FRIØNSKER

Vrede på TV 2 efter mail fra ledelsen om vagtplaner

Overenskomstforhandlingerne på TV 2 får en optakt i form af medarbejdervrede. Medarbejderne er fortørnet over nye regler for friønsker til vagtplanen, som blev meldt ud i går

I den kommende tid bliver der længere ventetid på svar, hvis man vil lave en middagsaftale med en TV 2-medarbejder, der indgår i en vagtplan i nyhedsafdelingen.

Ledelsen har nemlig besluttet, at der fremover skal gå 15 dage, fra medarbejderne indgiver friønsker, til de har den endelige vagtplan i hånden. Før var den periode 10 dage.

Det fremgår af en mail til alle ansatte i TV 2’s nyhedsafdeling, hvor ledelsen også henstiller til, at medarbejderne kun bør have fem friønsker om måneden.

Konkret rykkes deadlinen for friønsker fra den 10. til den 5. i hver måned, mens den endelige vagtplan udkommer den 20.

Det har medført frustration blandt medarbejderne på TV 2, hvor DJ-tillidsrepræsentanterne også har modtaget mindst 40 henvendelser med spørgsmål.

Alt det viser en række mails, som Journalisten har set.

Pressede vagtplanlæggere

I DJ-overenskomsten for de ansatte på TV 2 er det fastsat, at vagtplanen skal udkomme den 20., men den siger ikke noget om, hvornår friønsker skal være indgivet.

Ifølge Journalistens oplysninger er medarbejderne især utilfredse med, at ledelsen ikke har valgt at ansætte flere medarbejdere i vagtplanlægningsfunktionen for at løse de udfordringer, der har været med spidsbelastning i den afdeling.

Fra at lave vagtplan for 250 er arbejdet gennem årene vokset til, at afdelingen laver vagtplaner for 700 medarbejdere. Ifølge ledelsen er argumentet for at rykke deadline, at vagtplanlæggerne ellers ikke kan nå at lægge vagtplanerne.

Det siger nyhedschef Jacob Kwon, der også siger, at man løbende har ansat flere vagtplanlæggere. Desuden fremhæver han, at tillidsrepræsentanterne har været med inde over beslutningen om at rykke deadlinen med fem dage:

”Tillidsværket fik en måneds tid til at indgå i dialog med vagtplanlæggerne, og de sagde, at den her løsning er den bedst mulige. Så vi har været i tæt dialog med tillidsfolkene i beslutningen om at flytte deadline fem dage, og det anerkender de også, ved jeg.”

Svært at planlægge fritid

Ifølge Journalistens oplysninger er flere medarbejdere utilfredse med, at det i forvejen var svært at kalenderplanlægge fester, middage, idrætsaktiviteter, børnepasning med videre i det tidligere system, hvor deadline for friønsker lå den 10. i hver måned. At der fremover bliver uvished om ens næste måned i 15 dage, gør det endnu værre, mener de.

”Altså, det ændrer sig ikke i forhold til, hvordan det er nu,” siger Jacob Kwon.

Det er fem dage mindre?

”Ja, men de friønsker, du indleverer, får du også opfyldt. Ellers tager vagtplanlæggeren fat i dig inden den 20. og siger, at det ikke kan gå op, og man må kigge på dine friønsker igen. Så det er ikke noget med, at man venter i 15 dage, og så kommer der et svar. Man er hele tiden i dialog,” siger Jacob Kwon.

Administrationschef Mikkel Rode sendte mailen om de varslede ændringer mandag formiddag, hvilket var lige under 24 timer før TV 2 og DJ-tillidsrepræsentanterne indledte de længe ventede overenskomstforhandlinger, der især kommer til at handle om at hæve lønnen for de ansatte.

Også den timing finder medarbejderne og tillidsrepræsentanterne dårlig.

I en mail fra hovedtillidsrepræsentant Lennart Sten til de DJ-ansatte på TV 2, som Journalisten har set, skriver han, at det er ”fuldt forståeligt”, at flere er oppe i det røde felt:

”Tillidsfolkene var ikke informeret om mailen. Argumentationen om de to nye tiltag var klodset, unuanceret og har givet en masse usikkerhed. Og timingen – udsendt dagen før svære overenskomstforhandlinger mellem os og TV 2 starter – virker provokerende,” lyder det i mailen, hvor Lennart Sten også forklarer det nye initiativ, som kaldes en forsøgsordning, der vil køre i op til et halvt år.

Her skriver Lennart Sten også om de maksimalt fem friønsker, at de mange friønsker har ført til problemer i nogle medarbejdergrupper, hvor få kolleger med mange friønsker nærmest har lagt vagtplanen for de øvrige i gruppen.

”I stedet for at tage snakken med de få, så har ledelsen valgt at sende mailen ud med henstillingen om begrænsninger til alle. Det virker unødvendigt, nærmest en kollektiv afstraffelse og som et initiativ, der skubber til balancen mellem arbejde og det øvrige liv,” skriver han.

95 procent

I mailen fra administrationschefen fremgår det, at 95 procent af de ansatte godt kan begrænse sig til omkring fem friønsker, mens fåtallet på fem procent sender for mange friønsker.

I en opfølgende mail har administrationschef Mikkel Rode i dag forsøgt at gyde olie på vandene.

Her skriver han blandt andet:

”Der er kolleger, som for eksempel har delebørn eller er under uddannelse, som ikke selv bestemmer, hvornår der er undervisning, hvilket vi selvfølgelig fortsat vil tage hensyn til. Der bliver ikke indført et hårdt loft over antallet af friønsker, og der er ikke nogen sanktioner, hvis man for eksempel har 6 eller 7 friønsker en måned. Det er en henstilling om at tænke over, at mængden af friønsker påvirker kolleger i afdelingen, samt vagtplanen,” skriver han.

Skal TV 2 vurdere, hvad der er en vigtig fritidsbeskæftigelse og hvad der ikke kan tages hensyn til i vagtplanlægningen?

”Nej, for vi interesserer os ikke for, hvorfor man ønsker fri. Man skal ikke forklare, hvad man ønsker fri til, når man ønsker fri. Og vi går ud fra, at det hele nok skal gå op. Men det vil hjælpe vagtplanen meget, hvis vi lige kan lette foden lidt på antallet af friønsker, og det er det, vi appellerer til med den del. Men hvad de bruger friønsker til, blander vi os ikke i – og har aldrig gjort det,” siger Jacob Kwon.

Ifølge Jacob Kwon vil ledelsen nu gå i dialog med medarbejderne:

”Nu tager vi en snak med vores medarbejdere og prøver at forklare, for jeg tror også, at nogle har opfattet det sådan, at der blev indført et loft for antallet af friønsker på fem dage, og det er der jo ikke gjort. Der er bare henstillet til, at man prøver at begrænse det så vidt muligt – og gerne til fem dage. Men vi har stor forståelse for, at nogle har nogle livsvilkår, der gør, at de ikke kan leve med fem dage.”

Anerkender du, at det med det her er blevet sværere for TV 2 ansatte at planlægge deres fritid?

”Nej, jeg vil gerne appellere til, at alle tager en dyb indånding. Det eneste, vi har gjort, er at flytte en deadline fem dage, fra man skal give friønsker den 10. i måneden til den 5. Og det skyldes, at vi har en vagtplansenhed, som er enormt presset, fordi vagtplanerne udkommer den 20. De har bedt om tid, og det er en gruppe, der er underlagt et stort arbejdspres, og derfor rykker vi deadline fem dage. Det er det eneste.”

Men i forvejen er det sådan for nogle af de her ansatte, at det føles, som om man ikke kan sige ja til middagsaftaler eller ja til idrætsaktiviteter og lignende måneden efter, fordi man venter på sin vagtplan. Nu forlænger I så den venteperiode med fem dage, og det kan godt være, at du ikke synes, det er meget, men det føles som meget for de her ansatte?

”Nej, jeg siger ikke, at jeg ikke synes, det er meget. Men man skal lige holde for øje, at det eneste er, at vi flytter en deadline fem dage.”

0 Kommentarer