dk/nyheder
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/251017/tidligere_minister_skaffede_oplysninger_til_waterfront.html

En tidligere minister skaffede gennem pr-bureauet Waterfront i al hemmelighed oplysninger til DSB om regeringens forhandlinger om den nu kuldsejlede betalingsring i København.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
02.02.13 09:54
Skelletterne står vist i kø
Skelletterne står vist i kø for at komme ud af skabene hos Waterfront...

http://epn.dk/medier/article5124249.ece?partner=pol
http://www.sn.dk/Afstand-til-Waterfront/Frederikssund/artikel/253216

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
John de Summer-Brason
07.02.13 10:09
Man kan sige, at Waterfront
Man kan sige, at Waterfront dækker et illegitimt behov hos politikerne! Region Syddanmark har f.eks. brugt Waterfront til at lobbye mod en Kattegat-forbindelse: http://www.fyens.dk/article/2242942:Indland-Fyn--Waterfront-lobby--Region-Syddanmark-betalte-700-000

Men metaforen med skeletterne-vælter-ud-af-skabet er velvalgt. Den har jeg selv anvendt i går: http://www.casinotop10.dk/waterfrontgate.shtml
Fremhævet af Journalisten
Lisa Ahlqvist, Samfundspartiet Glostrup
26.02.13 08:51
Aldrig før har nogen "råbt
Aldrig før har nogen "råbt ulv" så højt, som har Waterfronts Lars Poulsen.

Så højt så selv ulven stikker halen mellem benene.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen